Skal København have et operahus?

Af
| DMT Årgang 54 (1979-1980) nr. 02 - side 99-99

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Referat af mødet 26. september 1979

Resume:

Dansk Tonekuristner Forening indledte sæsonens møder med at drøfte: Skal København have et operahus. Mødets indledere Kulturminister Niels Matthiasen og Operasanger ved Det kgl. Teater Claus Lembek gik begge ud fra de vedtagne planer for ombygning af Det kgl. Teaters gamle scene, så den bliver mere ideel - navnlig i akustisk henseende - som opera- og balletscene.

Hertil føjede Claus Lembek nogle betragtninger om ansættelses- og uddannelsesvilkår, uden hvilke de solister og ensembler, som skal virke i operahuset, ikke får den ønskede kvalitet.

Den påfølgende diskussion var præget af enighed om det formålsløse i at diskutere andre muligheder end de vedtagne -bl.a. ud fra bevidstheden om den økonomiske situations begrænsende virkning- men flere pegede dog på det ønskelige i at man f.eks. havde taget udgangspunkt i det spørgsmål, om en fortsat binding til den nuværende bygning ikke netop spærrede vejen for bedre løsninger. At der i alt fald skulle være plads til eksperimenter - også til mislykkede - både i TV og andetsteds var der tilslutning til - ligesom man understregede det ønskelige i, at få f.eks. Den jydske Opera mere udbygget, samt at få flere egnede spillesteder i flere byer end nu, som grundlag for en udvidelse af operaens turnévirksomhed. Behovet for bedre uddannelsesmuligheder også af instruktører blev nævnt - ligesom de gode erfaringer man andetsteds havde haft med at knytte en komponist fast til en opera i en begrænset periode.

Dansk Tonekunstner Forening afholder møde onsdag d. 24. oktober kl. 16.00 på Det kgl. danske Musikkonservatorium, Niels Brocksgade l, København - emnet er

»Er kvalitetsmusik et mindretals monopol?« Indledere er:

Radiorådsformand, professor Ole Espersen, Socialforsker P. H. Kühl og Sekretær i A.O.F. Sv. Erik Mortensen

Med venlig hilsen

p.b.v. Waldemar Wolsing

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valken-dorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99.

Dansk Musikpædagogisk Forening: Kontor: Store Kongensgade 65B, 1264 København K, tlf. (01) 11 47 45, kl. 9-14, postgiro 2 26 84.

DUT- Det Unge Tonekunstnerselskab: Val-kendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Ib Nørholm. Forretningsfører: Jens Ole Malmgreen, tlf. privat (03) 52 80 20. Teatertelefon: ØBro 56 31.

ESTA: - European String Teachers Association, Sekretariat: ST. Kongensgade 65 B, 1264 København K, Tlf. 01-114745, (Telefontid kl. 10-12). Formand: Hans Erik Deckert.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10.- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på teatertelefonnummeret.