Information om noder

Af
| DMT Årgang 53 (1978-1979) nr. 04 - side 183-183

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Bo Holten: Sonata for sopran, vi, vel. var. ca. 13'. Wilhelm Hansen.

Sværhedsgrad: Professionel.

Stilbeskrivelse: Stilpluralistisk: præget af dynamiske modstillinger af og overgange mellem forskellige, undertiden fler-lagede satspræg.

Carl Bergstrøm-Nielsen

Harald Sæverud/Arr.: A. Oscar Haugland. Rondo amoroso arr. for blæserkvintet, var. ca. 7'30"". Mu-sikk-Huset a/S Oslo.

Sværhedsgrad: Evt. tilgængelig for drevne amatører. Stilbeskrivelse: Folkemusikpræget, livligt.

Carl Bergstrøm-Nielsen

Oddvar S. Kvam Monofonier for blåsekvintet. 5 solostykker for blæserkvintettens instrumenter, der ad üb. kan spilles enkeltvis eller efter hinanden (dog ikke samtidig). Kan sandsynligvis fås enkeltvis. Var. ca. 2' pr, stykke. Musikk-Huset A/S Oslo. Sværhedsgrad: Ev.t tilgængelige for drevne amatører. Stilbeskrivelse: »Musikantisk« over idiomatiske figurer. Diatonisk,

fritonalt. _, , _ ... .

Carl Bergstrøm-Nielsen

Sven-David Sandstrøm: Five Duets for one Piano (komp. 1973) for klaver 4-hændigt. Var. 40"" + 20"" + 30"" + 50""med pauser = 4'40' AB Nordiska Musikforlaget/Edition W. Hansen. 46,25 kr. Sværhedsgrad: Teknisk set kun vanskeligt i enkelte afsnit - men mange musikalske problemer at arbejde med. Stilbeskrivelse: Mest punktuelt - sart, heltone - og tritonusklange og andre serialistiske idiomer, udstrakt brug af resonanseffekter med stumt nedtrykte tangenter. Enkelte pizzicati og flageoletter på strengene - ingen instrument-uvenlige ekstravagancer. Kommentar: Sart, men effektfuld musik. Grænsen til det manierede kan ikke være fjern.

SÅJ

Johan Kvandal: Sang til Stella for sopran og strygeorkester (klaver), var. ca. 6 min. Musikk-Huset A/S Oslo.

Sværhedsgrad: Nodemæssigt ikke vanskeligt, men værket må foredrages af en sangerinde med både stor klangudfoldelse og sarte piano-pianissimo nuanceringer.

Stilbeskrivelse: Værket er i en slags ABA-tbrm. B-delen en bevæget allegro over for A-delenes andante. Det harmoniske meget præget af senromantik med stærke mindelser af Grieg. Et meget smukt værk, der sikkert navnlig gør sig med strygeorkester som akkompagnement.

Ib Flemming Hansen

Johan Kvandal: Norske Stevtoner, sang og klaver. Var. ca. 18-20 min. Musikk-Huset A/S Oslo. * Sværhedsgrad: Overvejende ikke så svært (folkemelodier) men med sangligt svære steder indimellem fx slutningen af sang nr. 4 (meget exponeret).

Stilbeskrivelse: Folkevisebearbejdelser dvs. bearbejdelser af de norske stev. - Her tale om nystev (navnlig fremherskende i beg. af det 19. årh). Melodierne præget af pentatonik og kirketonalitet. Sangene har ret forskellig karakter. Nr. 4 har en del mindelser om den første af Ravels græske folkesange. Nogle af sangene er små og enkle, andre fx nr. 9 og 11 har en større form.. Kommentar: Et spændende værk; desværre foreligger det kun for høj stemme. Man kunne ønske sig en udgave for en dybere stemme også.

Ib Flemming Hansen

Eskil Hemberg: Piétà for altstemme og orgel. Var. ca. 3 min. Wilhelm Hansen. 30 kr.

Sværhedsgrad: Mellemstadium.

Stilbeskrivelse: Blanding af modernisme og kirkekoral. Sangstemmen har en del recitationer på én tone.

Kommentar: Småkedelig.

Ib Flemming Hansen

Rolf Nyhus: Kristus er Verdens lys for sang og klaver. Var. ca. 3% min. Musikk-Huset A/S Oslo. Sværhedsgrad: En meget enkel melodi.

Stilbeskrivelse: En salme med en køn romancepræget melodi og et akkompagnement med en fin, lidt Ravel-præget harmonik. Kommentar: Skrevet for en høj stemme, men kunne sikkert med fordel desuden også udgives i en dybere udgave.

Ib Flemming Hansen

Oddvar S. Kvam: Julesang, sang og klaver. Var. ca. 2V2 min. Musikk-Huset A/S Oslo. Sværhedsgrad: Uhyre nem.

Stilbeskrivelse: Salme i fædrelandssangstil. Uinteressant banal melodi og en flere steder ret klodset harmonik.

Ib Flemming Hansen

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 13 54 05. Postgiro 2 00 32 52.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K., tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2235099.

Dansk Musikpædagogisk forening: Kontor: Store Kongensgade 65 B, 1264 København K, tlf. (01) 114745, kl. 9-14. Postgiro 22684.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01)150726, hver dag kl. 10-12. Formand: Ib Nørholm. Forretningsfører: Jens Ole Malm green, tlf. privat (03) 52 80 20. Teatertelefon: ØBro 56 31.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10,- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på teatertelefonnummeret.