Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 54 (1979-1980) nr. 04 - side 218-218

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

54. årgang

Nr. 5

Marts 1980

ISSN 0106-5629

Årgangen omfatter seks numre.

LØSSALG (excl. moms): kr. 16,00 ÅRSABONNEMENT (excl. moms): kr. 65,00 ÅRSABONNEMENT (subskription til Sverige, Norge,

Finland, Island): Dkr. 71,00 (incl. porto) ANNUAL SUBSCRIPTION (outside Denmark,

Sweden, Norway, Finland, Iceland): Dkr. 75,00

(incl. postage)

Postgiro: 5003474

Redaktion:

Bo Holten (ansvarshavende), Hans Gefors.

Anmeldelsesredaktør:

Karl Antz

DMp Fs kontakt:

Preben Fahnøe, Frederiksberg Allé 43-3, 1820 Kbh. V., tlf. (01) 22 64 68.

Redaktionens adresse:

Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Telefon: (01) 15 07 26. Redaktionen træffes tirsdag 12-14.30

Annonce-ekspedition:

Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestrædes, 1112 Kbh. K. (01) 13 14 66 (Michael Honoré) Telex 15010 SMI

Tryk:

Narayana Press,

N. U. Yoga Ashrama,

Gylling, 8300 Odder.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk, forening, Dansk Komponist-forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.