Indhold

Af
| DMT Årgang 55 (1980-1981) nr. 01 - side 303-303

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Forsiden: Den ene halvdel af programomslaget til Musik i Thy af grafiker Kurt Tegtmeier.

Musikfestival i provinsen, et portræt af Per Erik Veng 5

Tage Nielsen studerer den komplette Lulu .......... 9

Finn Savery interviewes af Erik Christensen......... 15

Finn Saverys værkliste............................22

Ballade af Finn Savery............................24

Debat om harmonika og accordéon med svar bl.a. fra Mogens Ellegaard...........................25

ISME 1980, to rapporter..........................30

Forfatter Sven Holm anmelder ny dansk musik på plade ......................................33

Rudolf Bahros Beethoven-bog anmeldes af Hans Gefors ................................36

Miriam Rovsing Olsen rapporterer om en strid på

IRCAM i Paris.................................39

DUT, foreløbig koncertplan.......................41

Nyt fra forlagene.................................42

Tak og velkommen -

- ny redaktør ved dmt

Med dette nummer af dmt debuterer et nyt 2-personers redaktørkollektiv. Ellere rettere et halvt, for Hans Gefors fortsætter, og Anne Kirstine Nielsen tiltræder.

Bo Holten, der har redigeret dmt siden december 1976, har ønsket at holde op nu for at få mere tid til sine mange andre aktiviteter, og han skal følges til dørs med en varm tak for sin enorme indsats og sin vellykkede stræben efter at gøre dmt til et bredere musiktidsskrift uden at give køb på kvaliteten.

Anne Kirstine Nielsen, der overtager posten som ansvarshavende dmt-redaktør - og med den en effektiv timeløn som vist kun straffefanger og komponister formår at krybe - har studeret musikvidenskab og dansk ved Københavns Universitet og har i flere år arbejdet som musik-journalistisk free-lance-medarbejder ved Danmarks Radio. Hun har produceret en række udsendelser om kvindelige komponister i vor tid og var i øvrigt medarrangør af Musikhistorisk Museums udstilling om samme emne i forbindelse med kvindefestivalerne i sommer, - men har også som medarbejder ved radioudsendelserne Musikmagasinet og Ørentvist beskæftiget sig med alle afkroge af dansk musikliv, - hun er kirkesanger, blokfløjtepædagog, mangeårigt medlem af Lille Muko (universitetsmusikstuderendes elitekor), - kvalifikationerne er mange, brede og høje.

At hun også deler børn og bo med Holten, den afgående, kan ikke (trods den betænkelighed som de to har været helt ene om) hverken diskvali- eller yderligere kvali-fîcere hende at indtage den tomme stol i dmts spartanske redaktionskontor, - en udsat post og en i bogstaveligste forstand arbejdsplads, som udgiverne ønsker hende hjerteligt velkommen på og os selv til lykke med.

DUT s bestyrelse

DMT nr. 2 udkommer i november.