Indhold

Af
| DMT Årgang 54 (1979-1980) nr. 01 - side 2-2

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

dmt

54. årgang Nr. 1 September 1979

Årgangen omfatter seks numre.

LØSSALG (excl. moms): kr. 16,00 ÅRSABONNEMENT (excl. moms): kr. 65,00 ÅRSABONNEMENT (subskription til Sverige, Norge,

Finland, Island): Dkr. 71,00 (incl. porto) ANNUAL SUBSCRIPTION (outside Denmark,

Sweden, Norway, Finland, Iceland): Dkr. 75,00

(incl. postage)

Redaktion:

Bo Holten (ansvarshavende), Hans Gefors.

Anmeldesredaktør:

Karl Antz

DMp Fs kontakt:

Preben Fahnoe, Frederiksberg Allé 43-3, 1820 Kbh. V., tlf. (01) 226468.

Redaktionens adresse:

Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Telefon: (01) 150726. Kontortid tirsdag 12 - 14,30

Annonce-ekspedition:

Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K. (01) 13 14 66 (Michael Honoré) Telex 15010 SMI

Tryk:

Narayana Press,

N. U. Yoga Ashrama,

Gylling, 8300 Odder.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening. Dansk Komponist-forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.