Plenum - klip fra kulturdebatten

Af
| DMT Årgang 55 (1980-1981) nr. 05 - side 240-241

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Vi skal bevidst indrette os på mere fritid- ikke som en nødløsning i en krisesituation med arbejdsløshed, men som et kulturelt aktiv.

Kulturminister Lise Østergård i Pol. 23/11 1980

Om 500 år vil man betragte vore dages overtro ganske på linie med heks e afbrændingerne og sige, at i årene omkring 1980 var menneskeheden plaget af den absurde overtro om teknologien. De solgte sig til nogle maskiner, der bestemte, hvad der skulle laves, uden hensyn til om det var godt eller skidt. Vi befinder os i den absurde situation, at 90% af menneskeheden beskæftiger sig med noget, der hænger dem ud af halsen.

Broby Johansen i Pol. 23/11 1980

Man har fjernet alt det, der har naturen i sig og i stedet lavet nogle små metaldele til at dække behovet. Følelser og Guds kærlighed eksisterer ikke. At være åben og kærlig er - ha ha - noget oldnordisk.

Børnerockgruppen Parkering Forbudt i Pol. 30/11 1980

Kærlighed, ja. John Lennon var helt fundamentalt et religiøst menneske. Hans handlinger og udsagn havde bund i en dybtliggende undren, åbenhed og respekt for mennesker, alle mennesker. Ingen skulle henrettes efter hans revolution.

Erik Thygesen i Inf. 10/12 1980

Og så over til noget mere væsentligt for de fleste. - VERDI: »Louisa Miller«.

Anmelderen Hansgeorg Lenz i Inf. 27/11 1980

Jeg kan lovejer at der bliver f ej ende drøn på årtiet fra nu af, gem j er allerede i professoratstolene for det er nossernes stjernebillede der interesserer os, det er kønnet der er vinderen, det er urinens kendere der nu skal læses højt på de små cafeborde, mensesårtiet er forbi, og nu må vi til at tale om neglens, næsens og navlekrumningens undertrykkelse, nu må vi tale om de rene liv, så ud på gulvet elskende, vi kan lovejer en brav fest her og nu.

F. P. Jac i digtsamlingen »Misfat« 1981

Det første nummer er planlagt til at skulle indeholde artikler om en avantgarde musik- og kunstfestival, W. Borroughs senere bøger, ny eksperimenterende rockmusik, Fluxus-bevægelsen, tegninger, billeder og poesi af både han- og hundigtere.

Redaktionen af »Leaving the 20th Century«, nyt tidsskrift fra NÅ-generationen

Dirch Passer og Peter Sellers havde en kunstnerisk funktion - og en mentalhygiejnisk. At vi havde dem iblandt os her og nu, var ganske enkelt nyttigt, ja, nødvendigt, hvis ikke vores egne neuroser skulle brede sig som en sjælelig kræftsygdom.

Anmelderen Jens Kistrup i Berl. Tid. 14/12 1980

Vi har fundet det rimeligt at lave et nummer om forholdet mellem litteratur og galskab. Fordi historien trods alle forskelle bevidner et vist fællesskab mellem den gale og digteren. - Og fordi spændingen mellem overblik og afmagt, mellem mening og opløsning, mellem lammet og tigeren findes i enhver af os.

Tidsskriftet Kritik, nr. 54, forord

Ekstra Bladet bærer koks til Fremskridtspartiets vogn.

Leif Blædel i TV 10/2 1981, citeret efter skærmen

Der burde ikke hænge malerier på vore museer lavet efter fotografiets opfindelse.

Peter Rindal, Fremskridtspartiet, i Inf. februar 1981

Jeg skal på stedet nævne 15 »musikformer« der ikke lader sig sortere efter den fordummende og grøftegravende opdeling »klassisk« og »rytmisk«, sådan som grammofonbranchen og radioen har påduttet os det: Cecil Taylor's klavermusik, Gerschwin, Omette Colemans orkestermusik, Norsk slåtmusik, Machauts virelai'er, Bach's Brandenburgerkoncerter, indisk klassisk musik, Per Nørgårds trommemusik, Keith Jarrett, Fayrfax' motetter, Steve Reich, gamelan-musikfra Bali, Barbershop, Terry Riley's minimal-music, Bill Evans - George Russell

Komponisten, anmelderen Bo Holten i Weekendavisen 6/2 1980

(her) finder vi forestillingen om, at musikkens mening (læs: kvalitet) fremgår af »selve musikken«, af den musikalske formulering, der er den musikalske vurderings egentlige genstand. Musikkens funktion, publikum etc. er underordnet.

Begge forestillinger er udtryk for en i visse kredse kun alt for velkendt musikopfattelse, - den som i kulturdebatten ofte har været kaldt den finkulturelle: Det gamle er bedre end det nye, det lærde er bedre end det jævne, det sjældne er bedre end det almindelige, hovedet er bedre end kroppen, det indviklede er bedre end det enklere, etc. etc.

Lektor Finn Gravesen, Weekendavisen 13/2 1981

En mere rytmisk musik gives ikke.

Anmelderen, lektor Jens Brincker om »Sacre« i Berl. Tid. februar 1981

Realismen kan skabe uvirkelighed. Dansk film skal ikke lastes for, at den skildrer virkeligheden, men for at dens virkelighed er for lille. Og at den så frejdigt påstår, at det er virkeligheden — og hele virkeligheden.

Erik Hvidtfeldt i Pol. 26/12 1980

Musikformidlingen i Radioen har bevæget sig gennem forskellige faser: først var der »missionær-holdningen« hvor man regnede med at folk ville få en ren sjæl, når de fik ørerne op for Beethoven; så kom »musikanalytikerholdningen« og siden fik den een på strukturen. Denne blev så overraskende afløst af »tuttenutte-holdningen«, og i dag har vi »s up e r marke d«-attitude n - »nå, kan du ikke li' den, så har jeg en anden dåse her du kan få«.

Hans Henrik Holm, kor/orkesterafdelingen, på DR-Freelanceforeningens møde om »Historiesyn i radioens musikudsendelser« 7/2 1981

Som det er nu synes kvalitetslitteraturen at være på vej til at blive den nye undergrundslitteratur.

Forfatteren Jess Ørnsbo i Pol. 11/2 1981

Kunsten fungerer som den gær, den surdej, der er nødvendig, for at et brød kan hæve.

Maleren Ejler Bille i Inf. 14/2 1981

Hvor, kære Henning Jørgensen, kan den »typisk sydøstasiatiske inspiration« (i Per N ør gårds »Sub Rosa« komponeret 1971) komme fra, når en medarbejder transponerer et værk en lille terts op, uden på nogen måde at gribe ind i den musikalske substans? Jeg venter spændt på et svar.

Anmelderen Karl Antz i Inf. 17/1 1981

Jeg følte at denne (Berio's) musik i dens indadvendte navlebeskuende alvor trængte til et spark, bagi -

for eksempel fra The Beatles. Det fik den så sidenhen.

Robert Naur i Pol. 8/1 1981

Hvem talte Jesus til? - Så vidt jeg erindrer, talte han et sprog, der var enkelt, varmt og uden hovmod.

Jørgen Hjortings kone i Pol. 23/11 1980

Man har skudt skylden for manglende visioner på kalken i Danmarks undergrund (via drikkevandet!). Det

er som altid mest frugtbart at skyde skylden på sig selv.

Opfinderen Piet Hein i Pol. 13/12 1980

Vi ser meget gerne et nyt kulturcentrum i København og jeg mener, at Rudolph Berg området, som der er peget på, virker meget interessant netop som Tivolis bagland. Disse ideer må ikke løbe ud i sandet.

Det må ende med et resultat.

Statsminister Anker Jørgensen på Louisiana 30/11 1980

Vi bruger kun c a. 1% af statsbudgettet til kultur. Det er vitterlig meget beskedent.

Kulturminister Lise Østergård i Pol. 23/11 1980

Plenum redigeres af Ivan Hansen. Vi beder læserne sende citater (postkort rækker).