Foreningerne

Af
| DMT Årgang 55 (1980-1981) nr. 04 - side 207-207

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Dansk Tonekunstnerforening

Vort møde onsdag d. 26. november 1980 i Odense over emnet: Samarbejdsmulighederne mellem amtsmusiküdvalgene og de primære kommunale kulturudvalg.

Mødet havde samlet en interesseret kreds fra hele landet. Indlederne Borgmester Jørgen Jørgensen, Køge, og formanden for amt s musikudvalget i Frederiksborg amt Svend Erik Jensen var enige i ønsket om øget samarbejde og gensidig information. Der blev fra begges sider peget på de området, hvor der skulle være muligheder, hvis der kunne skabes enighed om, hvor dan de eventuelle økonomiske midler kunne fremskaffes.

Navnlig lokaleforholdene, mulighederne for efteruddannelse af undervisere og spørgsmålet om nedsættelse af primærkommunale musikudvalg var i forgrunden i den påfølgende diskussion.

Johan Bentzon

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Vaiken-dorfgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52. Dansk 7onekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99. Dansk Musikpædagogisk Forening: Kontor: Store Kongensgade 65B, 1264 København K, tlf. (01) 11 47 45, kl. 9-14, postgiro 2 26 84.

DUT-Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Ib Nørholm. Forretningsfører: Jens Ole Malmgreen, tlf. privat (03) 52 80 20. Teatertelefon: (01) 26 60 20. Sekretær: Steen Møller (01) 15 02 63. Postgiro: 5 00 34 74. Redaktionen træffes tirsdag 12-14.30. ESTA: - European String Teachers Association, Sekretariat: St. Kongensdagde 65B, 1264 København K, tlf. (01) 11 47 45, (telefon tid kl. 10-12). Formand: Hans Erik Deckert.

NB: DUT råder af og til over nogle ganske få billetter til rabatpris kr. 10,- til forestillinger med musik på Det kgl. Teater. Vi kan desværre intet love, men DUT-medlemmer er velkomne til at forhøre sig på teatertelefonnummeret.