Indhold

Af
| DMT Årgang 55 (1980-1981) nr. 02 - side 47-47

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Forside: Carl Nielsen, 20 år hos fotografen i Nykøbing Mors. Billedet i Det kongelige Biblioteks samlinger.

Anne Kirstine Nielsen om Kvindelige komponisters

situation ..................................... 49

Invitation til støtteorganisation for kvinder ......... 53

Mina Miller om Carl Nielsens Chaconne............ 55

Portræt af Bo Holten ved Ivan Hansen ............. 61

Albumblad af Bo Holten ......................... 70

Danske uropførelser 1979

ved Bendt Viinholt Nielsen..................... 76

Symposion med bidrag fra Per Nørgård............. 80

Ny musik på plade .............................. 83

Boganmeldelser om myter, børnm.m............... 84

Information om noder ........................... 94

Jorden er ved at gå under......................... 96

Tidsskrift-revy.................................. 97

Danske Tonekunstnerforening.................... 99

Desuden indgår register for DMT 54. årgang.

Det är host i Sverige och efterår i Danmark i ofárdens år 1980 som skördat så många offer.

Redaktionen byter medlemmar. Vi sager ett stort tack till Karl Antz som hittills varit vår anmälningsredaktör. (Just nu arbetar han intensivt med Marie Lalanders Tre Dansebilleder med premiär i slutet av november.)

Ivan Hansen intar Karls plats. Men recensionerna i det har numret är frukten av bådas ansträngningar. En nyhet är översikten »Ny musik på plade«.

Men Ivans namn dyker upp på fiera stallen. I Tidsskriftrevyen tillsam-mans med Nanna Schiødt och som intervjuare av den avgående redaktoren. Louisiana har ju påpassligt ordnat en porträttkonsert med Bo Holten (8. nov.) och som vanligt följer DMT upp. En intervju in på ba-ra kroppen.

I detta nummer presenterar sig också den nya redaktören för läserkret-sen och Anne Kirstine Nielsen skräder inte orden. Det handlar om hur kvinnliga komponister har det.

Mina Miller, en kvinnlig musikforskare från USA, är expert på Carl Nielsen och hon forbereder en reviderad utgåva av hans pianoverk. DMT har bett henne redogöra för arbetat och hur synen på pianomusi-ken förändras.

I Platons dialog Symposion haller Sokrates en tala till Eros, den makt som driver människor att söka det skoná i alla högre former. Under vår rubrik halls en evighetsdebat vid liv. Denna gang analyserar Per Nørgård vart satt att lyssna och drar slutsatser om vad vi bor göra i dagens pluralistiska musiksituation.

Tidigare i oktober måned har 30.000 människor fått sätta livet till (me-dan de tillbad sin Gud) i jordbävningen i Al Asnam. Det är en kopia av Voltaires kardinal-argument mot naturens dvs. Guds godhet. Karl Aage Rasmussen drog upp just detta exempel i sitt inlägg. Evighedsde-batten borjade med Sokrates. Nar slutar den?

Skräder inte orden = siger sin oprigtige mening. Jordbävning = jordrystelse.

DMT nr. 3 udkommer i december.