Rued Langgaards kompositioner - Værkfortegnelse

Af
| DMT Årgang 52 (1977-1978) nr. 02 - side 60-63

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Rued Langgaards kompositioner

Værkfortegnelse ved Bendt Viinholt Nielsen

Fortegnelsen er et forsøg på at give en så komplet systematisk oversigt som det i øjeblikket er muligt over fuldførte kompositioner af Rued Langgaard, suppleret med en oversigt over Langgaards bearbejdelser af andre komponisters værker. Kilderne er næsten udelukkende komponistens efterladte manuskripter og papirer på Det kgl. Bibliotek, herunder værkfortegnelser, breve, koncertprogrammer, anmeldelser, etc.

I forte gieisen medtages ikke: 1) Ufuldendte værker og værker, der kun kendes i skitseform, og som efter al sandsynlighed ikke eksisterer eller har eksisteret i renskrift. 2) Komponistens klaverarrangementer af egne orkesterkompositioner. 3) En del værker, der figurerer på kompositionsfortegnelsen i Gerhardt Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse (2. udg. 1917). Visse af de der anførte kompositioner har ikke efterladt sig noget spor, og det lader antage, at værkerne slet ikke er komponeret, men kun påtænkt komponeret. 4) Enkelte meget små kompositioner er udeladt.

Da Det kgl. Biblioteks samling af Langgaards orgelmusik endnu ikke er sorteret og udførligt registreret, vil fortegnelsen lide af mangler på dette område.

I oversigten angives kompositionernes endegyldige titel (tvivlsspørgsmål eller alternativ titel angives i parantes). I nogle tilfælde er en gruppe mindre værker ikke udspecificeret med titler på de enkelte værker, det gælder fx motetterne. Ved vokalkomposition er tekstforfatter anført i parantes. Kompositionsår og evt. revisionsår eller revisionsperiode angives. Det kan ske at disse enkeltårstal uden nærmere forklaring kun er den halve sandhed, idet Langgaard ikke sjældent opgiver uoverensstemmende kompositionsår på et værk, ligesom også revisionsårene kan være yderst spegede at redegøre for. I en fortegnelse som denne må der dog nødvendigvis skæres igennem. Hvor der er tale om en mere radikal omarbejdelse af et værk - hvis der fx inddrages en god portion nykomponeret materiale, eller i tilfælde hvor en tidligere komposition helt eller delvis indgår i et nyt værk skrives: 1923 (delv. 1915). Således at forstå, at kompositionen først er blevet til 1923, men at den delvis foreså som et andet værk eller i en anden sammenhæng i 1915.

Hvis et værk er trykt angives trykkeår i skarp parantes.

Sluttelig kan der for et værk være angivet et M i parantes, der markerer, at manuskriptet (dvs. komponistens endelige renskrift af værket eller en afskrift heraf) mangler i Det kgl. Biblioteks samling. (Der mangler også originalmanuskripter til tidlige versioner af nogle værker, men dette er for omfattende at markere). Enkelte originalmanuskripter til orkester- og korværker findes i Danmarks Radios nodebibliotek; de øvrige manglende manuskripter må enten være gået tabt eller befinde sig på private hænder. Det er af meget stor betydning, at disse manuskripter, hvis de eksisterer, bevares for eftertiden. Der er tale om unika, som rettelig burde befinde sig på landets nationalbibliotek sammen med Rued Langgaards andre manuskripter, tilgængelige for offentligheden.

A Dramatisk musik

I Opera (og lign.)

Kremasco (Antikrist, Fortabelsen), Opera i prolog og 6 billeder. (R.L.) 1921-23, rev. 1926-29, ny tekst fuldført 1937

Sinfonie interna, Scenisk symfoni f. soli, bl. kor og ork. (Vilh. Krag, E. M. Sundberg, H. W. Longfellow, Jobs. Åbenb., J. Moe) 1915-16

B Instrumentalmusik

I Orkestermusik

a) Symfonier (vokale indslag i nr. 2,3,8,14 og 15)

nr. l »Klippepastoraler« 1908-11

nr.2 »Vaarbrud« (»Vaarsange«) m. sopr.solo (E. Ritterhaus) 1912-14, rev. 1926-33

nr.3 »Ungdomsbrus« (»La melodia«) m. obl.klaver og bl.kor ad lib. (tekstløst) 1915, rev. 1926 og 1929

nr.4 »Løvfald« 1916, rev. ? [1973]

nr.5 »Steppenatur« 1917-18, rev. 1926, omkomp. 1931

nr.6 »Det Himmelrivende« 1919-20, rev. 1928-30 [1946]

nr.7 u. titel el. m. titel »Ved Tordenskjold i Holmens Kirke« el. »Fra Davids 103. (eller 16.) Salme« 1925-26, [1927]

nr.8 »Minder ved Amalienborg« m. tenorsolo go bl. kor (R.L. efter Johs. Jørgensen og Chr. Richardt) 1926-28, rev. 1930-34

nr.9 »Fra Dronning Dagmars By« 1942 (M)

nr.10 »Hin Torden-Bolig« 1944-45 (M)

nr. 11 »Ixion« m. 4 tubaer solo 1945 (M)

nr.12 »Helsingeborg« 1946

nr.13 »Undertro« 1947

nr. 14 »Morgenen« m. bl. kor (efter bibelen) 1947-48

nr.15 »Søstormen« m. bar. solo og m. kor (Thøger Larsen) 1919 (delv. 1937)

nr.16 »Syndflod af Sol« 1951 (delv. 1950) (M)

b) Andre værker for symfoniork.

Heltedød 1907

Drapa (ved Edv. Griegs Ddød) 1907, rev. 1913

Præludio festivo 1907

Sfinx 1909 [1914] (M)

Saga blot 1917-18, rev. 1940

Symfonisk Festspil 1920

Musernes Dans på Helikon 1925, rev. 1939

Mysterie-Forspil (version af operaforspil) 1927 (delv. 1921), rev. 1929

Misterio (Dødssejleren) 1931-32 (M)

Forspil til »Komedien om Enhver« 1936 (delv. 1921)

Danmarks Radio 1948

c) Soloinstrument med orkester

Koncert i én sats f. violin og ork. 1943-44

Interdikt f. orgel og ork. 1948 (M)

d ) Harmoniorkester

Festmarsch (For Danmark) 1907

Polarstjernen 1948 (delv. 1926)

Parade ved Marmorkirken (Genlyd ved Marmorkirken) 1933

Berengaria 1948

II Kammermusik

a) Større ensemble

Septet i én sats f. fl, ob, 2 cl, 2 cor, fg, 1915 (M)

Humoreske f. fl, ob, cor. ingl, cl, fg, tamburo 1922 (M)

b) Strygekvartet

nr.l 1914-15, rev. 1936

nr.2 1918, rev, 1931

nr. 3 1924 [1931]

nr.4 »Sommerdage« 1931 (delv. 1918)

nr.5 »Forum-Kvartetten« 1925, delv. 1914), rev. 1926-31

nr.6 1918-19

Variationer over »Mig hjertelig nu længes« 1914

Strygekvartet (Rosengaardsspil II) 1918

Strygekvartet As-dur 1918

Strygekvartetsats: Italiensk Scherzo 1950 (M)

c) Strygetrio (2 vi, vel)

Augustinusiana 1913 el 1914

Scherzo over Motiverne C(hristian) A(ugustinus) og »Ach du lieber Augustin« 1913 el 1914

d) Violin, cello og klaver Fjeldblomster (af symf. nr. 1) 1908 [1909] (M)

Allehelgen 1917, rev. 1940 (M)

e) Violin og klaver

Sonate nr.l »Viole« 1915, rev. 1945

Sonate nr.2 1920-21, [1923], rev. 1948

Sonate nr. 3 1945-46 (M)

Sonate nr.4 »Sacré« (»Parce nobis Jesu«) 1949

Aubade (Morgenständchen) 1907 [1907] (M)

Digtning 1918 (M)

Kort Violinsonate 1949

f) Violin og orgel

Andante funèbre 1911, rev. 1950

Andante religioso 1950

g) Messingblæsere og orgel

Præludium over »Jeg vil din pris udsjunge« 1926

h) Messingkvartet (2 cornetter, 2 trb.)

Lille Kvartet 1949 (M)

i) Tuba og klaver

Dies iræ 1948

Koncert nr.2 1949 (M)

III Klavermusik

a) Sonater og større værker

Sonate nr.l 1925:26, rev. 1927-34

Sonate nr.2 »Ex est« 1934, rev. 1935, 1941 og 1945

Sonate nr.3 »Minder fra Høstens tid« 1941

Fantasi-Sonate 1916 (fork. version 1942)

Sommerferie i Blekinge 1916

Mini-Album 1917? (M)

Gitanjalihymner 1918

Afgrundsmusik 1921, rev. 1922-24

Vanvidsfantasi 1947, rev. 1949 (delv. 1914, 1916)

Fri Klaversonate 1945-46

Le Béguinage (Lille Klaversonate) 1948-49

b) Mindre værker og enkelte klaverstykker

Diverse mindre klaverstykker 1901-1909

Sommerdag 1906 [1906] (M)

Sarabande 1906 [1906] (M)

Stambogsblad 1909

Albumsblad 1912

Blumenvignetten 1913 [1913], rev. 1951

Tema med Variationer 1914? (M)

Insektarium 1917

Gennem Gaderne 1918, omarb. 1946

Nocturnes 1918? (M)

I Kirken, 1923

Sponsa Christi 1923, rev. 1927

Angélus (Sponsa Christi) 1924, rev. 1926

5 klaverstykker 1929-30

Lygtemændsstemninger (I det blafrende Efterårslygteskær, Fantasi over Dantes Divina Commedia?) 1930, rev. 1932-33(34?)

Flammekamrene 1930, rev. 1937

Som en Tyv om Natten 1930 (delv. 1922), rev. 1931

Adorazione 1934 (delv. 1924)

Smaa Sommerminder 1940 (delv. 1914)

Sponsa Christi trædium vitæ 1944

Medens Sundets Brise summer 1929, 1932, 1944

Skyggeliv 1945 (delv. 1914?)

Hel-Sfærernes Musik 1948 (M)

IV Orgelmusik (jfr. forordet)

a) Større værker

Fantasia patetica 1907 [1912] (M)

Præludio patetico 1913, rev. 1935 og 1938

Nemo contra deum nisi deus ipse 1932-33

Messis (Høstens Tid) Drama i 3 Aftener: I. Messis [1953], II. Juan, III. Begravet i Helvede 1934-37

Høsthimmel i Ribe, Orgelsuite 1948

b) Mindre værker og enkelte orgelstykker

Toccata 1911 [1912], rev. 1938 [1939] (M)

Choralforspil til »Af Højheden oprunden« 1912, rev. 1913

Fantasi over »Dejlig er Jorden« 1918

Oh, Kristelighed 1918

Ved Slotskirkens 100 Aars Jubilæum 1926

Expression 1930, rev. 1939 (f. org. el. harm.)

Bryllupsklædning 1934

Som en Tyv om Natten 1938

Hjemad 1941

Fantasi over »Dronning Dagmar ligger i Ribe syg« 1942

In tenebras exteriores 1947

Som Lynet er Kristi Genkomst 1948

Chiesa madre (Lille Sonate) 1948-49 (f. org., harm. el. klaver)

Øde Gader 1949

Orgelfantasi 1949

Sonate for Orgel 1950

Dantes Helvede 1951

Desuden en hel række større og mindre præludier

C Vokalmusik

I Korværker (Bl. kor med eller uden soli og symfoni ork., hvor intet andet er anført)

Musae triumphantes (Carl Ploug) 1906-07 (m. kor)

En Sommeraften (J. C. Hostrup) 1907-08 (M)

Kong Volmer (J. L. Herberg) 1908 [klaverpart. 1909] (m. kor) (M)

Angélus (Epilog til »Den gyldne Legende«) (H. W. Longfellow) 1915, rev. 1937 (M)

Drømmen (sinfonia interna) (E. M. Sundberg) 19I5-16, rev. 1945

Sfærernes Musik (Ida Lock) 1916-18 [1919], rev. 1934? (M)

Kantate ved Indvielsen af KFUKs Bygning (Inge Hofman-Bang) 1920, rev. 1929 (d.kr, mindre ork.)

Endens Tid (R. L.) 1921-23, rev. 1939 (fork. version af operaen) (M)

Vildstjernelys (R. L. og Lilly Heber) 1921-23, rev. 1944-46 (fork. version af operaen)

Landflygtighed (Johs. Jørgensen) 1932 (mindre ork. el. str.4tet og kl.)

Vandrer mod Lyset (Karavanesangen) (anon.) 1934 (harm. ork.)

Res absurda (R. L.) 1948

Carl Nielsen, vor store Komponist (R. L.) 1948

Du som troner (P. E. Benzon) 1948 (delv. 1906) (mindre ork.)

Petter Dass: Jephta (Petter Dass) 1948 (mindre ork.)

Hvidbjerg-Drapa (Tyge Becker) 1948 (M)

Vendanger (De dødes Solsang) (R. L.) 1948

Fra Højsangen 1949 (d.kor)

Marienlyst (H. Drachmann) 1950 (bl. kor el. m. kor)

Fra Dybet (af Requiem) 1950-52 (M)

II Blandet kor a capella (med orgel, hvis anført)

Naar engang i fjerne Tider (Ole Arvesen) 1915, rev. 1940

Lokkende Toner (J. S. Welhaven) 1916

Sæterjenten (Erik Bøgh) 1916

Ved 1000 Aars Bispejubilæet i Ribe 1948 (Sacrificium) (Ansgarmessen, folkevise, M. Luther, H. A. Brorson) m. orgel el. blæsere 1948

Diverse motetter og anden liturgisk kormusik 1940-51

III Mandskor a cappella (med orgel, hvis anført)

4 Lieder af Goethe 1913

Påskedag (E. M. Sundberg) 1915

Frederiksborg Slotsklokker sjunge (Chr. Richardt) 1919? (M)

Katedralen (Ribe Domkirke 948-1948) (Throdur Thomasson) m. orgel 1948

IV 2 eller flere solostemmer

a) med orkester

Palmblätter (Karl Gerok) f. 3 soli m. ork. 1917

b) med kammerensemble

Hermod (Oehlenschläger) f. 4 soli og 9 instr. 1949

c) med klaver

Florete floris (af Rosenkransfesten) f. 2 soli m. klaver el. harm. 1942

V En solostemme

a) med orkester

l° sang

Hav og Sol (Vilh. Krag) sopr. og ork. (af Sinfonia interna) 1915

Aftenklokker (H. Drachmann) sopr. og ork. 1916, rev. 1941

4 Tonebilleder (H. DRachmann, J. Blicher-Clausen, Turgenjev, Thor Lange) én st. og ork. 1917

The Star in the East (R. L.) sopr. og ork. 1915, omarb. 1923, rev. 1927

2° deklamation

Vesterhavet (H. C. Andersen) dekl. og ork. 1909, instr. 1911

De dødes Gudstjeneste (Carl Ploug) dekl. og ork. 1918, instr. 1947

b) med strygekvartet

Lenaustemninger (Thor Lange) m. sopr. og str4tet 1917

I Blomstringstiden (Alvilde Prydz) sopr. og str4tet 1917

c) med klaver

l° sang

Ca. 140 sange for en stemme med klaver 1906-1918, 1930, 1948 bl.a.:

12 sange (E. Ritterhaus) 1909-14 [7 trykt 1910-12]

4 Sange (Goethe) 1913

5 Sange (J. Blicher-Clausen) 1914 [1914]

Fünf Lieder (Eichendorff, Heine) 1914

Waldeslieder (Oscar von Redwitz) 1914

6 Sange (V. Stuckenberg) 1915? [l trykt 1915] (M)

5 Sange (Vilh. Krag) 1915

4 Sange (H. Drachmann, Vilh. Krag) 1915

Lieder af Heine 1915

Fem Sange (R. L.) 1915

Jul (J. Blicher-Clausen) 1915

Russiske Sange (Thor Lange) 1916

Sommer (4 Sommersange) (R. L.) 1917

Sonetter af Adam Homo (Almas Sange) (Fr. Paludan-Müller) 1918

10 Sange (H. Wildenvey) 1918

Loreley Sange (Alvilde Prydz) 1918 [l trykt 1919]

Ungdom (6 norske Sange) (E. M. Sundberg) 1947-48

I alt 27 sange foreligger trykt

Desuden en række åndelige sange og salmer.

2° deklamation

Ved Sølvbrylluppet den 11. Nov. 1909 (Ludvig Bødtcher) 1909

Skovfruens Latter (Chr. Whinter) 1918

Advent 1914 (Viggo Biilmann) 1918

Folkeviser (Thor Lange) 1918

Sagnet om Kirke og Orgel (H. Drachmann) 1918

Russerinden (S. Clausen) 1922

D Bearbejdelser

I Instrumentalmusik

a) Orkestermusik med eller uden soloinstrument

N. W. Gade: Bertran de Born 1913 (instr.)

Siegfried Langgaard: Bølge mod Kyst 1915 (instr.)

R. Wagner: Grosser Festmarsch 1928-34 (bearb.)

Siegfried Langgaard: Fra Arild (klaverkoncert es-mol) 1935-37 (instr., bearb.) (M)

Siegfried Langgaard: Rosa trista (klaverkoncert e-mol) 1940 (rev.)

b) Transkriptioner for orgel

J. S. Bach: Sinfonia pastorale af juleoratorium 1913

Fr. Chopin: Orgelfantasi (efter Ballade Op.38) 1934

Siegfried Langgaard: Jul (Til Julebilledet) 1938

R. Schumann: Gesänge der Frühe 1946

R. Schumann: Reguiem 1951 (f. org. el. harm.)

R. Schumann: Messe Op.147 1951 (f. org. el. harm.)

II Vokalmusik

a) Korværker

N.W. Gade: Sankt Hansaften Spil (Oehlenschläger) 1912-13, rev. 1928-34 (instr.) (M)

N.W. Gade: Korsfarerne (Calr Andersen) 1935-51 (bearb.)

Siegfried Langgaard: Vor gamle Jord (K. G. Ochsner) 1939 (instr.)

b) Blandet kor a cappella

Diverse 4-st. udsættelser af koraler og salmer""I forbindelse med en opførelse af »Jefta«