indhold

Af
| DMT Årgang 55 (1980-1981) nr. 04 - side 155-155

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

På forsiden svæver Luciano Berio og Ib Nørholm på skyer sammen med Jimmy Hendrix og en gamelan-spiller fra Bali.

Jørgen L Jensen starter vor krønike om ny musik ... 157

Ib Nørholm interviewes af Poul Ruders............ 163

Estrid Heerup om musikundervisning i hf og gymnasiet 169 Bali og Danmark af Gert Mortensen og Ivan Hansen 173

Helmer Nørgård genser Luciano Berio............. 187

Symposion om det gyldne snit.................... 190

Rapporter fra UNM og Metz ..................... 194

Debat om fascisme og Carl Nielsen................ 198

Bøger om rock..................................202

Notitser........................................206

Dansk Tonekunstnerforening .....................207

Hædersgæsten i dette nr. af DMT er den nys afgåede, mangeårige formand for DUT, komponisten Ib Nørholm, som netop er fyldt 50. Vi ønsker til lykke (!) med et portræt, som Poul Ruders har tegnet.

UNM - Ung Nordisk Musikfestival - er overstået for denne gang, vi har fået en rapport fra Andy Pape, som både var med som arrangør og komponist. Helmer Nørgaard fortæller om sine mange møder med Berio, som var gæst på UNM. »Så var han der igen ... På gensyn«. Professor Peter Brask har sendt os en artikel, hvori han viser hvad man også kan med Fibonacci-serier, han lægger dem sammen og trækker dem fra, ganger og dividerer ...! Jørgen I. Jensen skriver en personlig kronik om det sidste halve års nye musik -det vil han gøre med 1A års mellemrum fremover. Ivan Hansen og Gert Mortensen var på Bali i sommer - de giver en musikalsk rapport fra det fjerne land, som mange komponister, musikere, dansere og andre kunstnere besøger i disse år. Estrid Heerup fortæller, i den første af to artikler, om den mere teoretiske side af sagen ved at undervise i musik i gymnasiet - i næste nr. følger en mere praktisk artikel om hvad man som gymnasielærer kan og bør gøre. Musik er i øjeblikket et af de yderst få fag som man overhovedet kan få stilling i, og det er katastrofalt tankevækkende, at der faktisk er 70 stillinger ledige! Det skyldes bl.a., at mange hovedfagsfolk efter nogle års undervisning søger om at komme til udelukkende at undervise i deres bifag. Er det så forfærdeligt at undervise i musik i gymnasiet i dag?

Der er kommet en del læserreaktioner, som man vil kunne se på debatsiderne, på Olav Harsløfs artikel om fascismens musik. Debatten har allerede haft en afstikker ud i Politiken, og i sådan en situation er det vældig frustrerende at være et tidsskrift med lang produktionstid. Aktualitet må erstattes af ... noget andet, seriøsitet - bredde, dybde! Som Ib Nørholm siger inde i bladet: »Det mest forbavsende ved DMT er, at det stadig er i live« - og som Poul Nielsen skrev i DMT nr. 2/76: »En væsentlig betingelse for at DMT for(?)bliver et læseværdigt tidsskrift er læsernes bidrag«. Så derfor: SKRIV!

Forsidens diskussion i den 7. himmel mellem en transcenderet balineser, en speedet Jimmy Hendrix, en dæmonisk Berio og en fødselar, er kreeret af Ivan Hansen og Hans Gefors. Vi beklager den store forsinkelse af dette nr. af bladet, næste nr. udkommer i begyndelsen af april.