Indhold

Af
| DMT Årgang 53 (1978-1979) nr. 02 - side 42-42

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

53. årgang Nr. 2 November 1978

Årgangen omfatter seks numre.

LØSSALG (excl. moms): kr. 16,00 ARSABONNEMENT (excl. moms): kr. 65,00 ÅRSABONNEMENT (subskription til Sverige, Norge,

Finland, Island): Dkr. 71,00 (incl. porto) ANNUAL SUBSCRIPTION (outside Denmark,

Sweden, Norway, Finland, Iceland): Dkr. 75,00

(incl. postage)

Redaktion:

Bo Holten (ansvarshavende), Hans Gefors

Redaktionskomité

Poul Borum, Helmer Nørgård, Karl Aage Rasmussen, Svend Aaquist Johansen og Preben Fahnøe, Karl Antz og Bendt Viinholt Nielsen

DMp Fs kontakt:

Preben Fahnøe, Frederiksberg Allé 43-3, 1820 Kbh. V., tlf. (01) 22 64 68.

Redaktionens adresse:

Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Telefon: (01)150726. Kontortid tirsdag 12 - 14,30

Annonce-ekspedition :

Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8

(01) 13 14 66 (Michael Honoré) Telex 15010 SMI

Tryk:

Narayana Press,

N. U. Yoga Ashrama,

Gylling, 8300 Odder.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk, forening, Dansk Komponist-forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.