dmt 52. Årgang 1977-78

Af
| DMT Årgang 53 (1978-1979) nr. 02 - side 65-65

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

52. årgang

1977-78

REDAKTION

Bo Holten (ansvarshavende) Hans Gefors

REDAKTIONSKOMITE

Karl Aage Rasmussen Poul Borum Helmer Nørgaard Preben Fahnøe Svend Aaquist Johansen

Annoncer: Fardal Media Service, København V

Tryk: Narayana Press, N.l LYoga Ashrama, Gylling, 8300 Odder

Udgivet af:

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk Forening, Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening

København 1978

indholdsfortegnelse

Artikler

Alsted, Birgitte: Kollektivkomposition ......... 109

Andersen, Mogens: Reaktion på Ligeti......... 225

Antz, Karl: Mussorgskijs Boris Gudunov, og

Riinskij-Korsakovs........................ 137

Bergsirøm-Nielsen, Carl: Kollektivkomposition . 109

Bækkelund, Kjeld: Norsk musik i dag.......... 31

Fanger, Eva-Brit: Forbillede for et dansk

Musikinformationscenter................... 73

Forunberg, Ivar: Kollektivkomposition......... 110

Gabold, Ingolf: Four texts in music ........... 185

Hallnäs, Lars: Reaktion på Ligeti ............. 222

Holm, Mogens Winkel: Balletopskrift.......... 106

Jennefelt, Thomas: Reaktion på Ligeti......... 222

Jensen, Inge: Balletopskrift................... 106

Johansen, Svend Aaquist: Ni historier om

kunsten og politikken og deres intime gensidige

uafhængighed (Om Paul-Heinz Dittrich)...... 144

Johansen, Svend Aaquist: Reaktion på Ligeti ... 223 Kullberg, Erling: En introduktion til Per

Nørgårds kompositionsteknik............... 97

Lekfeldt, Jørgen: En analyse af Bent Lorentzens

Tide..................................... 170

Lewkovitch, Bernhard:: Hvad er kirkemusik? .... 26

Lewkovitch, Bernhard: Om Jeremias' klagesange 92

Lutoslawski: Samtale med Witold ............. 28

Marschner, Bo: Stravinskijs Baiser de la Fe___ 6

Nielsen, Bendt Viinholt: Om Rued Langgaards

manuskripter samt værkfortegnelse.......... 56

Nordwaiå, Ove: Om Penderecki............... 95

Norup, Helle: Politisk musik - ? .............. 205

Petersen,, Niels Holger: Kollektivkomposition .. 109 Rasmussen, Karl Aage: Om George Crumbs

musik.................................... 165

Komponistportræt med værkliste

Abrahamsen, Hans: Interview med Pelle

Gudmundsen-Holmgreen - Om Passacaglia ... 125

Antz, Karl: Interview med Flemming Weis..... 207

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Interview med Erik

Bach....................................... 85

la Cour, Niels: Leif Kayser i dag.............. 15

Johnson, Bengt-Emil: Sven-David Sandström -

Den rene viljes musik...................... 179

Ketting, Knud: Portrætinterview med Axel

Borup-Jørgensen........................... 45

A propos opførelser

Bohr, Daniel: Jefta af Karl Aage Rasmussen----- 64

Gefors, Hans: Reportage fra Ligetis Den stora

Makabern................................ 216

Hoffmayer, Claus: The Garden Wall af Ib

Nørholm................................. 66

Rapporter

Hammer, Dorrit: Rapport fra NMPU-kongressen 1977..................................... 72

Debat

Andersen, Mogens: Svar til Borum............ 116

Borum, Poul: Al-musik, el-musik, ildmusik..... 5

Christensen, Jean: Om Nørgårds 3-e symfoni ... 236

la Cour, Niels: Reaktion på Bucks anmeldelse .. 158

DUTs koncertudvalg: Svar til familien Petri..... 77

Falck, Jørgen: Musik for millioner, redigeret

musikdebat............................... 22

Gudmundsen-Holmgreen, Pelle: Henrik Berger

Olsen og halvtredserne..................... 33

Johansen, Svend Aaquist: Svar til Kayser...... 239

Kayser, Leif: Reaktion på Johansens Ni historier 239

Northcott, Bay an: Svar til Christensen......... 237

Petri, Familien: Til DUTs koncertudvalg....... 77

Rossel, Jens: En dansker i Paris .............. 34

Klip

Abba-debat ur Dagens Nyheter (Domnérus,

Morthenson, og Gefors & Hallnäs).......... 69

Avisanmeldelser af Ligetis Den stora makabern . 225 Om Shit og Chanel fra MM................... 112

Bøger

Lutoslawski Profile. Witold Lutoslawski in conversation with Bálint András Varga. (Hans Gefors).................................. 36

Cosima Wagner: Die Tagebücher 1-2. (ved frigivelsen af Cosima Wagners dagbøger af Baron Alphonse Grisemarc-Fougère) ........ 229

Minna Ronnefeld: Orff-musikvirke, musik for

børn I. (Selvlært er vellært af Estrid Heerup) . 52

Noder

Borup-Jørgensen: Malinconia (Ole Buck) ....... 118

la Cour: Strygekvartet nr. 4 (Ole Buck) ........ 118

Gudmundsen-Holmgreen: Mirror II (Ole Buck) .. Ill Gudmundsen-Holmgreen: Mirror III (Jan

Maegaard) ............................... 235

Gudmundsen-Holmgreen: Solo (Poul Ruders) ... 196

Lidholm: ... a riveder le stelle (Hans Gefors) ... 75

Lorentzen: Triplex (Jan Maegaard) ........... 235

Morthenson: Colossus (Hans Gefors).......... 37

Maegaard: Musica riservata (Öle Bück) ........ 118

Norby: Regnbue slangen (Poul Ruders)......... 197

Ny stedt: Strygekvartet nr. 4 (Ole Buck)........ 118

Nørgård: Libra (Hans Gefors) ................ 75

Nørholm: Forespørgsler - Overtalelser (Jan

Maegaard)............................... 234

Rasmussen: Antifoni (Jan Maegaard).......... 234

Rasmussen: Antifoni (Poul Ruders)............ 196

Sandström: The Way (Jan Maegaard) ......... 234

Sandström: Close to ... (Hans Gefors),......... 76

Smedeby: Improvisation I, II, III (Carl

Bergstrøm-Nielsen........................ 119

Tavener: Celtic Requiem (Hans Gefors)........ 75

Thommesen: Et Konsert-Kammer (Hans Gefors) 76

Thommesen: Gjensidig (Hans Gefors)......... 76

Albumblad

Erik Bach .................................. 90

Axel Borup-Jørgensen ....................... 51

Hans Gefors................................ 20

Pelle Gudmundsen-Holmgreen................ 134

Bernhard Lewkovitch........................ 94

Sven-David Sandström....................... 183

Flemming Weis ............................. 213

Tidsskrifter

Tidskriftsrevy (Nanna Schiødt)........78, 159, 198

Anmeldelse af »Musics« (Christian Kyhl)....... 79

Diverse

Tanker fra DUTs koncertudvalg .............. 35

Genfødsel af Dansk Tonekunstnerforening...... 39

Mindeord over musikpædagog Else Gottlieb----- 239

Meddelelser fra DMp F....................... 199