Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 54 (1979-1980) nr. 06 - side 270-270

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

54. årgang

Nr. 6

Maj 1980

ISSN 0106-5629

Årgangen omfatter seks numre.

LØSSALG (excl. moms): kr. 16,00 ÅRSABONNEMENT (excl. moms): kr. 65,00 ÅRSABONNEMENT (subskription til Sverige, Norge,

Finland, Island): Dkr. 71,00 (incl. porto) ANNUAL SUBSCRIPTION (outside Denmark,

Sweden, Norway, Finland, Iceland): Dkr. 75,00

(incl. postage)

Postgiro: 5003474

Redaktion:

Bo Holten (ansvarshavende), Hans Gefors.

Anmeldelsesredaktør:

Karl Antz

DMp Fs kontakt:

Preben Fahnøe, Frederiksberg Allé 43-3, 1820 Kbh. V., tlf. (01) 22 64 68.

Redaktionens adresse:

Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Telefon: (01) 15 07 26. Redaktionen træffes tirsdag 12-14.30

Annonce-ekspedition:

Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K. (01) 13 14 66 (Michael Honoré) Telex 15010 SMI

Tryk:

Narayana Press, Gylling, 8300 Odder.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.