Nye bøger

Af
| DMT Årgang 53 (1978-1979) nr. 02 - side 86-86

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Nye bøger

eventuel anmeldelse forbeholdt ved Karl Antz

Peter Krog, Ole Matthiessen og Karsten Vogel: Rytmisk musik. Gyldendal 1978. 298 s., kr. 69,50

om den rytmiske musiks udvikling og stilarter. For folkeskole, gymnasium, HF og seminar.

Sigrid Abel-Struth: Ziele des Musik-Lerne ns: Teil I: Beitrag zur Entwicklung ihrer Theorie (= Musikpädagogik - Forschung und Leher Band 12. Schott 1978. 164s.

Nils Grinde (red): Studia musicologica norvegica 3. Universitetsforlaget 1977. 159 s. nkr. 45,00 islandsk musikhistorie

Niels M. Jensen, Cartsen E. Hatting (red): Dansk årbog for musikforskning VII, 1973-1976. Dan Fog 1976. 261 s. samling essays fortrinsvis omkring dansk musikhistorie

Avantgarde - Jazz - Pop. Tendenzen zwischen Tonali-tat und Atonalität: (= Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt. Bd. 12) Schott 1978. 119s. 9 foredrag fra en kongres omkring de nævnte emner.

Kurt Hofbauer: Praxis der chorischen Stimmbildung. Schott 1978. 107 s.

Poul Nielsen: Musik og Materialisme. Borgen 1978. 352 s. kr. 98,00 anmeldes snarest

Festskrift til Otto Mortensen. Fås ved henvendelse til Århus Universitets Musikvidenskabelige Institut. 140 s. kr. 35,00

Forsk, essays, bl.a. om Per Nørgaard, Mozart, æstetik m.m.

Fritz Seesko: Musikbiblioteket i forandring. Danmarks Biblioteksskole 1978. 100 s. kr. 60,00 musikbibliotekernes udvikling i Danmark fra 1964-74 og deres aktuelle kritiske situation.

RILM abstracts of music literature 1975, jan.-aug. 232 s.

meget nyttig annoteret liste over musikologiske udgivelser i nævnte tidsrum.

Dansk tidsskrift index 61. årgang 1975. Bibliotekscentralens forlag 1977.

Systematisk fortegnelse over indholdet af ca. 365 danske tidsskrifter i nævnte år.

Carl Dahlhaus: Schönberg und andere. Gesammelte Aufsätze zur Neuen Musik. Schott 1978. 412 s. anmeldes snarest.