Nye bøger

Af
| DMT Årgang 53 (1978-1979) nr. 03 - side 135-135

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

(Eventuel anmeldelse forbeholdt) Ved Karl Antz

Rilm abstracts of music literature 1975, sept.-dec.

Annoteret liste over musikologiske udgivelser i nævnte tidsrum.

Dansk Tidsskrift Indeks 62. årgang 1975. Bibliotekscentralens forlag 1978.

Fortegnelse .over indholdet af danske tidsskrifter i nævnte år.

Allan Forte: The Harmonic Organization of The Rite Of Spring.

New Haven and London: Yale University Press 1978. 150 p., 10.80.

Undersøgelse af de harmoniske principper og det harmoniske vokabular i »Le Sacre«.

Peder Christian Kjerschow: Musikk og Mening. Oslo: Tanum-Norli 1978. 148 p.

Undersøgelse af Hanslicks betydning i samtid og eftertid.

Suzuki-imdervisning i klaver

Med den udbredelse og enorme succes, som violinundervisning efter Suzukis metode har opnået i løbet af de senere år, er det naturligt, at der opstår interesse for, hvordan de samme principper og den samme filosofiske baggrund kan overføres til undervisning på andre instrumenter.

Suzuki har også på nuværende tidspunkt udarbejdet systemer for f.eks. cello, klaver og tværfløjte. Med hensyn til klaverundervisning, er der endnu ingen i Danmark og så vidt vides ikke i Skandinavien, der har forsøgt at sætte sig ind i denne metode. Netop på klaverundervisningens område, hvor der i øvrigt foregår så megen eksperimenteren for at finde frem til nye og brugbare veje, kunne det have stor interesse at få indsigt i Suzukis metode. Dansk Musikpædagogisk Forening vil gerne stå som foreløbig formidler af en kontakt til eksperter på dette felt, og jeg vil derfor i første omgang på denne måde henvende mig til klaverpædagoger i Danmark (og Sverige) for at høre, hvor mange der ville være interesserede i at studere Suzuki-metoden for klaver nærmere. Hvis behovet viser sig tilstrækkelig stort, ville jeg foreslå følgende:

DMp F forsøger at arrangere et kursus f.eks. i 3 dage i løbet af foråret 79 med en udenlandsk kapacitet med erfaring på området, f.eks. Constance Starr fra USA. I juni måned 79 afholdes i Østrig et stort Suzuki-seminar, hvor lærere fra hele verden kommer til stede, og hvor bl.a. Suzuki selv vil komme. Kurset i København vil således have mulighed for at kunne følges op ved deltagelse i seminaret i Østrig. Klaverlærere, der er interesseret i at deltage i et sådant projekt, bedes henvende sig til Dansk Musikpædagogisk Forenings sekretariat, St. Kongensgade 65B, 1264 København K, telefon 01-11 4745, inden 15. december.

Elsebeth Brodersen

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00 Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 13 54 05. Postgiro 2 00 32 52.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K., tlf. (01)126126, postgiro 2235099:

Dansk Musikpædagogisk forening: Kontor: Store Kongensgade 65 B, 1264 København K, tlf. (01) 114745, kl. 9-14. Postgiro 22684.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01)150726, hver dag kl. 10-12. Formand: Ib Nørholm. Forretningsfører: Jens Ole Malmgreen, tlf. privat (03) 52 80 20. Teatertelefon: ØBro 56 31.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10,- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-med-lemmer er velkomne til at forhøre sig på te atertelefonnu mmeret.