uden titel

Af
| DMT Årgang 52 (1977-1978) nr. 01 - side 2-2

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

52. årgang Nr. 1 september 1977

Årgangen omfatter seks numre.

LØSSALG (incl. moms): kr. 18,90 ARSABONNEMENT (incl. moms): kr. 76,70 ÅRSABONNEMENT (subskription til Sverige, Norge,

Finland, Island): Dkr. 71,00 (incl. porto) ANNUAL SUBSCRIPTION (outside Denmark,

Sweden, Norway, Finland, Iceland): Dkr. 75,00

(incl. postage)

Redaktion:

Bo Holten (ansvarshavende), Hans Gefors,

Poul Borum, Helmer Nørgård, Karl Aage Rasmussen,

Svend Aaquist Johansen og Jørgen Falck.

DMp Fs kontakt:

Torben Herbøl, Kildehøjsvej 5, 3460 Birkerød. Tlf. (02)814182.

Redaktionens adresse:

Niels Brocks Gade l, 1574 København V. Telefon: (01)150726. Kontortid onsdag 13-15.

Annonce-ekspedition :

Fardal Media Service, Rådhuspladsen 59, 1550 København V. Tlf. (01) 11 77 11. Giro 5 43 16 46.

Tryk:

Narayana Press,

N. U. Yoga Ashrama,

Gylling, 8300 Odder.

Redaktionen opfordrer til indsendelse âf manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Årgang 52/1977-1978, nr. 01