Nyt fra forlagene

Af
| DMT Årgang 55 (1980-1981) nr. 01 - side 42-43

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Inga Olsson Ekström: Sjung på lågstadiet. Stockholm: Edition Reimers. 150 p.

Det nødvendige musikbibliotek, v/Sigrid Kjøller, Lars Kristiansen, Mogens Larsen, Marianne Ljungberg, Helle von Nordheim og Gustav Wieth-Knudsen. København: Bibliotek 70. 47 p.

Ellen Harris: Handel and the Patoral Tradition. London: Oxford University Press. 292 p.

Harald Goertz: Österreichische Komponisten der Gegenwart. Ein Handbuch. Wien-München: Doblinger. 96 p.

Solomon Volkov: Vidnesbyrd. Dmitrij Sjostakovitj' erindringer. København: Forlaget Komma. 419 p.

Klaus Gjede: musik abcd. København: Engstrøm og Sødring. 72 p.

Finn Høffding: Harmonilære. Udvidet teoretisk del samt Analysedel. Manuskriptkopi. København: Edition Wilhelm Hansen. 160 p.

Marta 'Arkossy Ghezzo: Solfege, Ear Training, Rhythm, Dictation, and Music Theory: A Comprehensive Course. Alabama: University of Alabama Press. 261 p.

Sigrid Abel-Strulh, Ulrich Groeben: Musikalische Hörfa-higkeiten des Kindes (Musikpädagogik, Forschung und Lehre 15). Mainz: Schott. 208 p.

ISME Yearbook Vol. VI-1979: Music Education- the Person First. v/Egon Kraus. (Papers of the 13th International Conference). Mainz: Schott. 177 p.

ISME Yearbook Vol V 1978: The Education of Amateur Musicians. v/Egon Kraus. (Papers of the ISME Seminar Lisbon 1977). Mainz: Schott, 120 p.

Motivationsforschung in der Musikpädagogik. v/Klaus-Ernst Behne. (Forschung in der Musikerziehung 1979). Mainz: Schott. 160 p.

Musikwissenschaft und Musiklehrerausbildung. v/Walter Gie seler og Rudolf Klinkhammer. (Forschung in der Musikerziehung 1978). Mainz: Schott. 222 p.

Noder

Carl Nielsen: Saul og David. Forspil til Anden Akt, arr. for brass band v/Denis Wright. København: Wilhelm Hansen. Play Brass nr. 6.

Niels Viggo Bentzon: Sinfonietta for Brass Band. Kø-benhqvn: Wilhelm Hansen. Partitur, stemmer. Play Brass nr. 10.

Peter Lawrance: Three Little Suites for brass Ensemble. London: Chester Music. No. 2JJB.

Elgar Howarth: Suite for Brass Ensemble. London: Chester Music. No. 1JJB.

Vagn Holmboe: Contrasti per organo op. 113. København: Wilhelm Hansen. No. 4263.

Vagn Holmboe: Fabula II for organ op. 115. København: Wilhelm Hansen. No. 4251.

Norsk Musikk. En antologi ved Nils Grinde og Kåre Grøt-tum. Oslo: Universitetsforlaget. 142 p.

Wolfgang Rihm: Jakob Lenz. Kammeroper. Kla-vierauszung. Wien: Universal Edition. UE 16946.

Wolfgang Rihm: Erste Abgesangsszene für Orchester. Partitur. Wien: Universal Edition. UE 17086.

Earle Brown: Twentyfíve pages for l to 25 pianos. Wien: Universal Edition. UE 15587.

Earle Brown: times five, score (fl, trb, harp, vi, vlc. 4 channels of taped sound.) Wien: Universal Edition. UE 15385.

Earle Brown: Event- Synergy II. Wien: Universal Edition. UE 15302.

Harrison Birtwistle: Ut Heremita Solus. London: Universal Edition. UE 15366.

Finn Viderø: Orgelkoraler og Salmeforspil III. København: Engstrøm og Sødring.

Polsk musik fra PWM, Krakow

Tadeusz Baird: Play for String Quartet.

Wlodzimierz Kotonski: Musica per fiati e timpani.

Wojciech Kilar: Krzesany. Symphonic Poem.

Stanislaw Wiechowicz: Old Town Concerto for Great String Orchestra.

Krzysztof Penderecki: Psalms of David for Mixed Voices and Percussion.

Kazimierz Serocki: Gleichnisse nach Gedichten von Tadeusz Rózewicz für Sopran und Kammerorchester.

Krzysztof Penderecki: Fluorescences für Orchester.

Tadeusz Baird: Koncert für Orchester.

Tadeusz Baird: Wariacje W Formie Ronda für Streichquartett.

Tadeusz Szeligowski: Trio for violin, cello and piano.

Woiciech Kilar: Little Overture.

Augustyn Block: Salmo Gioioso per soprano e cinque fiati.

Undervisningsnoder, viser etc.

Syng, spil og forstå. Bevægelsessange. V/Nete Tengberg og Carlo Svendsen. København: Engstrøm og Sødring.

Julesangbog. Tekster, noder, becifringer. København: Politikens forlag.

Jørgen Plaetner: Der sad en kælling. Tekster af Halfdan Rasmussen. Kokkedal: Leif Dalgaard Aps.

Asger Lund Christianbsen og Erik Sønderholm: Aksel og Valborg og andre gamle danske volkeviser. Klaverudsæt-telse, becifring. København: Wilhelm Hansen.

André Previn: Matthew's Piano Book. Ten Piano Pieces for Advanced Students. New York: Wilhelm rian-sen/Chester Music.

Finn Roar: Blue Book. Der er myrer i mit øre. København: Wilhelm Hansen.

Chester Woodwind Series of Graded Pieces:

Volume 2. Saxophone Quartets.

Volume 2. Clarinet Duets.

Volume 1. Clarinet Duets.

Set two. Clarinet Duets for Teacher and Pupil. Vol. 1,2. Cherster Music.

Set two. Flute Duets for Teacher and Pupil. Vol. 1,2. Chester Music.

Starting Together. Easy Duets for Recorder and Guitar Groups. Vol. 1,2. Chester Music.

John .Høybye: Gammel Dansk. Sange for blandet kor og instrumenter. Folke- og Skolemusik XXV,5. København: Wilhelm Hansen.

Ib Kornum Jørgensen: Blokboogie. (Rhtmeforslag til Bongos, congas, maracas, koklokke, tamburin og trommesæt). Nordic Songs/Ed. Wilhelm Hansen Aps.

Ejnar Kampp: Danseviser i Stereo for kor - lige stemmer -med klaver. København: Wilhelm Hansen.

Jørgen Sinberg: 123stemmig. 24 sange for børnekor med klaversats og becifring. København: Skandinavisk Musikforlag.

Hans Holm: Ryt-Musik. Melodihæfte. 1,2. København: Wilhelm Hansen.

Five Popular Tunes from Five Countries, arr. for guitar v/Kurt Maack. København: Wilhelm Hansen.

Christian Vestergaard-Pedersen: Musik til Gudstjenesten. København: Engstrøm og Sødring.

Helge Birick Pedersen: Så synger vi. Sangbog til folkeskolen og lærervejledning. København: Wilhelm Hansen.

Niels Erik Nielsen: Viser Nat og Dag. København: Wilhelm Hansen.

Jon Hald og Kurt Larsen: Rytmiske Julesange. København: Wilhelm Hansen.

Ole Heyde: Guitar bogen. Spille- og lærebog 1. København: Wilhelm Hansen.

Claus Jørgensen: Ska' vi spille klaver. København: Wilhelm Hansen.

Eric Humble: Klarinettboken I, II. Stockholm: Nordiska Musikforlaget.

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valken-dorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99.

Dansk Musikpædagogisk Forening: Kontor: Store Kongensgade 65B, 1264 København K, tlf. (01) 114745, kl. 9-14, postgiro 2 26 84.

DUT-Det Unge Tonekunstnerselskab: Val-kendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hverdag kl. 10-12. Formand: Ib Nørholm. Forretningsfører: Jens Ole Malmgreen, tlf. privat (03) 52 80 20. Teatertelefon: (01)266020. Sekretær: Steen Møller (01) 150263. POSTGIRO: 5003474 Redaktionen træffes tirsdag 12-14.30

ESTA: - European String Teachers Association, Sekretariat: ST. Kongensgade 65 B, 1264 København K, Tlf. 01-114745, (Telefontid kl. 10-12). Formand: Hans Erik Deckert.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10.- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på teatertele-fonnummeret.