Indkaldelse til stiftende generalforsamling i sammenslutning til fremme af kvinders muligheder inden for musik

Af
| DMT Årgang 55 (1980-1981) nr. 02 - side 53-53

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Der kom trods alt nogle positive resultater ud af sommerens kvindekonferencer i København - måske især af den alternative. Vi var nogle kvinder, der deltog i de kulturelle debatter, der drejede sig om musik, og vi kom derved i kontakt med den amerikanske musikhistoriker Jeannie Pool, stifteren af »National Congress of Women in Music« i USA. Hun bestilte de værker af danske kvindelige komponister, der blev spillet ved koncerten i Glyptoteket den 20. juli. Det er meningen, at de skal udsendes i radioen i staten New York. (Jeannie Pool kommer til Danmark og holder foredrag om kvinder og musik den 26. (?) november 1980 på Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, i København).

Vi traf også dr. Merle Montgomery, president of the National Music Council i USA, o g komponisten Gloria Coates, som er medlem af den østrigske delegation i UNESCO, og som efterlyser et samarbejde med Danmark.

Inspireret af disse kontakter vil vi nu forsøge at oprette en organisation til støtte for de kvinder, der arbejder professionelt med musik (»klassisk« såvel som »rytmisk«). Især for de kvinder, der ønsker at udfolde sig på områder, hvor mandlige musikarbejde r e i dag er i stort overtal: komposition, anmeldervirksomhed, direktion, musikvidenskab, musikudøvelse på visse instrumenter f.ekx.: slagtøj, blæsere, kontrabas.

Mænd varetager naturligt egne interesser, og en del af dem er overbevist om, at de handler på begge køns vegne. Især i de senere år er der dog også mænd, der har vist, at de forstår specielt kvindeproblematik, og som gerne vil medvirke til at komme visse uretfærdigheder til livs. Derfor går vi indfor, at vores sammenslutning også skal kunne optage mænd som medlemmer; men bestyrelse og formand skal være kvinder.

Foreningen er tænkt udelukkende at være en støtteorganisation og ikke en fagforening. Den skal stræbe mod at oparbejde en formue ved hjælp af kontingentindbetalinger, bidrag, koncerter o.s.v. -gode idéer til alle tænkelige arrangementer vil være velkomne.

Foreningens midler skal bruges til støtte for kvinder, der arbejder inden for musiklivet, men som af forskellige grunde bliver hæmmede i deres uddannelse eller videre udvikling. Man kunne tænke sig mange muligheder; men lad os nøjes med et par eksempler:

Tilskud til koncertvirksomhed med musik komponeret af kvinder og til grammofonindspilninger af kvindelige komponisters værker - spillet af kvindelige professionelle musikere.

Hjælp til genoptagelse af en karriere, som er blevet afbrudt af ægteskab, børnepasning, pasning af syge familiemedlemmer og lignende.

Hjælp til børnepasning ved medvirken i koncerter, ved anmeldervirksomhed etc. På basis af disse planer indbyder vi dig hermed til stiftende generalforsamling i den omtalte sammenslutning til fremme af kvinders muligheder indenfor musik fredag den 28. november 1980 kl. 19 på Musikvidenskabeligt Institut (lokale nr. 112), Klerkegade 2, i København.

Vi vil gerne vide, hvor mange vi bliver til generalforsamlingen og vil derfor gerne have et svar fra dig. Kan du ikke komme, vil vi gerne vide, om du vil være medlem af foreningen. Skulle der være spørgsmål, du ønsker at få besvaret inden generalforsamlingen, kan du henvende dig til en af nedenstående:

Skriftlig henvendelse:

Ulla Kappel, Hovmosevej 4, Gadevang, 3400 Hillerød.

Telefonisk henvendelse (9-10):

Diana Pereira: 03-29 68 01.

Birgitte Alsted, Elsebeth Brodersen, Inge Bruland, Grete Holmen, Ulla Kappel, Anne Kristine Nielsen, Diana Pereira