Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 52 (1977-1978) nr. 03 - side 82-82

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

52. årgang

Nr. 3 December 1977

Årgangen omfatter seks numre.

LØSSALG (incl. moms): kr. 18,90 ARSABONNEMENT (incl. moms): kr. 76,70 ÀRSABONNEMENT (subskription til Sverige, Norge,

Finland, Island): Dkr. 71,00 (incl. porto) ANNUAL SUBSCRIPTION (outside Denmark,

Sweden, Norway, Finland, Iceland): Dkr. 75,00

(incl. postage)

Redaktion:

Bo Holten (ansvarshavende), Hans Gefors,

Poul Borum, Helmer Nørgård, Karl Aage Rasmussen,

Svend Aaquist Johansen og Jørgen Falck.

DMp Fs kontakt:

Preben Falmøe, Frederiksberg Allé 43-3, 1820 Kbh. V., tlf. (01) 22 64 68.

Redaktionens adresse:

Niels Brocks Gade l, 1574 København V. Telefon: (01)150726. Kontortid onsdag 13-15.

Annonce-ekspedition :

Fardal Media Service, Ap S Rådhuspladsen 59, 1550 København V. Tlf. (01) 11 77 11. Giro 5 43 16 46.

Tryk:

Narayana Press,

N. U. Yoga Ashrama,

Gylling, 8300 Odder.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk, forening, Dansk Komponist-forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.