Dansk Tonekunstnerforening

Af
| DMT Årgang 54 (1979-1980) nr. 06 - side 319-319

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Dansk Tonekunstnerforening

Dansk Tonekunstnerforenings møde om »Er der behov for musiktidskrifter« gav et klart indtryk af hvor megen idealisme der ligger bag de forskellige tid skrifters forsøg på at fremme henholdsvis den nye, nedskrevne musik - repræsenteret ved Bo Holten - den rytme - og improvisations-prægede musik - Jens Jørn Gjedsted - og den musiksocio-giske analyse af hele vor musiksituation - Søren Schmidt. Overfor dem stod Gunnar Heerup som forkæmper for ideen om et musiktidsskrift der skulle bringe oplysning om alle områder - også de ovennævnte - på en måde, der kunne skabe forståelse mellem dem og for dem, hos så vidt muligt alle musikinteresserede. I diskussionen herom var der på en gang enighed om behovet for det sidste, men også betænkelighed ved at skulle bruge flere offentlige midler, som ellers kunne komme musikudøvelsen til gode, også selv om man forventede, at et sådant tidsskrift kunne få en sådan kvalitet, at det efterhånden skulle kunne hvile i sig selv. Tvivl herom afspejlede lidt triste erfaringer om, at lysten til at følge med i andet end det der er ens egne snævrere interesse, måske ikke altid er stærk nok til at bære de tilsvarende udgifter.

Da det i øjeblikket er Statens Musikråd der har afgørelsen om, hvorvidt de allerede udarbejdede planer i en eller anden form skal føres ud i livet, må vi afvente og se, om bl.a. de tilstedeværende rådsmedlemmer lod sig overbevise af Gunnar Heerup og hans afsluttende ord, at et sådant blad ikke blot er ønskeligt men nødvendigt.

Månadens rättelse...

... galler artiklen: Symposion i nr. 5. I 3:e fragmentet skal stå (på originalspråket):

Varken musikern eller ly s snaren behover gå over gamle Bachs-eller någon annans-persona ((NB ej person)) for att komma at extasen i Erbarme dich, mein Gott.

En oklar syftning bor också rättas. Det galler sista meningen i 5:e fragmentet:

... hvor min sjal slutter og musikken begynder ... Orig.:...var min själ slutar och musikens ((musikens sjal, alltså) borjar ...

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor, mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valken-dorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99.

Dansk Musikpædagogisk Forening: Kontor: Store Kongensgade 65B, 1264 København K, tlf. (01) 114745, kl. 9-14, postgiro 2 26 84.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Val-kendorfsgade 3, 1151 København. K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Ib Nørholm. Forretningsfører: Jens Ole Malmgreen, tlf. privat (03) 52 80 20. Teatertelefon: (01)266020. Sekretær: Steen Møller (01)150263. POSTGIRO: 5003474 Redaktionen træffes tirsdag 12-14.30

ESTA: - European String Teachers Association, Sekretariat: ST. Kongensgade 65 B, 1264 København K, Tlf. 01-114745, (Telefontid kl. 10-12). Formand: Hans Erik Deckert.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10.- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på teatertelefonnummeret.

Nyt fra forlagene

Noder

Asger Lund Christiansen: Trio for flute, viola and violoncello. Ed. WH 4238.

Niels Lo Cour: Blæserkvintet Nr. 1. Samfundet, 3. serie Nr. 267.

Niels La Cour: Communio. Strygekvartet Nr. 3. Samfundet, 3. serie Nr. 265.

Henning Wellejus: Fløjteserenade for sjof, for fløjte, violin, viola og cello. Samfundet, 3. serie Nr. 284.

Hallvard Johnsen: Pastorale for flute and piano Op. 22. Norsk musikforlag NMO 8913b.

Miklos Maros: Izé, for flute and percussion. Nordiska Musikforlaget NMS 10216.

Sparre Olsen: Tre dialoger for fløyte og bratsj Op. 50. Musikk-Huset MH 2094.

Johan Kvandal: Da Lontano, fantasy for alto flute (clarinet) and piano Op. 32. Norsk Musikforlag NMO 8794 b.

Erland von Koch: Polska i svensk ton och Ricochet, violin e pianoforte. Nordisk Musikforlaget NMS 6610.

Jean Francaix: Quintette pour Clarinette et Quatuor a cordes. Schott ED 6737.

Leif Segerstam : Tranquil Traumas 1, 4 og 5 per due violoni i Jasemusiikki Ky/Rei-mers.

Edward Harper: Fanny Robin. Opera in one act. Vocal score. Oxford University Press.

Harald Sæverud: Pastorale (»Indian Summer«) for cello solo Op. 54. Musikk-Huset Oslo MH 2178.

Hollandsk musik, udgivet af Donemus/Reimers

Enrique Raxach: Chimaera for Bass Clarinet and stereophonic magnetic tape.

Rudolf Escher: Sonata for clarinet solo.

Otto Ketting: A Set of Pieces, for flute and piano.

Tristan Keuris': Fantasia for flute.

Jan van Vlijmen: Dialogue, for clarinet and piano.

Kees van Baaren: Musica per flauto solo.

Rudolf Escher: Monologue for flute.

Tristan Ke uris': Fantzsia for flute.

Henk Badings: Sonata for alto recorder and harpsichord.

Robert Heppener: Four songs on poems by Ezra Pound, for high voice and piano.

Theo Lovendie: Six Turkish folk poems for female voice and seven instruments.

Jaap Geraedts: Canzonetta for flute and piano.

Jaap Geraedts: Sonatina for flute and piano.

Jaap Geraedts: Sarabande for flute and piano.

Henrik Andriessen: Intermezzo for flute and harp.

Alexander Voormolen: Pastorale for oboe and piano.

Louis Andriessen: Sonata for flute and piano.

Otto Ketting3:Intrada. for trumpet or horn.

Marius Flothuis: Aria for trumpet and piano opus 18.

Wolfgang Wijdeveld: Little Suite for violin and piano.

Léon Orthel: Little Suite for violin and piano.

Theo Lovendie: Aulos for one or more instruments.

Rob du Bois: Three pieces for clarinet