Indhold

Af
| DMT Årgang 55 (1980-1981) nr. 01 - side 2-2

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

55. årgang Nr. 1 September 1980 ISSN 0106-5629

Årgangen omfatter seks numre.

LØSSALG (excl. moms): kr. 16.00 ÅRSABONNEMENT (excl. moms): kr. 65,00 ÅRSABONNEMENT (subskription til Sverige, Norge,

Finland, Island): Dkr. 71,00 (incl. porto) ANNUAL SUBSCRIPTION (outside Denmark, Sweden,

Norway, Finland, Iceland): Dkr. 75,00 (incl. postage)

Postgiro: 5003474 Postgiro: 5003474

Redaktion:

Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende), Hans Gefors.

DMp Fs kontakt:

Preben Fahnøe, Frederiksberg Allé 43-3,1820 Kbh. V., tlf.. (01)226468

Redaktionens adresse:

Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K.

Telefon: (01) 15 07 26.

Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30.

Annonce-ekspedition:

Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K. (01)131466 (Michael Honoré) Telex 15010 SMI

Tryk:

Narayana Press Gylling 8300 Odder

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Kompomist-forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.