Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 52 (1977-1978) nr. 04 - side 123-123

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Forside: Komponisten Paul Heinz

Dittrich Hans Abrahamsen om Pelle

Gudmundsen-Holmgreen...................... 125

Albumblad af Pelle Gudmundsen Holmgreen...... 134

En sammenligning af Mussorskijs Boris

Godunov og Riiriskij-Korsakovs version,

af Karl Antz................................. 137

Svend Aaquist Johansen om

Paul Heinz Dittrich........................... 144

Debat......................................... 158

Tidsskriftrevy ................................. 159

Rettelser og undskyldninger:

Mogens Andersen skriver:

I mit indlæg i decembernummeret »Radioens krise -musikalsk set« er der blandt andre fejl et par steder hvor der står det modsatte af hvad jeg skrev: Jeg talte om hvad musikafdelingen gør for »at bringe kulturværdier ud til mennesker der ikke i forvejen føler savnet af dem« og om en musikradio der ikke »går mustfk-branchen i bedene« (men for så vidt gerne mus/kbranchen).

Desuden skylder vi tidsskriftet MM, fra hvilket der sidste gang var et uddrag af et interview med gruppen

Shit og Chanel, at meddele at interviewet var gjort af Torben Bille, Sys Fredens og Jens Jørgen Gjedsted. Det ledsagende fotografi var taget af Nick Nielsen. MM beder os endvidere meddele, at bladet i 1978 nu udkommer med hele 9 numre, som i abonnement koster kr. 63,00. Henvendelse Havnegade 35, 1045 København K.

Sluttelig skal vi gøre opmærksom på, at Dmts redaktion nu har skiftet adresse til: Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Vi har imidlertid samme telefonnummer som før: 15 07 26, men nu svares der på den hver formiddag udover redaktionens træffetid onsdag 13-15.

Dmt nr. 5 udkommer i marts 1978.