Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 52 (1977-1978) nr. 06 - side 202-202

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

52. årgang

Nr .6 Maj 1978

Årgangen omfatter seks numre.

LØSSALG (incl. moms): kr. 18,90 ARSABONNEMENT (incl. moms): kr. 76,70 ÅRSABONNEMENT (subskription til Sverige, Norge,

Finland, Island): Dkr. 71,00 (incl. porto) ANNUAL SUBSCRIPTION (outside Denmark,

Sweden, Norway, Finland, Iceland): Dkr. 75,00

(incl. postage)

Redaktion:

Bo Holten (ansvarshavende), Hans Gefors

Redaktionskomité

Poul Borum, Helmer Nørgård, Karl Aage Rasmussen, Svend Aaquist Johansen og Preben Fahnøe

DMp Fs kontakt:

Preben Fahnøe, Frederiksberg Allé 43-3, 1820 Kbh. V., tlf. (01) 22 64 68.

Redaktionens adresse:

Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Telefon: (01)150726. Kontortid onsdag 13-15.

Annonce-ekspedition:

Fardal Media Service, Ap S Rådhuspladsen 59, 1550 København V. Tlf. (01) 11 77 11. Giro 5 43 16 46.

Tryk:

Narayana Press,

N. U. Yoga Ashrama,

Gylling, 8300 Odder.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.