Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 52 (1977-1978) nr. 03 - side 101-101

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

51. årgang

1976-77

REDAKTION:

Bo Holten

Poul Nielsen

Jørgen Falck

Karl Aage Rasmussen

Poul Borum

Helmer Nørgaard

Torben Herbøl

Svend Aaquist Johansen

Annoncer: Fardal Media Service, København V

Tryk: Narayana Press, N.U.Yoga Ashrama, Gylling, 8300 Odder

Udgivet af:

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk Forening, Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening

København 1977

indholdsfortegnelse

Artikler

Borum, Poul: Forfatteren og komponisten...... 21

Boulez, Pierre: Interviews om Boulez' nye institut i

Paris..................................... 101

Brage, Jon: Henrik Berger-Olsen - hvem er det? 167

Buck, Ole: Portræt af Olivier Messiaen......... 93

Cristofoli, Francesco: Bibalos opera »Frk. Julie« —

et bestillingsværk til Den Jyske Opera........ 105

Gefors, Hans: Karl Aage Rasmussens symfoni

»Anfang und Ende« ....................... 12

Holten, Bo: Vagn Holmboe i dag.............. 140

Høeck, Klaus: lannis Xenakis - og hans svære teori 112 Inger slev-Jensen, Povl: Om kapelmesteren Egisto

Tango.................................... 152

Ligeti, György: Elektronmusikkens betydning for

mine værker.............................. 158

Nielsen, Poul: Møder med Boulez og Stockhausen 163

Nonhcott, Bayan: Per Nørgårds Tredje Symfoni 145

Nørgård, Per: Støj kontra tone................ 5

Nørgård, Per: Tale ved Det Jydske

Musikkonservatoriums 50-års jubilæum 25.

februar 1977 .............................. 137

Tre de, Yngve: En selvbiografisk skitse......... 109

Artikler om pædagogik

Broder se n, Elsebeth: Musik - kommerciel vare

eller kulturfaktor-.......................... 59

Holten, Bo: Exit musikundervisning ........... 43

Jørgensen, Frode H.: Klaveret som værktøj----- 69

Munk, Mette: Musikkens tabsliste............. 60

Mühlhausen, Søren: Hvad er musikterapi?...... 74

Mørch-Petersen, Poul P.: Tid er nøgleordet ----- 53

Nielsen, Torben Stig: Den brede musikpædagog . 51 Nørgaard, Helmer: Musiksituationen set fra

skolestuen................................ 45

Quaas, Beate: Gruppeimprovisationens

selvforståelse ............................. 71

Rosenbaum, Poul: Klassisk musik over kløften .. 47

Ruud, Even: Mål og midler i musikterapien..... 76

Schmidt, Søren: Fra salmesang til beatmusik----- 62

Værkfortegnelser

Yngve Trede................................ 111

Vagn Holmboe.............................. 144

Rapporter

Bach, Erik: Rapport fra Darmstadt 1976........ 20

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Rapport fra Gent 1977 . 169

Christensen, Jens E.: Brev fra Paris ........... 170

Hatting, Carsten E.: Rapport fra Brno 1976..... 126

Debat

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Svar til Henning

Wellejus...................................... 82

Frounberg, Ivar: Svar til Henning Wellejus..... 120

Johansen, Svend Aaquist: Svar på gåden i

Nørgårds albumblad i nr. 4/76............... 27

Nielsen, Gunhild: Målrettet musikalsk træning af

børn..................................... 119

Wellejus, Henning: Svar til Carl

Bergstrøm-Nielsen......................... 83

Klip

Malmros, Anna-Lise: Rapport fra en

Sweet-koncert ............................ 115

Olsen, Hanne: Rapport fra en Sweet-koncert ... 117

Bøger

Borgnakke, Karen og Schmidt, Søren: Pop og idoldyrkelse (Jørgen Pauli Jensen)........... 121

Dessau, Paul: Musikarbeit in der Schule (Svend Aaquist Johansen)......................... 80

de la Grange, H.L.: Mahler, vol. l (Jan Maegaard) 29

Mitchell, D.: Gustav Mahler. The Wunderhorn

Years (Jan Maegaard)..................... 29

Musik & Forskning 2, 1976 (Poul Borum) ...... 124

Månedens albumblad

Weis, Flemming: Quasi Berceuse.............. 30

Tidsskrifter

Tidsskrift-revy (Nanna Schiødt) ___36, 86, 127, 173

Tidsskrifter fra Sovjetunionen (Erik Stahl)...... 129

Grammofon

Nielsen, Carl: Orkestermusik med Radiosymfoniorkestret og Herbert Blomstedt (Torben Schousboe) ....................... 32

Diverse

Nyt Musikråd............................... 86

Jens Rossel: Beatrice Berg in memoriam....... 87

Statens Kunstfond........................... 121

Kongres for musikundervisere ................ 125

DMp F's Sommerkursus 1977 ................. 127

Jens Brincker: Ved Poul Nielsens død.......... 131

Sandby Legatet............................. 166

Per Aage Brandt: Det her er Mozart, digt...... 174