Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 54 (1979-1980) nr. 03 - side 162-162

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Referat af mødet 24. oktober 1979. Emnet: Er kvalitetsmusik et mindretals monopol? De tre indledere radiorådsformand, professor Ole Espersen, socialforsker P. H. Kühl og sekretær i AOF Sv. Erik Mortensen ved Dansk Tonekunstnerforenings møde d. 24. oktober over oventstående emne havde det tilfælles, at de med ordet »kvalitetsmusik« forstod den musik, der ikke var umiddelbart tilgængelig. Men ellers greb de problemerne om denne musiks udbredelse an fra hvert sit erfaringsgrundlag og nåede derved til at give et bredt grundlag for den senere diskussion. Ole Espersen gjorde rede for Danmarks Radios bestræbelser specielt med hensyn til den klassiske musik, men vedkender sig i øvrigt Radioens pligt til at være den demokratiske kulturformidler, der også måtte tage hensyn til den lettere musik. P. H. Kühl henviste til en undersøgelse af befolkningens kulturforbrug, som socialforskningsinstituttet havde foretaget, og som bl.a. viste den forbindelse der er mellem højere uddannelse og interessen for koncerter med overvejende klassisk musik. Han nævnte, at da kvalitetsmusikken er tilgængelig for alle, kunne man ikke tale om et monopol, men nok om et mindretalsfænomen. Han ønskede Danmarks Radios tilbud -med pædagogiske islæt - udbygget, men havde nogen tvivl mht. skolernes arbejde. Sv. Erik Mortensen fortalte om sine erfaringer inden for AOF og understregede - på baggrund af en nylig afholdt koncert i Ålborg med Radio-Symfoniorkestret - den betydning det har for dem, der er uvant med klassisk musik, fra tid til anden at have direkte kontakt med de udøvende. Han mente, at kvalitetsmusik var et mindretals monopol, men at det ville være muligt at gøre flere mere interesseret i denne musik ved samarbejde om fornuftig programsammensætning. Også ved studiekredse havde det f.eks. for AOF været muligt at forberede den nødvendige evne til at opleve den mere opmærksomhed-skrævende musik.

I den efterfølgende diskussion var man inde på at den mere umiddelbart tilgængelige musik havde krav på at blive betragtet som kvalitetsmusik. Hvilket skulle nævnes, selv om det lå i sagens natur, at musik der præsenteredes i kortere, mindre kompliceret form, og som derfor krævede færre forudsætninger for at blive forstået, heller ikke havde brug for, at man bekymrede sig så meget om dens udbredelse. Men også i forhold til den rytmiske musik var der brug for vejledning til at skelne mellem »skidt og kanel«; lettilgængelighed måtte ikke betragtes som en kvalitet i sig selv, og det var højst tvivlsomt, om der gik nogen vej »fra Morten Korch til Andersen-Nexø« eller fra program 3-sovsen til Carl Nielsen. Program 3 har samme narkotiserende indflydelse som kulørt litteratur.

Efter en række indlæg om, hvordan der i praksis arbejdes på at bygge bro fra det mere umiddelbare til det mere komplicerede, kunne indlederne tilslutte sig ønsket om ved lejlighed at få en bedre definition på begrebet kvalitet og formanden Waldemar Wolsing sluttede med at takke indlederne og deltagerne og minde om næste møde i Odense den 21. november, hvor Amtsmusikudvalgenes opgaver og muligheden for primærkommunale musikudvalg skulle drøftes.

Ballade

Norges eneste tidsskrift for ny musikk.

Nr. 3179: Stikkor d opera. Nr. 4179 kommer i slutten av november og handler om musikkopp-dragelse, under vignetten: ny musikk - bare for voksne?

Ballade kommer ut med 4 nummer i året, og abonnementet koster 30 kroner. Bankgironr. 7026.05.18591. Redaksjonens adresse: clo Ny Musikk, Tordenskiolds gt. 6B, Oslo L

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valken-dorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99.

Dansk Musikpædagogisk Forening: Kontor: Store Kongensgade 65B, 1264 København K, tlf. (01) 114745, kl. 9-14, postgiro 2 26 84.

DUT- Det Unge Tonekunstnerselskab: Val-kendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Ib Nørholm. Forretningsfører: Jens Ole Malmgreen, tlf. privat (03) 52 80 20. Teatertelefon: ØBro 56 31.

ESTA: - European String Teachers Association, Sekretariat: ST. Kongensgade 65 B, 1264 København K, Tlf. 01-114745, (Telefontid kl. 10-12). Formand: Hans Erik Deckert.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10.- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på teatertelefonnummeret.