Dansk Tonekunstner Forening: Sæsonplan 1980-81

Af
| DMT Årgang 55 (1980-1981) nr. 02 - side 99-99

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

24. september 1980 kl. 16,00 i Montmatre, Nørregade 41, København.

Emne: Musikgenrernes fusionsmuligheder.

Indledere: Komponisterne Jens Vilh. Pedersen (Fuzzy), Finn Savery, Hans Gefors og koncertmester Morten Zeuthen. 29. oktober 1980 kl. 16,00 på Det kgl. danske Musikkonservatorium, Niels Brocksgade l, København.

Emne: Danmarks Radios musikpolitik med henblik på P.2. Indledere: Programchef, dr. phil. Per Stig Møller, professor Asger Lund Christiansen og cand. mag. Jens Brincker. 26. november 1980 kl. 15,00 på Fyns Musikkonservatorium, Islandsgade, Odense.

Emne: Samarbejdsmulighederne mellem amtsmusikudvalgene og de primære kommunale kulturudvalg.

Indledere: Borgmester Jørgen Jørgensen, Køge, og kommunelærer Svend Erik Jensen.

11. februar 1981 kl. 16,00 på Det kgl. danske Musikkonservatorium, Niels Brocksgade l, København.

Emne: På hvilke punkter kunne dansk erhvervsliv være med til at styrke de nationale kulturforpligtelser med hensyn til dansk musikliv?

Indledere: Kulturminister Lise Østergaard og fabrikant Peter Heering (sen.).

11. marts 1981 kl. 16,00 på Det kgl. danske Musikkonservatorium, Niels Brocksgade l, København. Emne: Aktuelt emne.

Referat af vort møde 24. september 1980 -Musikgenrernes fussionsmuligheder.

Dansk Tonekunstnerforenings diskussion om »Musikgenrernes fusionsmuligheder« var henlagt til den rytme- og improvisationsprægede musiks københavnske højborg »Montmartre« ud fra ønsket om, at få denne musikgenres dyrkere mere i tale end ellers.

Hvis hele grundtonen i såvel indledernes - Mogens Winkel Holm, Jens Wilhelm Pedersen, Finn Savery og Morten Zeuthen - og diskussionsdeltagernes indlæg skal tages som et tegn på, at der er ved at ske en tilnærmelse mellem de forskellige musikgenres skabere og udøvere var mødet opmuntrende.

Men da det først var det allersidste indlæg i de afsluttende bemærkninger fra »panelet« der nævnte spørgsmålet om forholdet mellem form og indhold i de forskellige musikgenrer, indbød det til en fortsættelse: Måske med det emne som udgangspunkt. Johan Bentzon

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valken-dorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99.

Dansk Musikpædagogisk Forening: Kontor: Store Kongensgade 65B, 1264 København K, tlf. (01) 114745, kl. 9-14, postgiro 2 26 84.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Val-kendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Ib Nørholm. Forretningsfører: Jens Ole Malmgreen, tlf. privat (03) 52 80 20. Teatertelefon: (01)266020. Sekretær: Steen Møller (01) 150263. POSTGIRO: 5003474 Redaktionen træffes tirsdag 12-14.30

ESTA: - European String Teachers Association, Sekretariat: ST. Kongensgade 65 B, 1264 København K, Tlf. 01-114745, (Telefontid kl. 10-12). Formand: Hans Erik Deckert.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10.- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på teatertelefonnummeret.