Tidsskrift - revy

Af
| DMT Årgang 52 (1977-1978) nr. 02 - side 78-79

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Tidsskrift - revy

ved Nanna Schiødt,

Musical Qarterly 1977/1 George Perle (Alban) Berg's master array of the interval cycles. / John E. S olie Aria structure and ritornello form in the music of (Tomaso) Albinoni (1671-1741?). / Richard Sherr Notes on two Roman manuscripts of the early sixteenth century. / Cecilia Hopkins Porter The Rheinlieder critics: A case of musical nationalism. / Erich Schwandt L'Affilard's published »Sketchbooks«. (Michel L'Affi-lard (1656-1708). / Boganmeldelser. Studien zur Geschichte des Streichquartetts by Ludwig Pinscher (anmeldt af P.P. Lang). - Protestant church music: A history. By Friedrich Blume, Ludwig Pinscher, Torben Schousboe et all. (anmeldt af Richard French). Musikrevy 1977/3 Bengt Pleijel Världsstad - också i musik (om Stockholm). / Gerd Reimers Rekordpublik på opera och konsert. Stockholm får 5 operascener ~ jazz och pop på Konserthuset. / Ulla Britt Edberg Musikteater och Musik på teatern. / Bengt Emil Johnson Ett växelspel mellan lyssnare, artister och tonsät-tare. Kring Sveriges Radio och musiken. / Bengt Has-lum Hur ska det gå for operetten i Stockholm? Journal of the American musicological society 191111 Carl B. Schmidt Antonio Cesti's II porno d'oro: A reexamination af a famous Hapsburg Court spectacle. / James Webster Violoncello and doubles bass in the chamber music of Hayden and his Viennese contemporaries 1750-1780. / William S. Newman The performance of Beethoven's trills

Nutida Musik 4 1976/77 Jan Ling Musik som avbild av verkligheten. Några reflexioner kring Albrecht Richtmüllers bok.

Nuova rivista musicale italiana 1977/1 Guglielmina V. Tieri II teatro novissimo. Storia di »mutationi, mac-chine e musiche.« / Claudio Sartori Bernardo Sabadi-ni Smascherato (omkring år 1700). / Linda Germi Sugli strumenti musicali popolari in Italia. Melos NZ 1977/3 Wolfgang Dömling Szenerie im Imaginären. Über dramatisch-symphonische Werke von Hector Berlioz. / Hermann Danuser Symphonisches Subjekt und Form in Berlioz' Harold en Italie. / Carl Dahlhaus Allegro frenetico. Zum Problem des Rhythmus bei Berlioz. / Martin Zench Die Aktualität Gustav Mahlers als Problem der Rezeptionsästhetik. Perspektiven von Mahlers Naturerfahrung und Formen ihrer Rezeption.

Die Musikforschung 1977/1 Neu Moran Zwei Herr-scherakklamationen in einer griechischen Handschrift aus Süditalien (Codex Messina gr. 161). / John Clap-man Dvoraks Aufstieg zum Komponisten von interna-

tionalem Rang. Einige neue Entdeckungen. / Ursula Echart-Bäcker Claude Debussys Verhältnis zu Musiken der Vergangenheit.

The musical quarterly 1977/3 Malcolm H. Brown Pro-kofievs's »War and peace«, a chronicle (også lidt om Prokofiev's operaproduktion i øvrigt). / Mary Rowen Obelkevich Turkish affect in the land of the Sun King (bl.a. Lullt's anvendelse af tyrkiske affekter), l James Webster The bass part in Haydn's early string quarters.

The world of music 1976/4 (indlagt i dette nummer er:) Bulletin of the International Music Council, der bl.a. refererer ISME's (International Society for Music Education) symposier om den internationale musikuddannelse. //. H. Kwabena N'Ketia The place of traditional music and dance in contemporary African society. / P. S. Ofei The training of teachers of traditional music (in Africa). / Laz. E. N. Ekwueme Towards preserving and presenting African music: a theory of notation and transcription. / Atta Annan Mensah Updating traditions in music-preservative devices. / Gustav Oware Twerefoo Instructional materials in traditional music for the classroom (in Africa). I A.M. Op-oku The presentation of traditional music and dance in the theatre (hvordan løsrives musikken og dansen i Afrika fra sin naturlige sammenhæng). Acta musicologica 1976/1 Simha Arom Situation de la musique dans quelques pays d'Afrique Centrale et Occidentale. / Mohammad Taghi Massoudieh Die Musikforschung in Iran. Eine bibliographische Übersicht. / Serge Gut La notion de conxonance chez les théoriciens du moyen age. / Howard E. Smither The baroque oratorio. A report on research since 1945. / Wolfgang Witsenmann Die italienische Kirchenmusik des Barocks. Ein Bericht über die Literatur aus den Jahr an 1945 bis 1974.

Acta musicologica 1976/2 Heinrich Husmann Madrase und Seblata - Repertoireuntersuchungen zu den Hymnen Ephraems des Syrers. / John Wendland »Madré non mi far Monaca«: The biography of a renaissance folksong. / Rudolph Angermüller Reformideen von Du Roullet und Beaumarchais als Opernlibretti-sten. / Donald M. Mc Corkle Five fundamental obstacles i Brahms source research. / Gudrun Henneberg Musikalische Wahrnehmung als pädagogisches Problem der Gegenwart. / William S. Newman Musicolo-gy in the United States in 1975. Svensk tidskrift för musikforskning 1976/2 Ingmar Bengtsson Om musik och mening. / Hans Eppstein Om musikens »mening« Några funderingar i anslut-ning till diskussionen mellan Herbert Rosenberg och Ingmar Bengtsson. / Jan Olof Ruden Stormaktstidens 10 i topp (håndskrifter noterede i tabulatur, ca. 3000 melodier fra mellem 1500 og 1700). / Margareta Jer-sild Om forhållanden mellan vokalt och instrumentalt i svensk folkmusik.

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 12.00. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01)135405. Postgiro 3252.

Dansk Tonekunstner-forening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. Sekretær og juridisk rådgiver: Lrs. Steffen Heering, Rådhuspladsen l, 1456 København K. Tlf. (01) 122270 og PAlæ 7576.

Dansk Musikpædagogisk forening: Kontor: Store Kongensgade 65 B, 1264 København K, tlf. (01) 114745, kl. 9-14. Postgiro 22684.

DUT •*- Det Unge Tonekunstnerselskab: Niels Brocks Gade l, 1574 København V. Tlf. (01) 15 07 26, mandag og torsdag kl. 9-11. Formand: Ib Nørholm, Forretningsfører: Jens Ole Malmgren, tlf. privat (03)528020. Teatertelefon: ØBro 5631.

Anmeldelse af »Musics«

»Musics«, engelsk musiktidsskrift

£ 2,40 for 6 numre (ca. en årgang)

Adr.: Musics, 48 Hillsborough Court, Mortimer

Crescent, London N W 6

Distribution (så vidt jeg kan se) gennem:

Publications Distribution Cooperative, 27 Clerkewell

Close, London EC 1-251 4976

Bladet minder en del om det danske tidsskrift »M. M.« (format, størrelse, trykketeknik), men er lidt mere »udflippet« og har hovedvægten lagt på fri, improviseret musik og beslægtede ting som happenings o.l.

Hvor det danske »progressive« eller »alternative« musikmiljø koncentrerer sig om rytmisk musik inspireret fra USA, er englænderne tilsyneladende mere selvstændige. Ved at læse bladet får man ligefrem en fornemmelse af, at den fri musiks tyngdepunkt ligger i London, og at den i højere grad er et europæisk fænomen end et amerikansk. Et chok for en dansker som mener, at alt nyt kommer fra Amerika. Man kniber sig i armen og minder sig selv om, at Beatles trods alt også kom fra England, og at US As indbyggertal ikke er mere end omkring tre gange så stort som eng-lands.

Især i de første numre af bladet er det musikerne selv der skriver om deres problem-stillinger, men efterhånden glider tyngden over på interviews, hvor musikerne ofte skal svare på spørgsmål, som de finder irrelevante og derfor ikke rigtigt gider svare »fornuftigt« på. Der kommer også flere og flere pladeanmelselser, og på trods af at det er interessant at få kendskab til alle disse udgivelser (som vi nok aldrig får at se i Fona), er det alligevel ikke altid udbytterigt at læse pladeanmeldernes ordgymnastik (tilnærmende sig moderne lyrik). Selv om det kan være svært at trække grænsen, synes jeg også, at der er lovlig meget stof omkring alternative teaterformer og Happening-prægede opførelser - i hvert fald i forhold til tidsskriftets navn. Alligevel kan man få meget ud af at læse bladet (man behøver jo heller ikke at læse alt hvad der står). Man får en god fornemmelse af en avantgardescene, som man normalt ikke hører spor om, og de frit improviserende musikere er ofte inde på nogle helt fundamentale problemstillinger (om hvad musik inderst inde er, og om hvorfor man overhovedet spiller) - som man ikke på samme måde bliver tvunget ud i, hvis man beskæftiger sig med mere traditionel eller etableret musik.

Christian Kyhl