Indhold

Af
| DMT Årgang 53 (1978-1979) nr. 01 - side 3-3

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Forside: En side af original-partituret til

»Rhinguldet«

Interview med Lou Harrison ...................... 5

Jørgen L Jensen: Musikalsk omverdensorientering ... 12

Om kreativ musikundervisning.....................20

John Paynter: Er tiden løbet fra os?................20

Rapport fra DMPFs sommerkursus.................23

Hanne Bramsen: Dalcroze-rytmik..................24

Erik Starup: Mesterkursus med Edwin Fischer ......25

Bøger (inkl. hr. Grisemarc-Fougères

Wagnerspalte) .................................27

Rapporter.......................................35

Tidsskriftrevy ................................... 37

Meddelelser..................................... 39

DMTs redaktion byder sine læsere velkommen til en ny

årgang.

DMT nr. 2 udkommer i begyndelsen af november.

Komponister, der ønsker værker fremført i DUT i forårssæsonen 1979, skal indsende forslag til selskabets adresse, Valkendorfsgade 3, senest d. 15. oktober.

Årgang 53/1978-1979, nr. 01