Indhold

Af
| DMT Årgang 54 (1979-1980) nr. 01 - side 3-3

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Forside: Anton Webern

Seks danske komponister lytter til Webern........... 5

Stravinsky lytter til Webern....................... 15

Durforgiftning, en artikel af Madeleine Uggla........ 17

Poul Ruders interviewer Yvar Mikhashoff.............20

Rapporter fra Paris, New York, Brno, musikforskerkongres og NMPU-kongres................ 25

ESTA præsenteres................................ 34

Danske uropførelser 1978 ......................... 38

Debat ........................................... 40

Tidsskriftrevy ................................... 41

Bøger (inc L Grisemarc-Fougères Wagnerspalte)...... 42

Information om noder ............................ 46

Dansk Tonekunstnerforening...................... 47

Klip............................................ 48

DUT og LYT.................................... 49

Faksimile fra Lulu ............................... 50

Det kan vel ikke undre at vort første nummer efter ferien nødvendigvis må indeholde mange rapporter. Sommertidens mange arrangementer af både musik-pædagogisk og musikologisk art kan man læse om denne gang. Takket være en rundhåndet bevilling fra Musikrådet er vi nu i stand til, med økonomisk rygdækning, at fortsætte den øgede sidemængde vi allerede begyndte med i sidste sæson. Nu endog i endnu større omfang.

Desuden bringer vi for første gang i DMTs nyere historie en dansk uropførelsesliste. Det er tanken at dette vil være en årligt tilbagevendende begivenhed, af (efter vor mening) stor informativ betydning. Gunner Møller Petersen fortæller om et Æventyr i Dansk Musikliv som vist desværre flere vil kunne nikke genkendende til. Dette nummer er imidlertid domineret af en række indlæg om Webern.