Information om noder

Af
| DMT Årgang 55 (1980-1981) nr. 04 - side 206-206

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Sven-David Sandström: A Cradle Song/The Tyger, for mixed choir a cappella. Edition Wilhelm Hansen, Stockholm. 68,32 kr.

Kommentar: Ett uttrycksstärkt körstycke som klingar bra tack vare sin kombination av sträng konstruktivism och väl använd kunskap om korteknik. Dikterna av William Blake är valda så att de utgor två konträra tillstånd: en oskyldig vaggsång och ett farligt möte med tigern. De framförs inflätade i varandra i det ensatsiga verket. Kören är for det mesta delad i 16 stammor, soloroster står for de hos Sandström obligatoriska kvartstonerna. Stycket är nästan uteslutande byggt på kanons på tersen, och ibland parallella terser. Icke desto mindre är det svårt att sjunga. Stora krav stalls på expressiviteten. Det är tillägnat Eric Ericson och Kammarkören.

HG

Harrison Birtwistles opera 'Punch and Judy' får dansk première den 11. marts i Bellevue-îeatrei nord for København. Musikdramatisk Teater står for produktionen, der støttes af såvel Kulturministeriet som private fonds. Mester Jakel-komiteen instrueres af Lennart Toft, og Kaare Hansen står i spidsen for solister og orkester. Medvirkende er Marianne Lund, Gunver Nielsen, Hans Jørgen Laursen, Ib Flemming Hansen, Per Johansen og Jørgen Ditlev se n. Forestillingen har premiere lørdag den IL marts og spiller i øvrigt følgende datoer: 13., 14., 15., 17., 18., og 20. marts klokken 20 i Bellevue-teatret. Ved premieren vil såvel komponisten som librettiste n være til stede.

Fejl i symposion DMT nr. 3, side 146, højre spalte, midten

Om musikoplevelsen stod der:

»det er særdeles værdifuldt at have et heit andet udgangspunkt end det musikteoretiske, når det gælder oplevelsen af musik. Det eneste eksempel jeg har oplevet i den retning var udtalelsen fra et jysk metalarbejderforbund ... «

- Nej, det var selvfølgelig ikke »det eneste eksempel« men »det seneste eksempel«.

Dansegruppen Living Movement er igen ved at være klar med en ny f ore stilling. Det er første gang gruppen optræder i København siden efteråret 1979. Den lange pause har dog langtfra betydet, at Living Movement har ligget på den lade side. Sidste år blev det til deltagelse i N UMUS-fe stiv alen i Århus, TV-op-tage Ise af Marie Lalanders ballet »Og engang fandtes blomster overalt___«, arrangementet af Nordisk

Danseseminar, undervisning samt deltagelse i andre gruppers arbejde.

Den nye forestilling, som har premiere den 4. marts, har koreografi af Grazie H a H su til Ib Nørholms »Strofer og Marker«, og af den svenske danser og koreograf Annel Johanson, som sammen med den danske komponist Helle Norup laver »Mind Rosy«. Forestillingen har premiere den 4. marts og spiller til den 21. marts undtagen om søndagen.