Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 52 (1977-1978) nr. 04 - side 122-122

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

52. årgang

Nr. 4 Februar 1978

Årgangen omfatter seks numre.

LØSSALG (incl. moms): kr. 18,90 ÅRSABONNEMENT (incl. moms): kr. 76,70 ÅRSABONNEMENT (subskription til Sverige, Norge,

Finland, Island): Dkr. 71,00 (incl. porto) ANNUAL SUBSCRIPTION (outside Denmark,

Sweden, Norway, Finland, Iceland): Dkr. 75,00

(incl. postage)

Redaktion:

Bo Holten (ansvarshavende), Hans Gefors,

Poul Borum, Helmer Nørgård, Karl Aage Rasmussen,

Svend Aaquist Johansen og Jørgen Falck.

DMp Fs kontakt:

Preben Fahnøe, Frederiksberg Allé 43-3, 1820 Kbh. V., Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K.

Redaktionens adresse:

Niels Brocks Gade l, 1574 København V. Telefon: (01)150726. Kontortid onsdag 13-15.

Annonce-ekspedition :

Fardal Media Service, Ap S Rådhuspladsen 59, 1550 København V. Tlf. (01)117711. Giro 5 43 16 46.

Tryk:

Narayana Press,

N. U. Yoga Ashrama,

Gylling, 8300 Odder.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.