Dansk musiktidsskrift 53. årgang

Af
| DMT Årgang 54 (1979-1980) nr. 03 - side 133-133

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

53. årgang

1978-79

REDAKTION

Bo Holten (ansvarshavende) Hans Gefors Karl Antz

REDAKTIONSKOMITÉ

Karl Aage Rasmussen Poul Borum Helmer Nørgaard Preben Fahnøe Svend Aaquist Johansen

Annoncer: Fardal Media Service, København V

Tryk: Narayana Press, N. U. Yoga Ashrama, Gylling, 8300 Odder

Udgivet af:

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk

Forening,

Dansk komponistforening og Dansk

Tonekunstnerforening

København 1979

Indholdsfortegnelse

Artikler

Andersen, Helge: EMFs nettooverskud i Danmark: 5.270.000 kr................... 48

Andersen, Helge: 5.270.000,00 kr............ 93

Antz, Karl: Det åndelige sprog (Samtale med Karlheinz Stockhausen) .............. 118

Bastian, Peter: Musik og korrelation ......... 107

Dabrowska, Ewa: Nogle betragtninger om tidsbegrebet i musikken ............... 141

Egeland Hansen, Finn: EGG-synthesizeren ... 65

Enquete om Stockhausen ................... 114

Gefors, Hans: Sidste nyt om Stockhausen .... 122 Gefors, Hans: Hvordan er en musikerkonkurrence? (Interview med Karl Petersen) ...... 149

Gefors, Hans: Antifoni - Antipati ............ 219

Godøy, Rolf Inge: Mauricio Kagels »Ex-position« ........................... 84

Grisemarc-Fougere, a.: Parsifal-opførelserne på Det kgl. Teater .................. 175

Hellquist, Per-Ånders: Musik - en handelsartikel ....................... 45

Kammerling, Maria: Guitar??? - en art status . 241 Lewkovitch, Bernhard: Memoria apostolorum . 256 Mariner, Knud: Gustav Mahlers 10. symfoni .. 196 Mariner, Knud: Dansk Mahler reception 1904-79 ................................. 209

Møller Pedersen, Gunner: Elektronmusik

i Glyptotekets vinterhave (interview) ....... 164

Nørgård, Per: Tre-sporetheden i Mahlers

Tiende symfoni .......................... 202

Rasmussen, Karl Aage: »Det yderste« ....... 59

Rosenberg, Herbert: Om salg af grammofonplader i Danmark ..................... 159

Ruders, Poul: Ny musik i Amerika (I)

(Interview med Jan Williams) .............. 257

Siegel, Wayne: Interview med Lou Harrison .. 5 Viinholt Nielsen, Bendt: ... men der er

også spændende, mindre værker for

dem, der gerne vil høre noget andet ........ 131

Viinholt Nielsen, Bendt: Hvad nytter den

skønneste symfoni? ...................... 237

Artikler om pædagogik

Bramsen, Hanne: Dalcroze-rytmik ........... 24

Brodersen, Elsebeth: Suzukiundervisning i

klaver .................................. 135

Fahnøe, Preben: Kreativ musikundervisning .. 20

Fahnøe, Preben: Undervisning i Rytmisk Musik 103 Fahnøe, Preben: Suzuki: Undervisningsmetode

og filosofi ............................... 150

Paynter, John: Er tiden løbet fra os? ......... 20

Smidt, Jytte Gorki: Om den klassiske guitartradition og Emil Pujol's skole .............

Starr, Constance: Starting Young Pianists with the Suzuki Method (uddrag) .................. 153

Stamp, Erik: Mesterkursus med Edwin Fischer 25

Suzuki, Shinichi: Ethvert barn kan undervises 151

Wulliamy, Graham: Popmusic i skoleundervisningen ...................... 103

Komponistportræt med værkfortegnelse

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Komponistportræt:

Bent Lorentzen .......................... 249

Gefors, Hans: Et portræt af Erik Højsgård ----- 154

Gefors, Hans: Hvorfor så da for pokker ikke lave en festival for ny musik? (Interview med Karl Aage Rasmussen) ............... 53

Gudmundsen-Holmgreen, Pelle: På afveje? (Interview med og notater om Povl Rovsing Olsen)...................... 96

Johnson, Bengt: Tage Nielsen - Tradition og

fornyelse ............................... 189

Symposion

En åndfuld samtale i redaktionskontoret

(Hr. Grisemac-Fougeres Wagnerspalte) ..... 127

Jensen, Jørgen L: Tradition og fornyelse ..... 213

Nørgård, Per: »Energien er glæden i verden« . 267

Pade, Sten: Konservatoriet og den ny musik .. 78

Pade, Sten: Antifoni - Antipati .............. 266

Ravnkilde, Svend: Med ondt skal ondt

fordrives ... eller hur? .................... 265

Tarp, Sv. Erik: Hverken lod eller del. En

pseudo-analyse .......................... 166

Aaquist Johansen, Svend: N.M. '78 M.M..... 76

Rapporter

Antz, Karl: Århus Numus festival 79 (foromtale) 222

Antz, Karl: Rapport fra Tyskland ............ 226

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Miljø-musik-festival

i London ............................... 35

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Tå' til UNM, hvis du

er musiker eller komponist under 30 år ..... 36

Deckert, Hans Erik: Pædagogik for strygere.

Strygerseminar i København .............. 63

Gilbert-Jespersen, Charlotte: ISME 1978...... 223

Honoré, Henny: DMPF's sommerkursus 1978 . 23 Jennefelt, Thomas: Om den unge svenske

elektronmusik ........................... 260

Lekfeldt, Jørgen: ISCM-dage 1978 ........... 172

Northcott, Bay an: Brev fra London (1-3) 18,129,224

Northcott, Bayan: Lulu - langt om længe ..... 262

Debat

Andersen, Mogens: Katzenjammer - oder was? 170

Borup-Jørgensen, Axel: »Sludder«? .......... 86

Dalgaard, Leif: Hvilke musikere er kreative? .. 85

Dohm, Leif: Danske musikerbiografier........ 171

Malmquist, Marianne: Delcroze ............. 171

Matthiesen, Ole: ... Om kreativitet ........... 113

Møller Pedersen, Gunner: Om at rulle eller

kaste med sten .......................... 270

Nørgård, Per: Indfølen ctr. indgriben......... 62

Nørgård, Per: Tvangforestillinger ............ 221

Olsen, Ingolf: En Århus-historie ............. 221

Rasmussen, Karl Aage: Svar fra et hundehoved 217 Sommerfelt Jacobsen, Ruth: Et hjertesuk fra

Norge .................................. 271

Bøger

Nye bøger v/Karl Antz ............... 86,135,231

Abel-Struth, S.: Ziele der Musik-Lernens,

Teil I (Frede V. Nielsen) ................. 277

Be ne stad, Finn: Musik og tanke (Jørgen I.

Jensen: Musikalsk omverdens-orientering) .. 2 Blacking, John: How Musical is Man (Povl

Rovsing Olsen) .......................... 277

Boustead, Alan: Writting down Music (Rich.

Dahl Eriksen) ........................... 134

Darmstädter Beitrage zur neuen Musik XVI

og XVII (Carl Bergstrøm-Nielsen) .........

Dru d Nielsen, Per: Videnskabsteorier i

musikfaget I-II (Carl Bergstrøm-Nielsen) ___ 180

Fischer-Diskau, Dietrich: Auf dem Spuren der

Schubert-Lieder (Ulrik Cold) .............. 30

Grave se n, Finn: Musik og Samfund

(Sv. Aaquist Johansen) ................... 230

Hellquist, Per-Ånders: Ljudspåren förskräcker

(uddrag af debat om bogen) ............... 51

Hoboken, Anthony von: Joseph Haydn.

Tematisch Bibliographisches Werkverzeichnis

Band III (Carsten E. Hatting) ............. 276

Høffding, Finn: Harmonilære, teoretisk del

og analysedel, A I (Orla Winther) .......... 31

Høffding, Finn: Harmonilære, praktisk harmonisering, dur og mol, H I (Orla Winther) .... 31 Kahn, Emil: Elements of conducting (Jesper

Grove Jørgensen) ........................ 134

Kjerschou, Peder Christian: Musik og mening

(Arno Victor Nielsen) .................... 275

Krogh, Peter m.fl.: Rytmisk Musik (Preben

Fahnøe) ................................ 181

Land Olesen, Asta: Rækker, rammer, rytmer,

rundgange (Svend Erik Nielsen, . Agnes Malm Nielsen) .................... 181

Menuhin, Yehudi: Min ufuldendte rejse

(Helmer Nørgård) .......................

MM: Strøm på jazzen (Helmer Nørgård) .....

Newman, Ernest: Life of Richard Wagner

(A. Grisemarc-Fougere) .................

Nielsen, Poul: Om musik og materialisme

(Svend Aaquist Johansen) ................

Nyman, Michael: Experimental Music.

Cage and beyond. (Carl Bergstrøm-Nielsen) Saltoft, Børge: Tanker om musik (Jørgen L

Jensen: Musikalsk omverdens-orientering) Schubert - A Biographical Study of his Songs

(Ulrik Cold) ............................

Schönberg, Arnold: Vorschule des

Kontrapunkts. (Jan Maegaard) ............

Stockhausen, Karlheinz: Texte 1-4 (Karl Antz:

Spiralens kuglegestalt) ...................

Wakefield, Gerald: How to write Music

Manuscript (in Pencil) (Rich. Dahl Eriksen) Zimmermann, Walter: Desert Plants (Karl

Aage Rasmussen) .......................

178 178

27

228

33

30

34

123

134

276

Noder

Berkeley, Lennox: Fantasia for organ

(Poul Ruders) ........................... 133

Bibalo, Antonio: Piano »Solo« in The Evening 278

Boyle, Rory: Augustine ..................... 278

Hemberg, Esku: Svit ur Tuvor (Ulrik Cold) ... 133 Hemberg, Eskil: Pieta (Ib Flemming Hansen) .. 183

Henze, Hans Werner: Strygekvartet nr. 3 ..... 278

Henze, Hans Werner: Strygekvartet nr. 4 ..... 278

Henze, Hans Werner: Strygekvartet nr. 5 ..... 278

Holmboe, Vagn: Fabula II Op. 115

(Poul Ruders) ........................... 134

Holten, Bo: Sonate (Carl Bergstrøm-Nielsen) .. 183 Kvam, Oddvar S.: Julesang (Ib Flemming

Hansen) ................................ 183

Kvam, Oddvar S.: Monofonier for blåserkvintet 183 Kandal, Johan: Norske Stevtoner

(Ib Flemming Hansen) .................... 183

Kvandal, Johan: Sang til Stella

(Ib Flemming Hansen) .................... 183

Lund Christiansen, Toke: Fløjteskole 2

(Søren Barfoed) ......................... 278

Lutoslawski, Witold: Mi-parti................ 278

Maconchy, Elisabeth: Notebook for Harpsicord 279 Maxvsell Davies, Peter: Le Jongleur de Notre

omas La Dame (Ulrik Cold) ............... 133

Nielsen, Carl og Thub: Fem snese

danske sange, salmer og viser

(Bodil Christensen) ....................... 133

Nielsen, Ludvig: Choralfantasi for orgel

(Poul Ruders) ........................... 134

Nielsen, Svend: Kammerkantate

(Bodil Christensen) ....................... 133

Nilsson, Bo: Déjà connu, déjà entendu

(Carl Bergstrøm-Nielsen) ................. 278

Nyhus, Rolf: Kristus er verdens lys

(Ib Flemming Hansen) .................... 183

Previn, André: Five songs

(Bodil Christensen) ....................... 133

Sandström, Svend-David: Five Duets for one

Piano ................................... 183

Sandström, Svend-David: Out of............. 279

Schelderup, Ebbe Dag: 4 capricci ............ 278

Strömholm, Folke: Water - A

Phenomenological Study .................. 279

Sæverud, Harald/A. Oscar Haugland: Rondo

amoroso (Carl Bergstrøm-Nielsen) ......... 183

William, Graham: Japanese Fragments

(Bodil Christensen) ....................... 133

Albumblad

Erik Højsgaard ............................ 156

Tage Nielsen .............................. 268

Karl Aage Rasmussen ...................... 58

Povl Rovsing Olsen ........................ 100

Tidsskrifter

Tidsskrift-revy (Nanna Schiødt)

Meddelelser og diverse

Der kom et brev ........................... 95

ISCM 79 .................................. 38

Referat af møde i Dansk

Tonekunstnerforening 27.9.78 ............. 87

Rosenberg, Herbert: Brev .................. 85

Til strygerpædagogerne i Danmark ........... 39

Toft, Ragnhild: Rosalyn Tureck Martine ...... 87

Vi kommer hinanden ved ................... 39