UNG NORDISK MUSIKS FESTIVAL 1981 MUSIKNYTÅR 1981

Af
| DMT Årgang 55 (1980-1981) nr. 03 - side 114-114

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Tirsdag 6. januar kl. 20 Radiohusets studie 2

Kammermusik af Luciano Berio:

Circles, Gesti, Sequenza IV, Memory, Sequenza VIII, Folk Songs. - Medv.: Hanne Ørvad, Per Andersen, Suzanne Ibstrup, Sofia Claro, Michala Petri, Erik Skjoldan.Valeria Zanini, Ole Bonn, Hedwig Rummel, Søren Barfoed, Gunnar Løvschall, Flemming Christensen, Anders Grøn, Svend Aaquist Johansen. Arr.: DR og DUT.

Torsdag 8. januar kl. 20 Radiohusets koncertsal

Orkesterkoncert, Værker af Berio og Frescobaldi/Ghedini. Radiosymfoniorkestret, Radiokoret. Solist: Minna Nyhus. Dirigent: Luciano Berio. Arr.: DR og DUT

Fredag 9. januar kl. 16 Louisiana, Humlebæk

Kammermusikkoncert, Værker af Louis Andriessen, Bergstrøm-Nielsen, Kanji, Arho, Rosing-Show, Forare og Eventsen. Medv.: unge nordiske musikere. Arr.: UNM.

Lørdag 10. januar kl. 20, Musikkonservatoriets festsal

Kammermusikkoncert, Værker af Masson, Heegaard, Koskelin, Nordentoft, Ragnarsson og Gefors. - Medv.: unge nordiske musikere. Arr.: UNM.

Søndag 11. januar kl. 14,30 Radiohusets koncertsal

Nordisk orkestermusik, Værker af Salonen, Melin, Hedstrøm,Feiler og Pade.

Radiounderholdningsorkestret. Dirigent: Peter Ernst Lassen. Arr.: UNM og DR.

Mandag 12. januar kl. 21, Musikkonservatoriets festsal

Kammermusikkoncert, Værker af Kaipainen, Beckman, Johansen, Pape, Saariaho, Sandström og Lindberg. - Medv.: unge nordiske musikere. Arr.: UNM.

Tirsdag 13. januar kl. 21 Musikkonservatoriets festsal

Kammermusik- og elektronmusikkoncert, Værker af Siegel, Samkopf, Louhensalo, Blomkvist, Tor-stensson og Birgisson. - Medv.: unge nordiske musikere. Arr.: UNM.

Onsdag 14. januar kl. 21, Helligåndskirken

Kirkekoncert, Værker af Kortekangas, Halmrast, Am, Jennefelt, Price og Slettholm. - Medv.: unge nordiske musikere. Arr.: UNM.

Torsdag 15. januar kl. 20 Radiohusets koncertsal

Orkesterkoncert, Værker af Borg, Bengtson og Nilsson samt Louis An-driessens »De Staat«. - Radiosymfoniorkestret, Radiokoret. Dirigenter: Jørgen Berg og Frans Rasmussen. Arr: UNM og DR.

Fredag 16. januar kl. 20 Tivolis koncertsal

Orkesterkoncert, Bartok: Musik for strengeinstrumenter, Stravinsky: Symphonies (orig. version), Berio: Entrata og Berio: Bewegung. - UNM-orkestret. Dirigent: Harold Farberman. Arr.: UNM.

Desuden arrangerer UNM i ugens løb forelæsninger med Luciano Berio og Louis Andriessen. Om tidspunkterne for forelæsningerne, se venligst i programhæftet, som udkommer medio december.

Det udførlige programhæfte kan fås ved henvendelse til Orkester- og Korafdelingen, Danmarks Radio, 1999 København V, samt Ung Nordisk Musik, c/o Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Niels Brocks Gade 1, 1574 København V.

Der er gratis adgang til samtlige koncerter og forelæsninger.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Arrangører: Ung Nordisk Musik, Danmarks Radio, Det unge Tonekunstnerselskab.