Tidsskrift-revy

Af
| DMT Årgang 55 (1980-1981) nr. 06 - side 310-310

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Musik og forskning 1980/6: Poul Rovsing Olsen Musikinstrumenter i Bahrein. / Jan Maegaard Forspillet til Tristan og Isoide. Tonalitet på skillevejen (nyt syn på de harmoniske begivenheder i det 111 takter lange forspil. / Kirsten Maegaard Analyser af Richard Wagners Tristan-Forspil. En bibliografi (alle analyser fra 1881-1979 er medtaget). / Jens Brincker Beethovens Fidelio. / Erik Wiedemann » Jazz-pioneren herhjemme«. På sporet af Valdemar Eiberg, 1892-1965. (Diskografi og bibliografi). / Sten Høgel Om synge-kunsten i Danmark 1770-80. 1) De kongelige danske synge-skoler, 2) Michelangelo Potenza (1723/27-1800), skuepladsens første syngemester, 3) Teresa Torre og Caroline Walter. En italiensk og en dansk primadonna. / Henrik Glahn Lidt mere om Hans Christensen Sthens melodibrug (en kommentar til dette emne behandlet i Nils Schiørrings disputats). / Svend Nielsen Selma Nielsens remser (om melodier til børneremser, der normalt ellers bliver fremsagt rytmisk). / John Bergsagel Songs for St. Knud the King (om de første spor afkomposition i Danmark, ca. 1086). / Torben Schousboe Tre program-noter af Carl Nielsen om »Sinfonia espansiva« (fra opførelser i Amsterdam 1912, København 1927 og Stockholm 1931). l Niels Martin Jensen »Den Sindets Stridighed«. Breve fra Carl Nielsen til Julius Lehmann 19/3-1922.

The Musical Quarterly 1981/1: Frank Tirro Royal 8.G.VII: Strawberry leaves, single arch, and wrong-way lions (om et sæt engelske stemmebøger fra 1500-tallets begyndelse og deres oprindelse og indhold). / Karl Kohn The renovation of polyphonic music (hvordan bl.a. taktstreger har forvansket transskriptionen af polyfon musik fra 14.-16. århundrede). / Alan Walker Liszt and the Shubert song transcriptions (om Liszts betagelse af Schubert og hans forsøg på at få Schuberts Lieder overført til ren klaversats). / Charles M. Joseph Stravinsky's piano scherzo (1902) in perspective: A new starting point. / Wye J. Allanbrook Metric gesture as a topic in Le nozze di Figaro and Don Giovanni (Metrum sat som et særligt udtryksmiddel over for taktart og tempobetegnelser).

Music & Letters 1980/2: Tim Carter Jacobo Peri 1561-1633 (om hans liv og den tid, han levede i), l John Clapham Smetana's sketches for »Dalibor« and »The secret« (om hans arbejdsmetode). / Graham Sadler & Neal Zaslaw Notes on Leclair's theatre music (Jean-Marie Leclair Faîne (1697-1764) og hans lidet kendte sceniske kompositioner). / Ernest Sanders English polyphony in the Morgan Library manuscript (fra det 14. årh.). / Donald Burrows Sources for Oxford Handel Performances in the first half of the eighteenth century (musiklivet i Oxford på den tid). Dansk sang 1981, 3. Artikler om folkeskolenedskæringer af musik, rytmisk pædagogik, sangdanse. Down Beat 198l/Jan. Lee Underwood Carlos Santana (gennem 70erne). / Michael Goldberg Te ROVA Saxophone Quartet (»rytmisk« eller »klassisk«?). / Arthur Moorhead Cedar Walton (en pianist skaber sig en niche i jazzen).

Key Notes nr. 12 1981. / Jan. Elmer Schønberger Stock-hausen, the Billy Graham of Contemporary Music (en kort kommentar til Stockhausens planlagte livsværk »Licht«, en heptalogi om de 7 dage). / Wilhelm Scoon Music Drama in Holland (om det nye gennembrud, bl.a. Andriessen i »landet uden opera«). / Nancy de Wilde 4 koreografer om ny balletmusik (Jiri Kylian, Rudy van Dantzig, Hans von Manen, Toer van Schayk). / Roland Beer Netherlands Saxophone Quartet (muligheder og repertoire). / Keith Freeman Ezra Pounds opera »Testament de Villon« (en opera lavet udfra poesien v.h.a. troubadur-sangstil). MM 198 l/Februar: Ole Matthiessen Rytmisk Musik -Hvorfor det? (om swing, spillet omkring pulsen som kernepunkt i »rytmisk musik« med baggrund i afrikanske trommegrupper). / Jørgen Benne t zen m.fl. Artikler om »rock mod racisme«. / Annelise Malmros Clausen og Petersen (»en folkerevolutionær kulturproces kamoufleret som en borgerlig succes«).

MM 198l/Marts: Ib Skovgård - Torben Enghoff Thomas Clausen (interview). / Bo Holten - Ivan Hansen Den Nye Musik I (introduktion til mødesteder mellem avantgarde og rock/jazz. / Bo Green Jensen Jim Morrison (om en ny biografi).

Notes 1980/September: James Hintze American Music before 1865 (Biblio-Discography / Else Kirk Sheet-Music from the American War in Mexico 1846-48. NZ (Neue Zeitschrift für Musik) 198l/Januar: Tema: Musik in Fernsehen, desucen portræt af Aribert Reimann. NZ 1981 nr. 3/Marts: Tema: Musik i Sovjetunionen (kik ind i et ellers lukket lands musikliv, interpretationsskoler, nodeudgivelser, nationaltradition, musikuddannelser og ny musik) / også et spændende interview med Alexander Goehr om hans kompositionsundervisning i Kina i 1980. Das Orchester 1981 nr. 2: Artikler om Zink, Harpebyggeri, Kontrabas, Klarinetkoncerten i 20. årh., Scannot komponist og forlægger, Orkesterkoncert-rapporter. Polish Music 1980 nr. 1-2: Jan Wecouski Polish Religious Music I (fra begyndelsen til renæssancen). / Izabella Grzen-kowicz Polish Society of Contemporary Music (orienterende gennemgang). / Ladislav Kupkoviz The Role of Tonality in Contemporary and »Up-to-Date« Composition (endnu engang: ny enkelhed!).

Perspectives of New Music - dobbeltnummer vinter 1979/ sommer 1980: S. Neff Kommentar til Dunbys anmeldelse af Maegaards Schønberg-disputats (Neff ser harmonikken i op. l O, l som en lilleterts-kæde om tonen A og mener, at Dunby ikke opfatter den tonale spænding og at Maegaard ikke får fat i den tonale stabilitet). / Artikelcollage om Kenneth Gaburo. / W. Berry Intervalsymmetri - analyse af Bartoks 3. Strygekvartet.

Tempo 1980/dec.: David Babcock Carl Riggies (om tidlige værker og »Sunreader«). / Helmut Lachenmann The »beautiful« in new music (skønhed og progressivitet - et problem?).