Debat -Blokfløjten og DUT!

Af
| DMT Årgang 52 (1977-1978) nr. 02 - side 77-77

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Debat

Blokfløjten og DUT!

Fra Michala, Hanne og David Petri har vi modtaget:

Vi har med interesse og ikke ringe undren læst den artikel, der blev bragt i septembernummeret af Dansk Musiktidsskrift under overskriften »Tanker fra DU T's koncertudvalg«.

Det fremgår af artiklen, at koncertudvalget opfordrer danske musikere og ensembler til at indsende forslag -ja, at man tilmed har hårdt brug for sådanne forslag. Vi har i løbet af de sidste to år sendt DUT tre breve, hvori vi har foreslået 10 - ti - værker til opførelse. Det har drejet sig om værker for soloblokfløjte, duoer for blokfløjte og klaver, blokfløjte og violoncel samt trioer for blokfløjte, violoncel og spinet. 7 af disse værker var uropførelser, og komponistnavnene var Erling D. Bjerno, Henning Christiansen, Niels Viggo Bentzon og Vagn Holmboe. Ikke ét af disse værker er blevet antaget.

Vi går ud fra som givet, at koncertudvalget har haft vægtige grunde til ikke at opføre disse værker - det virker blot på den baggrund lidt forbavsende, at DUT har valgt netop billedet af en blokfløjte til udsmykning af sin efterårsplakat.

Vi mener imidlertid, at enhver komponist har krav på at få sine værker opført inden for en rimelig tid efter deres tilblivelse, og at dét danske musikpublikum, der interesserer sig for ny musik, har ret til at blive holdt a jour med, hvad der foregår. Konsekvensen af DUT's afvisende holdning over for de af os indsendte blokfløjteværker må da blive, at vi for egen regning og risiko afholder en koncert i København, hvor vi bringer disse - samt eventuelle senere tilkomne - til opførelse.

Et sådant privat initiativ burde efter vores mening ikke være nødvendigt, når man har DUT, men vi er ikke bange for at tage det. Det vigtigste er trods alt, at værkerne bliver hørt.

Med venlig hilsen Michala Petri, Hanne Petri, David Petri

Koncertudvalget svarer:

Kære Familie Petri

I koncertudvalget kan vi ikke forstå den undren, med hvilken I har læst vore »tanker«. Vi har forsøgt med denne notits at skabe lidt bevægelse blandt de danske komponister, der bruger DUT i langt ringere grad end musikere og ensembler. Det er rigtigt, at I ikke har fået lov til at spille alle de forslag, I er kommet med, men som I må forstå, er der programforslag nok i DUT. Det vi især savner er, at komponister sender værker ind.

At I er forbavsede over, at vor brochure har en blokfløjte som udsmykning, står vi helt uforstående overfor: vi har ikke valgt et billede, men derimod en kunstner til at sørge for designet. Vi er helt enige med jer i jeres betragtninger over DUTs forpligtelser over for publikum m.h. til at orientere alsidigt om, hvad der skrives af musik. Et blik på vores efterårsprogram vil vel også overbevise om, at vi ikke har været ensidige. Selvfølgeligt kunne vi være bedre - og det er jo netop, hvad vi bad de danske komponister hjælpe os med. For at kunne give vore programmer den fornødne bredde er vi nødt til at modtage langt flere forslag, end vi rent praktisk kan sætte på programmet. Vi er udmærket klar over, at det kan være bittert at få afslag på et helt eller delvist program, man har lagt et stort arbejde i, men kan kun opfordre til, at man ikke lader sig slå ud af det. Private initiativer ved siden af DUT er i høj grad nødvendige. Det skulle jo nødigt kun være i DUT den nye musik blev spillet, ny musik er et nødvendigt supplement ved kirkekoncerter, i kammermusikforeninger og i vore symfoniorkestres repertoire.

Koncertudvalget

PS. Koncertudvalget kan oplyse læserne om, at familien Petri inden for de to sidste sæsoner har medvirket ved koncerter: forårssæson 1975 d. 13/4 (2 urop. af Henning Christensen og Anton Plate) Forårssæson 1976 d. 28/3 (A. Borup Jørgensen (urop.) og Erling D. Bjerno).