Indhold

Af
| DMT Årgang 55 (1980-1981) nr. 03 - side 103-103

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Et læserbrev................................... 105

Svend Nielsen portrætteres...................... 107

Albumblad af Svend Nielsen..................... 112

Fascismens musik, af Olav Harsløf............... 112

Carl Nielsens klavermusik, af Mina Miller......... 120

Rapporter fra London og Warszawa.............. 129

Boganmeldelser om semiotik, filmmusik m.m...... 137

Tidsskriftrevy ................................. 143

Plader ........................................ 145

Symposion med debat om hermeneutik og ny musik 146

Det ar svångremstider. Det ar tid att försvara den nya konsten. Detta gor vi med

ett brev från läsekretsen och en debatt i Symposion som inleder respektive

afslutar DMTs garanterat glöggfria decembernummer.

Sedan sist har konstnärer gått till motattack i dagspressen mot självgoda kritiker

som ser dem som lovligt villebråd. DMTs redaktion har gått i slagväxling

med Hansgeorg Lenz i Information. Lenz sista ord i saken är att Verdis Luisa

Miller är mycket viktigare an allt vad vi skriver om ... Till läsarna kan vi

meddela att DMTs majnummer nu sänts till Lenz så att han inte behover belasta

Informations kassa med denna utgift. (Lenz' argument). Dar står Bayan North-

cotts förintande kritik av nämnde kritiker.

Northcott har skickat ett nytt brev från London. Nog kunde mer an en dansk

kritiker lära av dennes formåga att kombinera respekt för läsare och konstnär,

och relevant kritik!

Robert Simpson känner vi som Nielsen-biograf men Northcott berättar att han

också har en intressant symfonisk produktion. Per Veng har studerat vindrikt-

ningarna på årets Warszawa-festspel. Mer Carl Nielsen: Mina Miller avslutar i

detta nummer sina studier i klavermusikken. Snart kan vi vänta oss vetenskapligt

reviderade utgåvor av verken.

»Orkestret er idag de fascistoide samlivsformers stærkeste bastion«. Det slår

Olav Harsløv, rektor vid Det frie Gymnasium, fast i en artikel om nazismens

musikkultur. Fellinis film Orkesterprøven står i centrum för hans resonemang.

Aufforderung zum Debat.

Semiotikken har inte haft något större inflytande på musikteorien har i landet.

Det är annorlunda till exempel i England. Mogens Andersen skriver om debatten

och böckerna.

Molnformationen på omslaget har vi naturligvis mottagit från Danmarks mest

meteorologiskt bevidste komponist, Svend Nielsen, se intervjun. Redaktionen

har mest funderat på blixten. Efter langt om länge har vi förstatt piken fast den

är fin:

Først kommer blixten (d v s Nielsens portrætkoncert), sen kommer åskan strax

efter (DMT ...)

Gott nytt år!

svångfrem = midjebælte villebråd = vildt molnformationer = skyer omslag = forside piken = hentydningen blixten = lynet åskan = torden

DMT nr. 4 udkommer i februar 1981.