Information om noder

Af
| DMT Årgang 53 (1978-1979) nr. 03 - side 133-134

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Eskil Hemberg: Svit ur Tuvor (1974).

Sex sångåer for baryton och piano, op. 36. Ur Harry Martinsons dikt-samling TUVOR. Med engelsk oversættelse af Claude Stephen son. AB Nordiska Musikforlaget/Edition Wilhelm Hansen. Pris kr. 44,75. Varighed angives til 8'50"". Det klinger ikke så »kønt«, men det klinger. Sangene er ikke særlig svære eller »avancerede«, men nok værd at beskæftige sig med. Udbyttet for publikum vil i høj grad afhænge af fortolkernes evne. Hvis jeg skulle give mig i lag med disse sange, ville jeg gøre det for de fascinerende teksters skyld.

Ulrik Cold

Peter Maxwell Davies: Le Jongleur de Notre Dame. A Masque (1978). For Mime, Baritone, Chamber Ensemble and Children's Band. Text (engelsk) by the Composer. Chester Music/Edition Wilhelm Hansen. Pris kr. 142,60. Var. ca. 35 min.

Der foreskrives en lille spilleflade med et alter, hvorpå der står en »statue« af den hellige jomfru, som fremstilles af en violinistinde, der har violinen klar. Hun skal også spille på den. Barytonen fremstiller en abbed, der som den eneste har tekst at synge. På den ene side af spillefladen sidder cellisten og pianisten (som også tager sig af celeste). Desuden er der her stillet op til de tre munke, som opholder sig her, når de ikke deltager i spillet på scenen (de spiller enten komedie eller på instrumenter eller også begge dele på én gang). Broder David spiller også klarinet i A og basklarinet. Broder Gregor spiller tamburin, glockenspiel, marimba m.m. Broder Filip spiller fløjte (også piccolo og alt). Broder Markus er le jongleur; det er ham, der er mimen. Han har dog også mulighed for musikalsk udfoldelse, nemlig næsefløjte (ad libitum). Børneorke-stret har 3 fløjter, obo, 3 trompeter og trommer. For institutioner, der har mulighed for at stable en opførelse på benene, kunne stykket godt gå hen og blive årets pletskud. Det er bestemt ikke nogen ligetil sag, men der er mægtige udfoldelsesmuligheder for spillernes fantasi og charme.

Den eneste bekymring, man kunne falde i, skulle være, at det »katolske« emne i starten måske ville forekomme et dansk børne-publikum noget fremmed; men med en snild oversættelse (der ikke kan være noget alvorligt problem) skulle den nydelige pointe kunne serveres forståeligt.

Ulrik Cold

Carl Nielsen & Thomas Laub: Fern snese danske sange, salmer og viser. Arrangeret for guitarakkompagnement og udgivet af Ingolf Olsen og Torben Schousboe.

For sang og guitar. Wilhelm Hansen. 5 hæfter à kr. 35,40.

Sværhedsgrad: Af en overkommelighed som svarer til begrebet »traditionelle danske sange«.

Kommentar: Et righoldigt udvalg af melodier (m. tekster), som enhver dyrker af genren sang m. guitarakkompagnement gør sig selv en tjeneste ved at stifte bekendtskab med. Grundigheden i bearbejdelse og tilrettelæggelse - bl.a. den gedigne indførelse i de ideer, der ligger bag akkompagnementsnotationen, og de præcise angivelser af oprindelse og originaltoneart for hver enkelt sang - kan ikke undre, når man betænker, hvem der står bag udgivelsen. At LO. og T.S. har valgt netop disse 5 snese og ikke andre gode sange, skal de ikke lastes for, selv om man måske kan have sin tvivl om anvendelsesfrekvensen af især visse af salmebearbejdelserne. Skal det være et udvalg, vil der altid blive tale om et subjektivt skøn, og nu skulle antallet formentlig passe med en fetndobling af titlerne fra 1915-17.

Hvad der derimod slår én er, at udgiverne ikke har fundet det nødvendigt i et forord el. 1. at omtale årsagerne til den rent ud sagt kaleidoskopiske forvirring, der tilsyneladende (?) præger rækkefølgen i de enkelte hæfter og hæfterne imellem. - For den er da vel ikke dikteret af afsætningsmæssige interesser?

Bodil Christensen

Graham Williams: Japanese Fragments for sopran, viola og guitar. Var. ca. 5 min. Chester Music (1978),

74,- kr.

Sværhedsgrad: Særdeles overkommelig. F.eks. får sangeren megen hjælp til at finde toner undervejs.

Stilbeskrivelse: Gennemskinnelig atonal sats, hvor de medvirkende skiftes til at lade små, fragmentariske motiver klinge.

Kommentar: Glimrende egnet for sopraner, som står tøvende over for at vove sig i kast med vor tids tonale sprog og skrivemåde.

Bodil Christensen

Svend Nielsen: Kammerkantate (Jørgen Leth, også oversat til engelsk) for sopran, slagtøj, fløjte, guitar, violin, cello, klarinet, elektrisk orgel og bånd. Scenisk opførelse, var. 20 min. Wilh. Hansen (1978), 70,80 kr.

Sværhedsgrad: Virker overkommelig, ikke mindst takket være et inden for genren forbilledligt klart partitur.

Stilbeskrivelse: Vil jeg nødigt udtale mig om! - men S.N. anvender i begyndelsen meget enkle, smukke klangflader, som efterhånden udviskes og kompliceres, også rytmisk, for ind imellem at falde til ro i en art sagte vals, alt i nøje overensstemmelse med tekstens udvikling.

Kommentar: Et meget tiltalende og tilfredsstillende værk at opføre for et dygtigt kammerensemble, hvor også musikerne tør åbne munden. Tolker jeg ikke partituret helt galt, har værket desuden udpræget humoristiske kvaliteter.

Bodil Christensen

André Previn: Five songs (Philip Larkin) for mezzosopran og klaver. Var. l2l/2 min. Wilh. Hansen/Chester (1978), 29,50 kr.

Sværhedsgrad: Traditionelt koncertsangs-niveau. Stilbeskrivelse: En letflydende, atonal - ekspressiv skrivemåde, som ikke fornægter et vist slægtskab med Brittens og måske Deli-us' sangkompositioner.

Kommentar: Kærkomment supplement til det nyere koncertrepertoire i den traditionelle iklædning: sang med klaver. Teksterne virker særdeles nutidige og vedkommende, en stor styrke for sange af den art.

Bodil Christensen

Lennox Berkeley: Fantasia, for organ. Var. 10-12'. Chester.

Sværhedsgrad: Ikke særlig svær for rutineret koncertgiver. På linie med en Hindemith sonate.

Stilbeskrivelse: Anonym, middelvenligvmed masser af skæve parallelakkorder, tomt passagespil. Trist.

Kommentar: Bestilt 1976 af The Organ Club; uropf. s.a. i Royal Festival Hall.

Poul Ruders

Vagn Holmboe: Fabula II, opus 115 for orgel. Var. 14»25"". Wilhelm Hansen.

Sværhedsgrad: Ikke vanskelig.

Stilbeskrivelse: Post Nielsen, lidt grå, men venlig, med tendenser i retning af Neo-klassisistisk passagespil.

Kommentar: Tilegnet Knud Vad.

Poul Ruders

Ludvig Nielsen (Norge): Choralfantasi for orgel. Var. 13'. Musikk-Huset A/s Oslo.

Sværhedsgrad: Ikke vanskelig.

Stilbeskrivelse: Kedelig, grå, halvmodernistisk pseudopolyfoni. Kommentar: Stykket har tilknytning til et gammelt kvad, som i hovedtræk skildrer skabelsen, syndefaldet, Kristi fødsel -l- genkomst.

Poul Ruders