... men der er også spændende, mindre kendte værker for dem, der gerne vil høre noget andet

Af
| DMT Årgang 53 (1978-1979) nr. 03 - side 131-132

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Er der nu også det? Spændende og mindre kendte værker. Citatet er fra forordet i Danmarks Radios oversigt over torsdags- og andre orkesterkoncerter i sæsonen 1978-79. Når man ser repertoiret, er det lige før at selv denne yderst forsigtige formulering er et postulat. Det er let at se, at der er langt imellem det spændende og mindre kendte, og det kan på denne baggrund være nærliggende at stille spørgsmålet:

Hvordan forholder det sig på landsplan med den levende symfonimusik i den sæson, der er godt i sving, og hvordan fordeler repertoiret sig på gammel, nyere og ny musik, udenlandsk og dansk musik. Lad os se på Radiosymfoniorkesterets, Det kongelige Kapels og de 5 landsdelsorkestres sæsonplaner. I forordene til programmerne søger man forgæves efter blot et par ord, der tyder på en bevidst programpolitik, en bestemt idé i programlægningen eller overhovedet noget væsentligt om programmerne. Derimod masser af forsikringer til publikum, om at de får »mange fremragende inden- og udenlandske gæstedirigenter og solister« at høre. Tilmed er de fleste programmer festligt illustreret med stjernernes kontrafejer.

Et fingerpeg om programmernes sammensætning for de 7 ovennævnte orkestre giver nedenstående tabel, der skal være et forsøg på en kvantitativ statistisk oversigt over de værker, der kan høres i 1978-79, dog fraregnet de værker der opføres på deciderede poptilærkoncerter, nytårskoncerter og familiekoncerter for at opnå bedre og retfærdigere sammenligningsgrundlag orkestrene imellem og en mere signifikant oversigt.

[Vedr. tabel:
Specifikke tabel-oplysninger vedr. "antal værker" kan ikke gengives her,
men findes i DMT 53.årg., s.132]

Antal programmer:
Radio- Symfoniork.: 21
Det kgl. Kapel : 4
Sjællands Symfoniork:. 20
Odense Byorkester:18
Sønderjyll. Symfoniork.: 20
Århus Byorkester: 20
Aalborg Byorkester: 18

Antal værker:
Udenlandske»klassikere«
Danske »klassikere«
Nyere udenlandsk (Stravinsky til 2. verdenskrig)
Carl Nielsen og samtidige danske (indtil 2. verdenskrig)
Udenlandsk efter 1945 (- 1. opf. i Danmark)
Dansk efter 1945 (-- uropførelser)
Udenlandske 1. opf. i Danmark
Danske uropførelser

Udenlandsk musik i alt
Dansk musik i alt

Tabellen skal i øvrigt tale for sig selv - men det er karakteristisk, at mindst to tredjedele af samtlige værker falder under kategorien »udenlandske klassikere«. Og hvilke klassikere! De gamle travere for jeg ved ikke hvilken gang; de samme centraleuropæiske symfonier, klaver- og violinkoncerter om og om igen. Radiosymfoniorkesterets programmer er, hvad denne klassiske pop angår, de mindst opfindsomme. Og ser man på orkesterets opførelser af dansk og specielt nyere og ny dansk musik, ser det ikke af programmerne ud som om Radiosymfoniorkesteret har nogen forpligtelse som formidler af fædrelandets kultur. Den nye udenlandske musik bliver i lighed med sidste år isoleret i Musik nytår 1979 9.-23. januar (detaljeret program er endnu ikke offentliggjort). (Er offentliggjort i dette nummer af DMT, red.). Initiativet til at så megen ny musik overhovedet bliver spillet bør prises, men set fra et musikformidlingssynspunkt er det dårlig taktik - publikum (bortset fra de sædvanlige 25-30 mere eller mindre professionelt interesserede) skal nok holde sig væk, når de ved, at der spilles bar kattejammer.

Kaster man blikket lige over på den anden side af Øresund til orkestrene i Malmø, Helsingborg og Göteborg, viser en statistik som den ovenstående de samme tendenser og tallene bliver tilsvarende, bortset fra at der spilles en smule mere nyere musik. Her viser statistikken derimod sin titilstrækkelighed, for bladrer man de svenske programmer igennem, viser det sig, at de er langt mere spændende sammensat og alsidige end de danske orkestres. Flere mindre kendte komponister og sjældnere spillede værker af kendte komponister. Liszt's Faustsymfoni, Ives' Washingtons Birthday, 4 værker af Penderecki og hele 9 værker af Stravinsky (i Göteborg), Skrijabin's 3. symfoni og Szymanowski's 2. violinkoncert for blot at nævne nogle. Der må da være stort publikumsfrafald! Og så spilles der for øvrigt meget nordisk og ikke mindst dansk musik. Det nordiske forsømmes groft herhjemme.

For dog at afslutte disse kommentarer med et lyspunkt, skal nævnes hvilke danske uropførelser der finder sted. Der er i alt programsat 9, hvoraf Århus Byorkester alene tegner sig for 4. 1 Århus har man desuden taget iniativ til den 27. januar at foranstalte en koncert ledet af Frans Rasmussen udelukkende med værker af kompositionsstuderende ved Det jyske Musikkonservatorium. Ved den lejlighed vil endnu nogle danske værker blive opført for første gang.

5.9.78 Poul Ruders: Cappriccio pian' e forte Odense Byorkester, dir: Karol Stryja (Fyns Forsamlingshus)
26.9.78 Sv. Erik Tarp: Symfoni nr. 5 Aalborg Byorkester, dir: Jens Schrøder (Aalborghallen)
18. 10.78 Herman D. Koppel: Koncert for orkester Op. 101 Århus Byorkester, dir: Henrik Sachsenskjold (Århus Kongreshus)
25.10.78 Niels Viggo Bentzon: Koncert for fløjte og orkester nr.2 op.388 Århus Byorkester, dir: Ole Schmidt (Århus Kongreshus)
31.10.78 Gunnar Berg: Mutationen Sjællands Symfoniorkester, dir: Lukas Foss (Holbæk Seminarium)
17.1.79 Tage Nielsen: Larnento for stort orkester Århus Byorkester, dir: Jorma Parrula (Stadionhallen)
3.4.79 Yngve Trede: 5 Nocturner Sjællands Symfoniorkester, dir: Kazuyoshi Akiyarna (Holte Gymnasium)
4.4.78 Bent Lorentzen: Natten, for mezzosopran, kor og orkester Århus Byorkester, dir: Jorma Panula, solist: Edith Guillaurne, Nota-koret og Motet-koret (Stadionhallen).
27.4.79 Bernhard Lewkovitch: De lamentatione Jeremiae Prophetae Det kgl. Kapel, dir: Arvid Jansons, Det kgl. Operakor (Odd Fellow Palæet)

Årgang 53/1978-1979, nr. 03