Kommentar till sammanspelsark

Af
| DMT Årgang 52 (1977-1978) nr. 01 - side 19-20

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Kommentar till sammanspelsark

Arket består af tre melodier med ackompanjemang: I: Liten sang, II: »Samba«, III: Visa i tretakt. Och bor lämpligen instuderas i denna ordning. Forslag till sammanspel: Börja med rytmen, som spe-las på dubbeltrummor med handerna (bongos, congas, tablas el dyl). Grundläggande är att rytm är hierarkiskt organiserad, vilket gor att samma mönser oppstår vare sig man spelar varje, varannan, var 4:e, var 8:e eller var 16:e ton. Med andra ord kan man spela samma monster samtidigt i olika tempi (i potenser av 2). Grundfiguren vid instudering är lämpligast fyrtons-grupperna: a b b a eller b a a b som beggstenar i en hel 64, - etappmål 16. Dar a betyder not på linjen, van-hånd, Ijus klang. Och b betyder not under linjen, vän-ster hånd, mörk klang. Rätt spelad framstår rytmen som en subtil melodi. Utifrån denna grundmodell kan så nya monster uppstå genom olika slags betoning, som exempel ses i I: Marsch, II: 3+3+2 III: Tretakt. Oändlighetsserien i sin diatoniska form är basis for de melodier och ackompanjemang, som utarbetats som exempel på vad man kan göra. I I har var 4:e ton getts en klang. Vit, ofylld not innebär övertonsklang. Svart, fylld not ger undertons-(resonans-)klang. I vanligt tal dur resp moll. Besiffringen är en hjälp bl.a. till gitarrister och hänsyn har inte tagits till att ackorden kan byggas på. I II har istället givits ett ackompanjemang for valfritt instrument, fy 11 i ackord och ackordrytm själv! Ur denna harmoniska grund har så de tre melo-dierna utarbetats. Meningen är att materialet ska ge mojlighet till egna melodier, improvisationer och kompositioner som så kan tillfogas. Var och en ska spela utifrån sin egen tekniska nivå men i samspel med de andra. Nyckleorden är urval och betoning. Sarskilt spännande är att låta två grupper spela rytmer och/eller melodier samtidigt. Varvid harmonisk »po-lymusik« kan uppstå. Fantasi och uppfinningsrikedom ger möjligheterna till fortsatt utveckling. Arket har använts vid sammanspel med elever på Holstebro Højskole.

Hans Gefors

Kommentar til Sammenspeisark, se side 19

Årgang 52/1977-1978, nr. 01