Foreningerne

Af
| DMT Årgang 55 (1980-1981) nr. 03 - side 151-151

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

DANSK TONEKUNSTNER FORENING

Vort møde den 29. oktober om emnei: »Danmarks Radios musikpolitik med særligt henblik på P.2.«

Det gode fremmøde til Dansk Tonekunstner Forenings debat om »Danmarks Radios musikpolitik med særlig henblik på program II« var udtryk for, hvor stor betydning man stadig lægger på radioens indflydelse på og ansvar for hele det danske musikliv. Per Stig Møller indledte med en klar redegørelse for Musikafdelingens sigte og praktiske muligheder inden for de økonomiske muligheder, man jo ikke selv var herre over.

Kort sammenfattet: Et sammenhængende og alsidigt tilbud om musikoplevelse til lyttere med seriøs musik som interesse. Asger Lund Christiansens kritik rettede sig især imod, at det store antal transmissioner fra ind- og udland ikke gav tilstrækkelige muligheder for at give de udøvende uden for radioen lejlighed til koncerter og studieudsendelser, som til sammen kunne give et klarere indtryk af en programpolitik, der var mindre tilfældig end nu.

Jens Brincker pegede på faren for, at ønsket om alsidighed blev til en holdningsløshed som ikke var i overensstemmelse med radioens betydning som kulturbevarende og -fornyende faktor. Den efterfølgende diskussion var præget af de indledende indlægs grundighed; der var især tilslutning til kritikken af udsendelse-skommentarernes kvalitet, ønsket om samarbejde med konservatorierne og placeringen af attråværdige programmer i den seneste udsendelsestid. Per Stig Møllers afsluttende bemærkninger gav håb om, at mødets indlæg i alt fald ville blive nøje overvejet i musikafdelingen.

Johan Bentzon

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valken-dorfgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52. Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundbiad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99. Dansk Musikpædagogisk Forening: Kontor: Store Kongensgade 65B, 1264 København K, tlf. (01)114745, kl. 9-14, postgiro 2 26 84.

DUT- Det Unge Tonekunstnerselskab: Val-kendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Ib Nørholm. Forretningsfører: Jens Ole Malmgreen, tlf. privat (03) 52 80 20. Teatertelefon: (01) 26 60 20. Sekretær: Steen Møller (01) 15 02 63. Postgiro: 5 00 34 74. Redaktionen træffes tirsdag 12-14.30. ESTA: - European String Teachers Association, Sekretariat: St. Kongensdagde 65B, 1264 København K, tlf. (01) 11 47 45, (telefon tid kl. 10-12). Formand: Hans Erik Deckert.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10,- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på teatertelefonnummeret.