Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 52 (1977-1978) nr. 04 - side 162-162

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

52. årgang

Nr. 5 Marts 1978

Årgangen omfatter seks numre.

LØSSALG (incl. moms): kr. 18,90

ARSABONNEMENT (incl. moms): kr. 76,70

ÅRS ABONNEMENT (subskription til Sverige, Norge,

Finland, Island): Dkr. 71,00 (incl. porto) ANNUAL SUBSCRIPTION (outside Denmark,

Sweden, Norway, Finland, Iceland): Dkr. 75,00

(incl. postage)

Redaktion:

Bo Holten .(ansvarshavende), Hans- Gefors,

Poul Borum, Helmer Nørgård, Karl Aage Rasmussen,

Svend Aaquist Johansen og Jørgen Falck.

DMp Fs kontakt:

Preben Fahnøe, Frederiksberg Allé 43-3, 1820 Kbh. V., tlf. (01) 22 64 68.

Redaktionens adresse:

Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Telefon: (01) 15 07 26. Kontortid onsdag 13-15.

Annonce-ekspedition:

Fardal Media Service, Ap S Rådhuspladsen 59, 1550 København V. Tlf. (01) 11 77 11. Giro 5 43 16 46.

Tryk:.

Narayana Press,

N. U; Yoga Ashrama,

Gylling, 8300 Odder.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.