Forbillede for et dansk Musik Informations Center MIC i Australien

Af
| DMT Årgang 52 (1977-1978) nr. 02 - side 72-74

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Forbillede for et dansk Musik Informations Center MIC i Australien

Af Eva-Brit Fanger

Den nye musiklov blev vedtaget i foråret 76. Denne indebærer blandt andet oprettelsen af et dansk Musik Informations Center (MIC). I de fleste europæiske lande samt Amerika, Canada og Australien findes der allerede nationale MIC. Det nyeste MIC - Australia Music Centre - der officielt daterer sig fra i fjor, blev optaget i »familien« MIC ved IAMLs (International Association of Music Libraries) årsmøde i Bergen i august måned sidste år. Dette er et mønstercenter, der kan tjene som forbillede ved oprettelsen af nye MIC. Australiens MIC ligger i den ældste del af Sidney, i det historiske område »The Rocks«. Det var her den 25. jan. 1788 kaptajn Arthur Philip kom sejlende med sin flåde af straffefanger, deres børn og sine soldater, kastede anker og plantede det engelske flag for at markere den nye koloni, New South Wales. Her blev den australske nation født!

Hvor de første indbyggere slog sig ned, tegnede »The Rocks« et mikrokosmos af det australske samfund. Her blev det første fængsel bygget, her fandt den første hængning sted, her lå den første kaserne, den første butik, det første hospital, det første bageri - og nu altså det første Australia Music Centre - hovedcentret for satellitcentre i Australien, som vil blive oprettet indenfor de kommende år.

Centret kunne ikke være bedre placeret! Dette område er for få år siden blevet genstand for en storstilet, omhyggelig restaureringsplan. Man vil bevare de gamle bygninger, Cambells Storehouse, Old Spaghetti Factory, Cadmans Cottage, og lade de gamle gader genopstå, skabe en enestående atmosphære med museer, kunstcentre og pakhuse fra forrige århundrede, indrettede som restauranter. Slentrer man op af Sydneys ældste gade, George Street, flankeret af skyggefulde træer, med autentiske gaslygter og gamle historiske poststandere, standser man op foran en gammel bygning med skiltet »Australia Music Centre«.

Centret beboer hele anden sal. Indmaden er revet ud og erstattet med moderne intérieur og design, lavet af den unge australske arkitekt Hugh Ellicott, hvis talent og fantasi ikke bare har gjort det australske MIC's intérieur hensigtsmæssigt, men også - for ringe penge - lavet centret attraktivt, i glade stærke farver i blåt og rødt mod de gamle vægge, og skabt en atmosphære, hvor de unge komponister, musikere og musikstuderende mødes. Her er det virkelig lykkedes arkitekten at skabe rammerne om et levende center. Så snart man kommer indenfor, bliver man modtaget af en hjælpsom medarbejder. Ønsker man at kigge på værker af nutidige australske komponister, bliver man ført hen til biblioteket. Der findes trykte noder, manuskriptkopier af utrykte værker, kassetter og bånd, monografier om australsk musik, biografier over australske komponister og musikere, leksika, periodica, pamfletter, oversøiske musiktidsskrifter eet. Man samler på plakater, koncertprogrammer og har avis-klipservice på alt, der vedrører moderne australsk musik. Vil man lytte til australsk beat, rock eller pop, er der gode faciliteter til at høre grammofonplader, kassetter og bånd i det store aflytningsrum, som er delt i sektioner. Der er ingen elektriske stik i væggen, ledninger kommer ned fra loftet i festlige blå hylstre (rør) på passende pladser, så man kan sidde behageligt i sofaer eller lænestole med partitur foran sig på små borde. Rørene går langs loftet og kan med lethed føres ned til andre steder i rummet, hvis dette skulle blive ønskeligt. Der er møderum for komponister og musikorganisationer - konferencerum til 20 personer - koncertlokale, der også kan benyttes som udstillings-hall, tre administrationskontorer, kontorer til Rostrums medarbejdere, der arrangerer den årlige, tilbagevendende festival for nutidig, australsk musik.

Hovedformålet med Australia Music Centre er at fremme australsk musik, især den nutidige ved at tage initiativ til, samt støtte opførelser, publikationer og grammofonoptagelser. Centret er et dagligt informationscentrum for australsk musik, hvor besøgende gennem dokumentation kan få de mest fuldstændige oplysninger om samtidens australske musik. Australia Music Centre dækker også urbefolkningens (the aboriginals) og forskellige etniske gruppers musik.

Det australske MIC ledes af en bestyrelse, medens den daglige ledelse varetages af en administrerende direktør, den meget dynamiske James Murdoch. Personalet forøvrigt består af to bibliotekarer, en sekretær, en administrerende assistent, en medhjælper og til sidst - men ikke mindst vigtig - en forskningskonsulent i musikvidenskab, uddannet ved universitetet, der udarbejder kataloger over nulevende australske komponisters værker på basis af materiale og oplysninger, som strømmer ind. Ved siden af nationale opgaver har centret, ligesom alle andre MIC, internationale opgaver. Et udstrakt samarbejde med andre landes MIC finder jævnlig sted ved udveksling af partiturer, grammofonplader og bånd, kataloger og andet dokumentationsmateriale.

Forholdet til nationalbiblioteket i Canberra er det bedst tænkelige. Lederen af nationalbibliotekets musikafdeling, Prude Neidorf, er medlem af MIC's bestyrelse og har næsten daglig kontakt med centret i Sydney - enten pr. telefon eller pr. brev. Alle originalmanuskripter bliver efter kopiering i MIC og med komponistens tilladelse sendt direkte videre som kildemateriale til nationalbiblioteket og opbevaret der.

I det nyoprettede musikinformations center i Australien, der ligeledes til en vis grad informerer australske komponister om nutidig europæisk musik, finder man også danske værker - værker af Herman D. Koppel, Vagn Holmboe, N.V. Bentzon og Pelle Gudmundson Holmgreen. Særlig interesse i denne MIC-sammenhæng har for os danske Herman D. Koppels Miniaturer op. 97, som blev komponeret uden for Sidney i januar i fjor og skænket Australia Music Centre -et Danica med stænk af Australiana!

De australske komponister har fra starten givet Australia Music Centre sin fulde tilslutning ved at indsende værker og udfylde det 4-siders spørgeskema, som de har fået tilsendt, og hvis mage man skal lede længe efter. Her er grundlaget skabt for information og dokumentation om nutidigt australsk musik. I Australia Music Centre sker der noget. Her er de ydre og indre rammer i orden. Her mødes komponister og musikere.

Australia Music Centre kunne tjene som forbillede for et dansk Musik Information Center.

Eva-Brit Fanger