Indhold

Af
| DMT Årgang 55 (1980-1981) nr. 02 - side 73-73

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

dmt, 54. årgang, 1979-80

REDAKTION

Bo Holten (ansvarshavende) Hans Gefors Karl Antz

REDAKTIONSKOMITÉ

Karl Aage Rasmussen Poul Borum Helmer Nørgaard Preben Fahnøe Svend Aaquist Johansen

Annoncer: Fardal Media Service, København V Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder

Udgivet af:

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk Forening, Dansk komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. København 1980

indholdsfortegnelse

Komponistportrætter og artikler om enkelte værker

Borup-Jørgensen, Axel: »... har altid villet gøre det på min egen måde« (samtale med/om Erik Jørgensen) (med værkfortegnelse) ........... 57

Dupont Petersen, Mogens: Erik Satie - en musikalsk original ......................... 169

Gefors, Hans: Et hørespil med og om Svend Aaquist Johansen og hans musik (med værkfortegnelse) ................................. 109

Gefors, Hans: Der findes et publikum her udenfor! Interview med Rhys Chatham...............251

Gefors, Hans: Rock er grov, ondskabsfuld og maskulinistisk. Et interview med Ned Sublette 309

Gudmundsen-Holmgreen, Pelle: »Sacre« som springbræt................................ 173

Jensen, Jørgen L: En symfoni om en novelle (Bo Holten: »The Bond«) ...................... 78

Jensen, Jørgen L: Alle tings musik. At lytte til Rued Langgaard - og særlig hans opera »Antikrist« ...............................273

Jørgensen, Erik: ... med andre ører II (om Webern i tilslutning til artikel s. 5) ..................212

Levy, Morten: Om Norby nu I................ 195

Levy, Morten: Om Norby nu II ...............239

Nørgård, Helmer, Per Nørgård, Tage Nielsen, Gunnar Berg, Pelle Gudmunds e n-Holmgreen, Rovsing Olsen: Webern med danske ører..... 5

Pade, Steen: Antifoni - en analyse (om Pelle Gud-mundsen-Holmgreens værk) ................221

Pade, Steen: Symfoni - en analyse (om Pelle Gud-mundsen-Holmgreens værk) ................229

Rovsing-Olsen, Miriam: Interview med Henri Dutilleux................................. 66

Rovsing-Olsen, Miriam: Interview med

Jean-Claude Eloy..........................206

Rovsing-Olsen, Miriam: Interview med François-Bernard Mâche............................253

Rovsing-Olsen, Miriam: Samtale med Xenakis .. 312

Stravinsky, Igor: ... og med Stravinsky's (om Webern)................................... 15

Tagg, Philip: Fernando (Analyse af affekt i ABBA's Fernando)........................ 124

Viinholt Nielsen, Bendt: »Religionen er en privatsag« (Om Rued Langgaards opera »Antikrist« ...............................295

Aaquist Johansen, Svend: Ja! - Ib Nørholms 4. symfoni »Modskabelse«.................... 69

Artikler vedrørende musiklivet i Danmark

Olsen, Ingolf: Musica Danica - Musicus Danicus - eller: Guitar er godt...................... 63

Veng, Peter Erik: Om nødvendigheden af at afholde en sommerfestival - og om de dejlige på Det kgl. Teater......................... 157

Viinholt Nielsen, Bendt: Uropførelser af danske værker 1978.............................. 38

Artikler vedrørende musiklivet i udlandet (se også Rapporter)

Antz, Karl: Musik i Sovjetunionen - en portvin-ledsaget samtale...........................204

Gefors, Hans: Der findes et publikum her udenfor! Interview med Rhys Chatham...............251

Hemmeth, Niels: Wilhelm Furtwängler - gennem Fernhören til almengyldighed. Et dirigentportræt ................................... 183

Ruders, Poul: Ny musik i Amerika (II) (Interview med Yvar Mikhashoff)..................... 20

Artikler vedrørende musikpædagogik

Deckert, Hans Erik: Strygeudvikling og strygerpleje (Målsætningen for ESTA).............. 34

Larsen, Jørgen Steen: Musik som gymnasiefag .. 300

Lindkvist, Cecilia: Musik i skolen: Børnene bliver musikanalfabeter ..........................235

Munk, Mette: Fra en dansk skolestue..........237

Uggla, Medeleine: Durforgiftning - en uhelbredelig sygdom?................................ 17

Populærmusik

Gefors, Hans: Rock er grov, ondskabsfuld og maskulinistisk. Interview med Ned Sublette.....309

Tagg, Philip: Fernando (Analyse af affekt i ABBA's Fernando)........................ 124

Teater

Gefors, Hans: Samtale med Billedstofteatrets forestilling »Tredje Tilstand« i Den Grå Hal i Christiania................................ 187

Symposion

Bechman, Erik: En septemberdag i Venedig .... 201

Horvath, Las zlo: Musikkens kredsløb. Fragment af en kosmologi ...........................246

Møller Pedersen, Gunner: (En historie fra det virkelige liv) .............................. 23

Veng, Per Erik: Om nødvendigheden af at afholde en sommerfestival - og om de dejlige på Det kgl. Teater................................ 157

Rapporter

Borch, Jette: XII NMPU-kongres på Dipoli i

Esbo, Finland..............................35

Gefors, Hans: Avantgarde och rock lånar varandres uttryckssätt (New York, sommaren 1979) 27

Hansen, Ivan: 8. Nordiska Musikforskarkongressen 25.-30. juni 1979 i Ljungskile, Sverige ___ 32

Hatting, Carsten E.: Janacek-festival og kongresser (Brno 1978)............................ 31

Holm, Jens: Rapport over kontrabas-studietur til London, maj 1978 ......................... 88

Jennefeli, Thomas: Nordiska Kammermusikdagar 92

Northcott, Bayern: Brev fra London 4.......... 85

Northcott, Bayern: Aprilbrev fra London .......305

Rovsing-Olsen, Miriam: Rapport fra Paris ...... 25

Rovsing-Olsen, Miriam: Efterårsfestival i Paris .. 208

Rovsing-Olsen, Miriam: Stockhausen i Salle

Favart ................................... 209

Rovsing-Olsen, Miriam: Festival i Metz........209

Debat

Accordéon - et falsum....................... 299

Bergstrøm-Nielsen: Hvor er det godt........... 265

Gefors, Hans: Antifoni-replik................. 41

Larsen, Jørgen Steen: Musik som gymnasiefag .. 300

Lorentz: Komponist og musiklytter - hør lige her! 205

Møller Pedersen, Gunner: (En historie fra det virkelige liv) .............................. 23

Northcott, Bayan: Svar til Lenz! .............. 302

Nørgård, Per: Slutreplik til Gunner Møller Pedersen ................................. 210

Zeuthen, Morten: Kære Gunner Møller Pedersen 84

Klip

Klip ....................................... 12

Værkfortegnelser

Axel Borup-Jørgensen........................ 57

Erik Jørgensen.............................. 59

Svend Aaquist Johansen...................... 123

Albumblade

Berg, Alban: Interludium af »Lulu« ............ 50

Heinesen, William: Norske Løve (2. sats) ...... 106

Holmboe, Vagn: Klaverstykke (ill. af Meta May

Holmboe) ................................ 232

Jørgensen, Erik: 4 strukturer af Varianter for

klaver .................................... 60

Nyt fra forlagene ............................ 267

Avantgarde, Jazz, Pop. Tendenzen zwischen To-

nalität und Atonalität (1978) (Ivan Hansen) ... 45

Cooke, Deryck: I saw the world end. A study of

Wagner's Ring (1979) (A. Grisemarc-Fougère) . 43

Darmstädter Beitrage zur Neuen Musik XVII (1978) (Carl Bergstrøm-Nielsen) ............. 97

Donnington, Robert: The Opera (Ole Nørlyng) . . 96

Forte, Allan: The Harmonic Organization of the

Rite of Spring (Pelle Gudmundsen- Holmgreen) 173

Gietz, Martin: Den klassiska Guitaren (1979)

Karen Dusgaard Nielsen) ................... 97

Griffiths, Paul: Boulez (1975) (Hans Gefors) .... 213

Improvisation und neue Musik (1979) (Ivan Hansen) .................................. 316

Jensen, Jørgen L: Sjælens musik, musikalsk tænkning og kristendom hos Augustin (1979) (Niels Holger Petersen) ..................... 261

Moldenhauer, Hans: Anton von Webern (1978)(Hans Gefors) ............................. 211

Musik og Forskning 1977-78, Dansk årbog for musikforskning Bd. VII, VIII, XI (Poul Borum 95 Rapoport, Paul: Vagn Holmboe (Vagn Nørgård) . 161 Oberkogler, Friedrich: Wagner - Vom Ring zum

Gral (1978) (A. Grisemarc-Fougère) .......... 42

Schepelern, Gerhard: Operabogen I-II; Politikens

Operafører I-II (Ole Nørlyng) ............... 318

Schiørring, Nils: Musikkens Historie i Danmark Bd. 3 (Karl Aage Rasmussen) ............... 159

Volkov, Solomon (ed.): Testimony- The memoirs of Dimitri Shostakovich (Poul Ruders) ....... 256

Noder

Nyt fra forlagene ............................ 267

Information om noder ved Michael Schønwandt, Bohumila Jedlickova, Hans Abrahamsen og Ivar Frounberg ......................... 46, 213

Plader

Information om plader ved Jens Johansen, Poul Ruders, Hans Gefors, Torben Schousboe og Bodil Christensen..............94, 213, 314, 315

Tidsskrifter

Tidsskriftrevy ved Nana Schiødt........41, 98, 214

Meddelelser og diverse

Bention, Johan: Referat af møde i Dansk Tonekunstner Forening 27.3.1979................ 47

Dansk Tonekunstner Forening, mødereferater, etc...............................47, 162, 215

Colding-Jørgensen, Henrik: HEMS, Holstebro Elektronmusikstudie....................... 91

Gefors, Hans: Kulturelt utbyte med USA ...... 93

Skal København have et operahus?............ 99