Nyt fra forlagene

Af
| DMT Årgang 54 (1979-1980) nr. 05 - side 266-267

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Bøger

Eva Nordenfelt-Åberg: Att spela Cembalo. En elementar handbok. Stockholm: Edition Reimers. 171 p.

Bo Wallner: Den svenska stråkkvartetten. Del I: Klassicism och romantik. Stockholm: Kungliga Musikaliska Akademins skriftserie Nr. 24. 170 p.

Lone Rørbech: Stemmebrugslære. København: C,A. Reitzels Boghandel A/S. 142

Ebbe Knudsen: Hvad skal jeg vide om musik. I: Tone materialet: Notation og klang. København: Wilhelm Hansen. 159

Kjeld Søren Overgaard og Finn Roar: Træk af den vestlige verdens musik. Fra gregoriansk sang til rock. Musikhistorisk håndbog. København: Edition Wilhelm Hansen. 431 p.

Finn Egeland Hansen: The Grammar of Gregorian Tonality. An Investigation based on the Repertory in Codex H 159, Montpellier. Bd.l: Text. 307 p. Bd.2: Tables. Upagineret. København: Dan Fog.

Eero Tarasti: Myth and Music. A Semiotic Approach to the Aesthetics of Myth in Music, especially that of Wagner, Sibelius and Stravinsky. Approaches to Semiotics Bd.51. Den Haag: Mouton. Berlin: de Gruyter. 364 p.

Håndbog i Musikbiblioteksarbejde. Redigeret af Svend Bruhns, Bent Christiansen, Bodil Foss, Anna Johansen og Nanna Schiødt. København: Bibliotekscentralens forlag. 224 p.

Dan Fog: Dansk Musikfortegnelse, l Del: 1750-1854. En dateret katalog over trykte danske musikalier. København: Dan Fog. 203 p.

Noder

Stijlproeven van nederlanse muziek. Anthology of Music from the Netherlands. 1890-1960. Compiled by Eduard Reeser. Amsterdam: Donemus. 193 p.

Svend Nielsen'. Romancer for mezzosopran, 2 fløjter (også piccolo), vibrafon (også glockensp.), 2 celli, kontrabas. Edition Wilhelm Hansen 4334.

Poul Ruders: Pavane, per orchestra 1971. Samfundet, 3. serie Nr. 281.

Ole Schmidt: Concerto for Tuba and Orchestra, klaverudtog. WH Nr. 4335.

Wit old Lutoslawski: Les Espaces du Sommeil. For Baritone and Orchestra. Chester Music JWC 55180.

Brian Chappie: Five Blake Songs. For High Voice and Piano. Chester JWC 55192.

Arne Nordheim: Doria for Tenor and Orchestra. WH 4333.

Gunnar Berg: Zehn japanische Holzschnitte. Gesang und Klavier. Samfundet. 2. Serie Nr. 294.

Per Nørgård: Returns for Guitar Solo. WH 4326.

Niels Viggo Benîzon: Variations on »The Volga Boatmen«, for violincello solo. Op. 354. WH 4341.

Arne Nordheim: Signals for Accordion, Electric Guitar and Percussion. WH 4273.

Christian Sinding: 50 Sanger. Utgitt av Øystein Gaukstad og David Monrad Johansen. Norsk Musikforlag N.M.O. 8955.

Eskil H ember g: Sex sanger om barn for sopran och piano. Op. 31. Nordiska Musikforlaget NMS 10274.

Knut Ny stedt: Tenebrae Factae sunt for bariton og orgel. Norsk musikforlag NMO9021.

Knut Ny stedt: Eg søkjer deg tidleg. Sang og orgel. Norsk musikforlag NMO 9129.

Gunnar Rosenberg: 12 Koraler i Folketone, for Orgel. Drammen: Ed. Lyche, Nr. 789.

Bent Lorentzen: Nimbo. for Orgel. Edition WH 4339.

Ketil S (eve rud: Organo Solo. for Orgel. Norsk musikforlag NMO 8957.

Bo Holten: Tallis Variations (1976) for choir and strings. Edition WH 4322.

Bo Holten: La douce Nuit, for Choir and Bells. Edition WH 29440.

Knut Ny stedt: Et norsk Te Deum for blandet kor og orkester Op. 78. Norsk musikforlag NMO 8969 A: partitur, B: korpartitur.

Christian Mondrup: »Vier Galgenlieder« af Christian Morgenstern, for kor og instrumenter. Folke- og Skolemusik XXIV, 2. Edition WH 29395.

Elizabeth Maconchy: Four Miniature for unaccompanied chorus SATH. Words by Eleanor Farjeon. Chester Music JWC 55219.

Christopher Brown: Even such is Time, for mixed chorus. Chester JWC 55143.

Diderich Buxtehude: Fünf Chorkantaten, 4: Wie wird erneuet, wie wird erfreuet, udgivet ved Søren Sørensen. Edition WH 29406.

Oddvar S. Kvam: Det store språket, Op. 45, for kor, messingblåsere og pauker. Oslo: Musikhuset MH 2200.

Tilo Medek: Der schwere Traum, für Sopran und Chor. Edition WH Frankfurt. EHF 1016.

Tilo Medek: Eine Mandel preussischer Abzählreime, für Männerchor. Edition WH Frankfurt. EHF 1018.

Tilo Medek: Bitte am Abend, für gemischten Chor. Ed. WH Frankfurt. EHF 1014.

Tilo Medek: Zwei Trinklieder für Männerchor. Ed. WH Frankfurt. EHF 1015.

Trond Kverno: Du åpner døren. 9 satser for blandet kor (med/uten instrumenter og orgel). Norsk musikforlag NMO 9145.

Knut Ny stedt: Christmas Carols, arr. for Mixed Choir and Bells. Norsk musikforlag NMO 9071.

Knut Ny stedt: To orientalske folkesange for blandet kor. Norsk musikforlag N NMO 9088.

Bernhard Lewkovitch: Memoria Apostolo-rum, for blandet kor. Ed. WH 29513.

Geoffrey Burgon: Gending, for orchestra. Chester JWC 55108.

Geoffrey Burgon: The Fall of Lucifer, for countertenor, tenor and bass soloists, chamber choir and instrumental ensemble. Vocal score. Chester JWC 55186.

Heinz Holliger: Atembogen für Orchester. Schott. ED 6848.

Oddvar S. Kvam: Legende for strykere Op. 3la. Musikk-Huset Oslo. MH 2097.

Oddvar S. Kvam: Opening for Orchestra Op. 28. Musikk-Huset Oslo. MH 2162.

Edvard Fliflet Brœin: Havljom. Konser-touverture Op. 20. Musikk-Huset Oslo. MH 2092.

Harald Sæverud: Gjætlevise-variasjoner for orkester Op. 15. Musikk-Huset Oslo. MH 828.

Harald Sæverud: Allegria. (Sinfonia concertante). Musikk-Huset Oslo. MH 2142.

Christopher Brown: Sonata for String Orchestra. Chester JWC 55140.

Geoffrey Burgon: Goldbergs Dream, for orchestra (ballet music). Chester JWC 55117.

Johan Kvandal: Concerto for flute and Strings Op. 22. klaverpartitur. Norsk musikforlag NMO 8716c.

Flemming Weis: Sine Nomine for mindre orkester. Samfundet, 3. serie Nr. 292.

Henning Christiansen: »Den forsvundne«, 2. Symfoni (en anden symfonik). Op. 69 c. Samfundet, 3. serie Nr. 264.

Sparre Olsen: Concertino for horn and strings. Klaverpartitur. Op. 63. Edition Lyche Nr. Sven-Erik Back: Serena-de-Sumerki für Streichorchester. Nordiska Musikforlaget NMS 10358.

Svend Westergaard: Concerto per violoncello ed orchestra Op. 26. Ed. WH 4329 b (studiepartitur).

Lennox Berkeley: Voices of the Night, for orchestra. Chester JWC 55064.

Vagn Holmboe: Concerto per flauto solo et orchestra Op. 126. Ed. WH 29417 b.

Erik N orby: Schubert Variations, for 4 flutes. Musikhøjskolens Forlag, Egtved MF 291.

Lennox Berkeley: Sonata for flute and piano. Chester JWC 55183.

Arnold Bax: Elegiac Trio for flûte, viola and harp. Chester JWC 218.

Kåre Kolberg: En Blåsekvintet. Norsk musikforlag NMO 9151.

Johan Kvandal: Three Hymn Tunes for

Wind Quintet Op. 23 b. Norsk musikforlag NMO 8952.

Gordon Crosse: Variations »Little Epiphany« for oboe and cello. Oxford University Press.

Sverre Bergh: Pan, for flute solo. Norsk musikforlag NMO 9105.

Kenneth V. Jones: Sonata for Solo Violin. Chester JWC 55113.

Geoffrey Burgon: Three Nocturnes for harp. Chester JWC 55172.

Jan Elgarøy: Fem religiøse folketoner fra Valdres for sang og orgel. Musikk-Huset Oslo MH 2196.

Per Hroar Ø ster n: ni-ti kykelipi. 9-10 sanger til 9 tekster av Jan Erik Vold for stemme og piano. Musikk-Huset Oslo MH 2157.

Walter Kraft: Metaphern für Violine und Orgel oder Klavier. ED WH 29472.

Sparre Olsen: Pastorale for oboe solo Op. 64 Nr. 1. Ed. Lyche Nr. 787.

Ib Nørholm: Præludium til min vintermorgen. Kvintet for fløjte, violin, viola, violoncel og klaver Op. 52. Samfundet, 3. serie Nr. 278.

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valken-dorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99.

Dansk Musikpædagogisk Forening: Kontor: Store Kongensgade 65B, 1264 København K, tlf. (01) 11 47 45, kl. 9-14, postgiro 2 26 84.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Val-kendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Ib Nørholm. Forretningsfører: Jens Ole Malmgreen, tlf. privat (03) 52 80 20. Teatertelefon: (01)266020. Sekretær: Steen Møller (01) 15 02 63. ' POSTGIRO: 5003474 Redaktionen træffes tirsdag 12-14.30

ESTA: - European String Teachers Association, Sekretariat: ST. Kongensgade 65 B, 1264 København K, Tlf. 01-114745, (Telefontid kl. 10-12). Formand: Hans Erik Deckert.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10.- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på teatertelefonnummeret.