uden titel

Af
| DMT Årgang 52 (1977-1978) nr. 06 - side 203-203

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Ping Pong Punktum
  • Annonce

    Edition S-annonce

Forside:

Nekrotzar forkynder for Piet von Sup at verden

skal gå under i Ligeti's opera »Den store makabern« Foto: Enar Markel Rydberg

Helle Norup: Politisk musik -? .................. 205

Interview med Flemming Weis. Albumblad og værk-fortegnelse .................................. 207

Reportage om Ligeti's opera »Den store makabern« 216

Reaktioner på Ligeti's opera..................... 222

Baron Alphonse Grisemarc-Fougère om udgivelsen

af Cosima Wagners dagbøger.................. 229

Noder........................................ 234

Debat......................................... 236

Nekrolog...................................... 239

Danske værker til ISCM 1979 indkaldes hermed. Ind-sendelsesfristen er den 15. oktober 1978. Flere oplysninger gives i næste nr. af DMT, men kan også fås ved henvendelse til DUTs ISCM-udvalg, Valkendorfs-gade 3,1151 København K.

Årgang 52/1977-1978, nr. 06