Indhold

Af
| DMT Årgang 53 (1978-1979) nr. 02 - side 43-43

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Forside: DMT's nye tegner Missen Herluf Jensen har

illustreret Per Anders Hellquists artikel

Musik- en Handelsartikel af Per Anders Hellquist___45

Pladeselskabernes økonomi i Danmark,

af Helge Andersen .............................48

Klip fra debatten omkring Hellquists bog............51

Interview med Karl Aage Rasmussen...............53

Albumblad af Karl Aage Rasmussen................58

Karl Aage Rasmussen: Det yderste.................59

Indfølen ctr. indgriben af Per Nørgård..............62

Strygeseminar i København af Hans Erik Deckert___63

EEG-synthesizeren af Finn Egelund Hansen.........65

Symposion med artikler af Svend Aaquist Johansen

og Steen Pade..................................76

Rapporter fra London og Oslo.....................80

Debat...........................................85

Nye bøger, redigeret af Karl Antz..................86

Diverse.........................................87

Desuden register til 52. årgang af DMT

DMT's redaktion er glad for at kunne meddele, at dette nummer indeholder en del nyskabelser, som vi håber er kommet for at blive. Dels byder vi et hjerteligt velkommen til tegneren Missen Herluf Jensen, hvis første opgave for bladet har været at tegne forsiden. Det har hun gjort godt. Dels introducerer vi de første rapporter fra udenlandsk musikliv, der fra nu af regelmæssigt vil være at finde i DMT's spalter. Dels kan vi meddele, at vi har ansat to medredaktører, der skal tage sig af to specialområder og forhåbentlig sætte DMT's informations-effektivitet i vejret gennem større regelmæssighed og systematik. Det er: Karl Antz, der skal redigere hele anmeldelsessektionen, og Bendt Viinholt Nielsen, der for fremtiden vil føre informative og kommenterede lister over danske uropførelser, opførelser af dansk musik overhovedet samt eventuelt repertoire-politiske overvejelser. Endelig indleder vi denne gang rubrikken SYMPOSION (i nudansk ordbog defineret som »drikkelag eller fest, hvor der holdes åndfulde diskussioner«), som skal være et forum for den mere personlige kommentar. DMT nr. 3 udkommer i starten af December.