Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 52 (1977-1978) nr. 02 - side 43-43

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Forside: Nederst Rued Langgaard i Tyringe (Sverige), aug. 1915, og øverst: Rued Langgaard på Liseholm Slot en halv snes år senere (collage af Bendt Viinholt Nielsen)

Axel Borup-Jørgensen, portrætinterview

af Knud Ketting samt værkfortegnelse........... 45

Albumblad: »Architraves I« af Axel

Borup-Jørgensen.............................. 51

Estrid Heerup anmelder Minna Ronnefeld:

»Orff-musikvirke, musik for børn« .............. 52

Bendt Viinholdt Nielsen om Rued

Langgards manuskripter samt værkfortegnelse___ 56

Anmeldelse af »Jefta« og »The Garden Wall« ...... 64

Klip: ABBA Debat.............................. 69

Rapport fra NMPU-kongressen 1977............... 72

MIC i Australien................................ 73

Noder......................................... 75

Debat.......................................... 77

Tidsskriftrevy .................................. 78

Dmt nr. 3 udkommer i december.