Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 54 (1979-1980) nr. 03 - side 103-103

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Forside: Fernando: pladeomslag til LP'en »Frida ensam«, se videre s. 152 i Taggs artikel.

Albumblad af William Heinesen ................. 105

Et hørespil med og om Svend Aaquist Johansen og hans musik af Hans Gefors ........ 109

Analyse af affekt i ABBA's Fernando af musikologen Philip Tagg .................... 124

Symposion med et interview .................... 157

Bøger........................................ 159

Dansk Tonekunstnerforening.................... 162

Desuden indholdsfortegnelse for 53. årgang

Næsten som en julegave til læserne er dette nummer blevet specielt omfattende. Mest på grund af Philip Tagg's grundige analyse af et ABBA-nummer, men banebrydende arbejde kræver sin plads for ikke at blive misforstået. Lidt forsinket (i forhold til portrætkoncerten på Louisiana) tegner vi portræt af Svend Aaquist Johansen, og under symposion bringes et meget talende interview. Som rettelser skal jeg endvidere meddele, at brevet fra London i nr. 2 (som vanligt) var skrevet af Bayan Northcott, og at eksempelnummereringen til Aa-quists Nørholm-artikel var faldet væk ved trykningen. De skulle have været: ex. la side 70, ex. Ib side 71, ex. 2 side 72, ex. 3 side 74/75, ex. 4 side 76.

Dmt nr. 4 udkommer i februar.