HEMS - Holstebro Elektronmusikstudie

Af
| DMT Årgang 54 (1979-1980) nr. 02 - side 91-92

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

I 1967 blev der i Holstebro startet en kommunal musikskole, åbnet et kommunalt elektrofonisk studie og ansat en såkaldt stadskomponist, der som et led i sit arbejde skulle bestyre musikskolen og studiet. Som stadskomponist blev ansat komponisten Jørgen Plaet-ner.

Det studie, Jørgen Plaetner ledede, rummede i de første år kun såkaldt 1. generations udstyr: tonegeneratorer, båndoptagere, mixerpult, båndekko, båndfilter, frekvensanalysator og lignende, altsammen til manuel betjening. Der blev afholdt en række kurser for amatørbrugere, og foregik en vis kompositorisk aktivitet i studiet, ved såvel Jørgen Plaetner som andre komponister.

I 1970 blev studiets apparatur udvidet væsentligt, idet der anskaffedes en stor engelsk synthesizer, SYNTHI 100 fra EMS i London. Med denne anskaffelse var studiet med eet slag blevet 2. generationsstudie, idet synthesizerens kapacitet langt oversteg de øvrige maskiners tilsammen. Disse blev dog bevaret i studiet, og blev i øvrigt i de følgende år suppleret med flere væsentlige anskaffelser: en Briiel og Kjær tertsfiltersta-bel, et AKG stereo-fjederekko, to Nagra båndoptagere.

Studiet, som i begyndelsen var installeret i et lokale i Plaetners villa, var i mellemtiden flyttet til en af Holstebro Kommunes ejendomme, et lille etplanshus på Lyngkrogen 20 i Mejdal, uden for Holstebro hvor det stadig har til huse.

På Jørgen Plaetners initiativ foreslog Dansk Komponistforening i 1975 at studiets administration skulle overgå til en selvejende institution, og i november 1977 kunne der endelig holdes stiftende møde.

I den første bestyrelse sad Svend Åge Nielsen og Robert Svoldgård som repræsentanter for Holstebro Kommune, og Henrik Colding-Jørgensen, Finn Ege-land Hansen og Finn Savery som repræsentanter for Dansk Komponistforening; desuden supplerede bestyrelsen sig med Svend Åquist Johansen. Fra 1. januar 1978 overgik studiets administration til den selvejende institution. Det eksisterende apparatur blev af Holstebro Kommune overdraget til institutionen, og der blev truffet aftale om leje af ejendommen, ligesom Holstebro Kommune stillede en telefon til disposition - dog uden at betale afgifterne. Driften af studiet financières væsentligst af statslige og kommunale midler, fordelt med 2/3 fra Kulturministeriet og 1/3 fra Holstebro Kommune.

Musikeren Stefan Borum blev i marts 1978 ansat som halvtids studieleder, og der blev engageret en regnskabsfører og en havemand. Derefter blev studiets apparatur gennemgået af Finn Egeland Hansen med assistance af civilingeniør Finn Søeberg, og Finn Ege-land Hansen afgav en rapport over apparaturets tilstand. Et hovedeftersyn af synthesizeren blev meget stærkt forsinket af, at leverandøren først efter gentagne henvendelser tilbød et sæt diagrammer til salg. Derfor lykkedes det først i begyndelsen af 1979 at få givet studiets apparatur det nødvendige hovedeftersyn. Samtidig ankom en bestilt stereo-båndoptager - RE-VOX A 700 med variabel hastighed - og der er yderligere anskaffet en 4-spors støjreduktionsenhed og senest en 8-spors båndoptager TEAC Tascam 80-8 med DBX støjreduktion, ligesom der planlægges en fornyelse af krydsfeltet og indkøb af endnu en REVOX båndoptager.

Skønt de tekniske faciliteter først nu er tilstrækkeligt udbyggede til generel, alsidig brug af studiet, har der alligevel i 1978 og første halvdel af 1979 været afholdt et antal kurser i studiet, og enkelte komponister har benyttet det til kompositorisk arbejde. Det senest anskaffede materiel har imidlertid kompletteret apparaturet på afgørende måde, og gjort studiet virkelig slagkraftigt både til kompositorisk og pædagogisk virksomhed, med en omfattende og alsidig apparaturbestand med mange betjenings- og kombinationsmuligheder. Studiet kan stilles til rådighed for enkeltpersoner eller hold, der ønsker en indføring i studiets apparatur og funktion.

September 1979

Henrik Colding-Jørgensen

Formand for bestyrelsen

Bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse består af Henrik Colding-Jørgensen, formand, Finn Egeland Hansen og Wayne Siegel, alle repræsenterende Dansk Komponistforening, Knud Erik Hedegård og Arne Øster som repræsentanter for Holstebro Kommune, samt Svend Åquist Johansen, næstformand.

Studiet er indrettet i et etplanshus med overnatningsmulighed for enkeltpersoner (køkken, bad, sovekammer), og med plads til afvikling af kurser med begrænset deltagerantal. Teknisk udstyr: (De væsentligste enheder)

Studiets synthesizer er en engelsk SYNTHI 100 fra EMS i London. Den indeholder bl.a. 12 frekvensgeneratorer med variabel svingningsform

8 afskæringsfiltre

3 envelope shapers

3 ringmodulatorer 2 efterklangsenheder 8 båndfiltre af oktavbredde

2 støjgeneratorer, tilfældighedsgeneratorer, sequencer med 3 spor

2 joy sticks, dobbelt keyboard 8 kanals mixerpult

Andet apparatur:

8-sp. båndmaskine TE AC 80-8 m. støjreduktion TE AC

DX-8 (DBX-system)

2-sp. båndmaskine REVOX A700

2-sp. båndmaskine REVOX A77

2 stk. 1-sp. båndmaskine NAGRA JV-D

2-sp. båndmaskine MOVIC type 701

4 stk. 1-sp. båndmaskine MOVIC type 702

Brüel & Kjær Frekvens Analysator type 2107

Brüel & Kjær Spectrum Shaper type 5547

2-kanals efterklangsenhed AKG BX20

4-kanals støjreduktionssystem DBX-155, desuden el-klaver, udgangsforstærkere m. v. Studieleder: Stefan Borum Træffes tirsdag 12.00-16.00 på studiets tlf. 07-427790

Bestyrelsesformand: Henrik Colding-Jørgensen Hjulbækvej 5, Tolstrup 4174 Jystrup Msj. Tlf. 03-396280