Kulturellt utbyte med USA

Af
| DMT Årgang 54 (1979-1980) nr. 02 - side 93-93

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Det haller på att bildas ett Nordic Arts Exchange mellan de fem nordiska länderna och USA i syfte att underlätta och förbättra det kulturella utbytet. Det upprattas en arbetande styrelse, två kontor (i USA och Skandinavien) och en stab av rådgivare och medlemmar.

Målet är att présentera utställningar och framföranden i en integrerad helhet med sikte på forhållandena i mottagarlan-det. Man tanker sig alltså att information och andra slag av kulturella manifestationer som kan belysa en föreställning, en utställning, ett framforande, en film ska samordnas. Rådgivare och medlemmar ska foreslå idéer som de vill se förverkligade.

Den service som Nordic Arts Exchange ska stå till tjänst med kan alltså tas i anspråk av gallerier, teatergrupper, musiker m.fl. I mottagarlandet ska det finnas värdar som garanterar att utbytet blir anpassat till de verkliga forhållandena. Har man en gang fungerat som artist i Nordic Arts Exchange blir man automatiskt medlem. Utbytesorganisationen kan också hjälpa medlemmar i projekt utanfor programmen inom Nordic Arts Exchange mot en rimlig avgift. Organisationen ska också kunna hjälpa till med att sprida partitur, inspelnin-gar o dyl.

Nordic Arts Exchange har i forstå hånd en icke-kommersiell profil med fonder, dels från staten, dels från privata bidrags-givare. Genom samordning av anslagen hoppas man på ett bredare utbud av utbytesprogram inom samma ekonomiska ramar.

Man borjar så smått med ny musik och olika visuella medier (som dans, konst, film, teater) och raknar sedan med att ut-vidga till övriga samtida konstarter. I anslutning till två stora utställningar 1980/81 räknar man med att inleda verksamhe-ten. Det galler Viking artifact 1980 och Scandinavia Today (Nordic Culture) 1981.

Virginia Carre-Magee är ordförande i Nordic Arts Exchange. Tonsättaren Ulf Grahn och Mary Aufman är de övriga två i styrelsen som har sitt säte i Washington D. C. Bland grün-darna från Danmark marks slagverkaren Bent Lylloff och Trio Mobile. För närmare information om Nordic Arts Exchange kontakta Bent Lylloff.

HG